Thu hồi quyết định bổ nhiệm 'thần tốc' Phó giám đốc Sở ở Bình Định

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đề nghị xóa tên khỏi danh sách Đảng viên, thu hồi các quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh này.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định vừa họp bàn xem xét, kết luận, chỉ đạo xử lý đối với những sai phạm trong hồ sơ đảng và quá trình bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh.
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định kết luận ông Hoàng được kết nạp Đảng sai thẩm quyền do cơ quan ra quyết định kết nạp Đảng đối với ông Hoàng (là Đảng ủy Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam) chỉ là đảng ủy cơ sở, không có thẩm quyền, cũng không được giao quyền ra quyết định kết nạp Đảng và tổ chức ra nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên đối với ông Hoàng (chi bộ phía Nam Công ty CP Chứng khoán Dầu khí) được thành lập trái quy định vì chỉ có một đảng viên chính thức.
Sở Ngoại vụ Bình Định. Ảnh: Minh Hoàng.
Hồ sơ đảng tịch của ông Hoàng có nhiều vi phạm như: Làm thủ tục đề nghị kết nạp khi chưa có đủ thời gian công tác theo quy định; người giúp đỡ, giới thiệu ông Hoàng vào Đảng cũng chưa có thời gian cùng công tác ít nhất một năm…
Việc chuyển Đảng chính thức đối với ông Hoàng sai quy định do ông Hoàng không có giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới.
Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh xóa tên ông Hoàng khỏi danh sách đảng viên. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có công văn đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư yêu cầu Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chỉ đạo Đảng ủy Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam thu hồi quyết định kết nạp đảng viên đối với ông Hoàng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cũng giao Ban cán sự UBND tỉnh đề nghị UBND tỉnh thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Ngoại vụ đối với ông Hoàng, đề nghị Sở Ngoại vụ thu hồi quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Hợp tác quốc tế đối với ông Hoàng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tiếp nhận, chuyển Đảng chính thức, bổ nhiệm ông Hoàng.
Theo hồ sơ, ngày 15/7/2010 ông Hoàng vào công tác tại Công ty CP Chứng khoán Dầu khí Chi nhánh TP.HCM.Ngày 7/9/2011, Chi bộ phía Nam tổ chức kết nạp ông Hoàng vào Đảng. Việc kết nạp này đã vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng. Đó là người giới thiệu vào đảng chưa có thời gian cùng công tác với ông Hoàng ít nhất 1 năm theo quy định (mới chỉ hơn 15 ngày). Chi bộ phía Nam ra Nghị quyết đề nghị kết nạp ông Hoàng vào Đảng trong khi ông này công tác chưa đủ ít nhất 1 năm.
Sau đó, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định khi đó là ông Nguyễn Đức Trí, cũng là chaông Hoàng có quyết định tiếp nhận và phân công ông Hoàng làm việc tại phòng Tổ chức cán bộ của viện từ ngày 1/10/2011.
Đến ngày 25/12/2012, VKSND tỉnh Bình Định ra quyết định cho ông Hoàng chuyển ngành sang công tác tại Sở Ngoại vụ từ ngày 1/1/2013 với chức danh phó phòng. Hơn 15 tháng sau, ngày 17/4/2014, ông Hoàng được bổ nhiệm chức Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và chỉ 1 tháng 11 ngày sau, ngày 28/5/2014, được bổ nhiệm chức Phó giám đốc Sở Ngoại vụ khi mới 28 tuổi.
Bình Định
Theo Minh Hoàng/ Zing
The post Thu hồi quyết định bổ nhiệm 'thần tốc' Phó giám đốc Sở ở Bình Định appeared first on nhanh24h.info.