Xe tải t.ô.ng nh.óm h.ọc s.inh khi đi học về, 1 e.m t.ử v.ong, 1 e.m ng.uy k.ịch

Trên đường đi học về, nh.óm h.ọc s.inh Tr.ường THCS Nguyễn Thành n.am x.ảy r.a v.a ch.ạm với ô tô tải ch.ạy cùng chiều kh.iến 2 e.m th.ương v.ong.

Nh.ậu s.ay, ch.áu c.ắn r.ồi n.uốt luôn m.ũi của bá.c
Monday December 09, 2019

Sau chầu Nh.ậu s.ay bí tỉ, ô.ng M. và một ng.ười ch.áu x.ảy r.a m.âu th.uẫn. ng.ười ch.áu này b.ất ng.ờ đ.è ô.ng xuống, c.ắn vào vùng m.ũi […]

The post Nh.ậu s.ay, ch.áu c.ắn r.ồi n.uốt luôn m.ũi của bá.c appeared first on Celadon.

h.iện tr.ường v.ụ TNGT ngh.iêm trọng kh.iến 2 h.ọc s.inh th.ương v.ong – Ảnh: Minh Thư
v.ụ TNGT ngh.iêm trọng x.ảy r.a vào khoảng 16h00 ngày 10/1, trên địa b.àn xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An kh.iến 1 h.ọc s.inh b.ị t.ử v.ong tại chỗ, 1 h.ọc s.inh b.ị th.ương.
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, thời điểm trên, nh.óm h.ọc s.inh Tr.ường THCS Nguyễn Thành n.am ngụ tại địa b.àn đang đi xe đạp và xe đạp điện về nhà. Khi qua kh.ỏi ng.ã b.a Cầu Nhum ấp 4, đối diện Tr.ường t.iểu học Đoàn Thị Điểm, thì b.ị ô tô tải mang BKS: 51C – 534.68 (chưa rõ danh tính tài xế) chở cửa nhô.m lưu th.ô.ng cùng chiều vượt lên và v.a ch.ạm làm hai h.ọc s.inh ng.ã x.uống đ.ường.
v.ụ t.ai n.ạn kh.iến e.m Nguyễn Tuyết Ngọc (12 t.uổi, ngụ ấp 4, xã An Nhựt Tân) t.ử v.ong tại chỗ, e.m Đỗ Thị Tuyết Cưng (12 t.uổi, ngụ cùng ấp 4) b.ị ch.ấn th.ương n.ặng. e.m Cưng sau đó được đưa đến b.ệnh v.iện Chợ Rẫy, TP.HCM c.ấp c.ứu. Sau t.ai n.ạn, tài xế r.ời kh.ỏi h.iện tr.ường và đến CA xã An Nhựt Tân tr.ình b.áo.
Nh.ận được th.ô.ng tin, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng huyện Tân Trụ đã có mặt kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường, điều tiết giao th.ô.ng, đ.iều tr.a l.àm r.õ v.ụ t.ai n.ạn.
Theo a.n t.oàn Giao Th.ô.ng
The post Xe tải t.ô.ng nh.óm h.ọc s.inh khi đi học về, 1 e.m t.ử v.ong, 1 e.m ng.uy k.ịch appeared first on nhanh24h.info.

Bảo hiểm x.ã h.ội Đắk Lắk giải trình về 51 Tr.ường hợp ‘đã ch.ế.t vẫn kh.ám B.ệnh’
Monday November 25, 2019

Ngày 25/11, ô.ng Trương Văn Sá.ng – Giám đốc BHXH Đắk Lắk cho biết, đ.ơn v.ị vừa có văn bản giải trình gửi BHXH Việt n.am về kết quả x.á.c […]

The post Bảo hiểm x.ã h.ội Đắk Lắk giải trình về 51 Tr.ường hợp ‘đã ch.ế.t vẫn kh.ám B.ệnh’ appeared first on Celadon.