ph.át h.iện 2 hộp sọ, x.ương ng.ười trong vườn cao su ở Tây Ninh

Trong lúc đi làm vườn, ng.ười dân thấy một chiếc vali lạ để dưới gốc cao su. Khi mở ra thì t.á h.ỏa ph.át h.iện bộ x.ương ng.ười cùng hộp sọ bên trong.
CA huyện Gò Dầu sá.ng nay ph.ối h.ợp với cá.c đ.ơn v.ị ngh.iệp v.ụ CA tỉnh Tây Ninh kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường, đ.iều tr.a v.ụ việc ph.át h.iện bộ x.ương ng.ười trong vườn cao su.

v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: Sá.ng nay 27-11, đưa thi hài cá.c n.ạn nh.ân về nước
Wednesday November 27, 2019

Sau hơn một thá.ng x.ảy r.a v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t trong c.ontainer ở Anh, sá.ng ngày 27-11, 16 th.i th.ể cá.c n.ạn nh.ân đã được đ.ưa v.ề Việt […]

The post v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: Sá.ng nay 27-11, đưa thi hài cá.c n.ạn nh.ân về nước appeared first on Celadon.

CA kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường v.ụ việc
v.ụ việc đang ph.át h.iện vào khoảng 7h sá.ng nay tại vườn cao su thuộc ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, thời điểm trên một ng.ười dân đi làm vườn thì thấy một chiếc vali hình vuô.ng dưới gốc cây cao su. Thấy lạ, ng.ười này mở ra xe.m thì t.á h.ỏa ph.át h.iện nhiều khúc x.ương ng.ười bên trong.
Sự việc sau đó được tr.ình b.áo cho cơ qu.an ch.ức năng để ph.ong t.ỏa h.iện tr.ường, th.ực h.iện c.ô.ng tá.c kh.ám ngh.iệm để đ.iều tr.a.
Qua kh.ám ngh.iệm, ph.át h.iện 2 hộp sọ cùng nhiều khúc x.ương ng.ười nằm rời nhau được đựng trong vali.
CA sau đó đã lấy mẫu gi.ám đ.ịnh, x.á.c định danh tính n.ạn nh.ân để đ.iều tr.a v.ụ việc.
Theo Vietn.amnet.vn
The post ph.át h.iện 2 hộp sọ, x.ương ng.ười trong vườn cao su ở Tây Ninh appeared first on nhanh24h.info.

v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: Sá.ng nay 27-11, đưa thi hài cá.c n.ạn nh.ân về nước
Wednesday November 27, 2019

Sau hơn một thá.ng x.ảy r.a v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t trong c.ontainer ở Anh, sá.ng ngày 27-11, 16 th.i th.ể cá.c n.ạn nh.ân đã được đ.ưa v.ề Việt […]

The post v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: Sá.ng nay 27-11, đưa thi hài cá.c n.ạn nh.ân về nước appeared first on Celadon.