l.ời kh.ai của “tú b.à” 23 t.uổi c.ầm đ.ầu đ.ường d.ây m.ại d.âm qua m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên

Tại c.ơ qu.an CA, “tú b.à” 23 t.uổi kh.ai nh.ận thành lập nên 2 nh.óm kín trên m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên để m.ôi gi.ới cho cá.c c.ô gái và khá.ch bá.n d.âm với giá là 2-4 triệu đồng/lượt.
Ngày 15/1, CA tỉnh Bình Dương cho biết, đã b.ắt gi.ữ Nguyễn Thị Kim Nguyên (23 t.uổi, ngụ tỉnh An Giang ) để đ.iều tr.a về h.ành v.i “m.ôi gi.ới m.ại d.âm”.

ch.ồng đưa v.ợ đã t.ử v.ong với v.ết đ.ạn xuyên v.ai từ rẫy về
Monday December 02, 2019

t.ối 1/12, CA tỉnh Thanh Hoá x.á.c nh.ận th.ô.ng tin đang đ.iều tr.a v.ụ á.n ng.ười v.ợ t.ử v.ong với viên đ.ạn xuyên v.ai, được ng.ười ch.ồng bế […]

The post ch.ồng đưa v.ợ đã t.ử v.ong với v.ết đ.ạn xuyên v.ai từ rẫy về appeared first on Celadon.

“Tú b.à” 23 t.uổi tại c.ơ qu.an CA.
Tại c.ơ qu.an CA, “tú b.à” 23 t.uổi th.ừa nh.ận hành v.i ph.ạm t.ội của m.ình. Theo đó, thá.ng 2/2019, Nguyên sử d.ụng tài khoản m.ạng x.ã h.ội Zalo có tên là “c.ô Kim” cùng 1 số đ.ối t.ượng khá.c lập nên cá.c nh.óm như: nh.óm hoa hồng Thủ Dầu Một, Hội Gái Xinh với tổng th.ành v.iên hơn 250 ng.ười.
Mục đích của cá.c nh.óm này là điều phối gái gọi phục v.ụ rót b.ia và bá.n d.âm khi khá.ch có nhu cầu. Theo đó, nếu khá.ch có nhu cầu, Nguyên sẽ gửi th.ô.ng tin lên cá.c nh.óm để cá.c c.ô gái trong nh.óm này gửi hình ảnh c.á nh.ân.
Sau đó, “tú b.à” sẽ gửi cho khá.ch lựa chọn nếu khá.ch đồng ý thì Nguyên sẽ thương lượng giá cả và báo địa chỉ nh.à ngh.ỉ, khá.ch sạn để cá.c c.ô gái và khá.ch tới gặp mua bá.n d.âm với nhau. Giá mỗi lần mua d.âm là từ 2-4 triệu đồng. Nếu thành c.ô.ng, “tú b.à” sẽ nh.ận được 500 ngàn đồng tiền mua giới.

Cá.c c.ô gái kh.ai bá.n d.âm với giá 2-4 triệu đồng/lượt/ng.ười do “tú b.à” 23 t.uổi m.ôi gi.ới.
t.ối 14/1, “tú b.à” m.ôi gi.ới cho 2 c.ô gái bá.n d.âm cho 2 khá.ch n.am tại nhà Anh Thư, phường Chá.nh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với giá từ 2-4 triệu đồng/ng.ười thì tr.inh s.át CA k.iểm tr.a hành chính ph.át h.iện.
Qua làm việc, cá.c đ.ối t.ượng kh.ai được Nguyên m.ôi gi.ới mua bá.n d.âm với nhau. Từ l.ời kh.ai, CA tiến hành b.ắt gi.ữ “tú b.à” 23 t.uổi để phục v.ụ việc đ.iều tr.a. Hiện CA đang đ.iều tr.a mở rộng.
Theo Nhịp Sống Việt
The post l.ời kh.ai của “tú b.à” 23 t.uổi c.ầm đ.ầu đ.ường d.ây m.ại d.âm qua m.ạng x.ã h.ội Zalo với hơn 250 th.ành v.iên appeared first on nhanh24h.info.