Hai Ch.a c.on h.ãm hi.ếp c.ô gái 20 t.uổi

c.ơ qu.an đ.iều tr.a đã kh.ởi t.ố 2 Ch.a c.on Thành nhưng cho ng.ười Ch.a được t.ại ng.oại. Khi sự việc ph.át h.iện, c.ô gái đã m.ang th.ai 25 tuần t.uổi.
Ngày 4/1, c.ơ qu.an CSĐT CA huyện h.àm Thuận n.am (Bình Thuận) đã kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt gi.am Nguyễn Tiến Thành (20 t.uổi, ngụ tại xã Tân Lập) về t.ội h.iếp d.âm.
c.ơ qu.an này cũng kh.ởi t.ố b.ị c.an nhưng cho Nguyễn Văn Tâm (44 t.uổi, Ch.a của Thành) t.ại ng.oại cùng với t.ội d.anh trên.

Bên trong SVĐ 10.000 chỗ ngồi, nơi x.ử v.ụ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại
Wednesday December 25, 2019

Sân vận đ.ộng Điện Biên Phủ với sức chứa 10.000 ng.ười đang được chuẩn b.ị để phục v.ụ cho ph.iên t.òa x.ét x.ử v.ụ á.n n.ữ s.inh giao […]

The post Bên trong SVĐ 10.000 chỗ ngồi, nơi x.ử v.ụ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại appeared first on Celadon.

ch.ị N. sinh một b.é trai vào thá.ng 8/2019. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Theo kết quả đ.iều tr.a, Đ.T.T.N. (20 t.uổi, ngụ tại địa phương) là ch.áu kêu ô.ng Tâm bằng d.ượng. N. có vấn đề về t.âm th.ần từ nhỏ.
Khoảng đ.ầu năm 2019, L.ợi d.ụng N. ở nhà một m.ình, Thành nhiều lần th.ực h.iện h.ành v.i h.iếp d.âm n.ạn nh.ân. Ngoài ra, ô.ng Tâm cũng đe d.ọa n.ạn nh.ân để th.ực h.iện h.ành v.i trên.
Cuối thá.ng 5/2019, b.à N.TL. (M.ẹ N.) ph.át h.iện v.ụ việc nên tr.ình b.áo CA. Lúc này, N. đã m.ang th.ai 25 tuần t.uổi.
Theo đó, V.iện pháp y t.âm th.ần Trung ương Biên Hòa k.ết l.uận trước, trong, sau khi b.ị h.ại và thời điểm hiện tại ch.ị N. b.ị t.âm th.ần m.ức đ.ộ nhẹ. ch.ị N. b.ị hạn chế năng lực nh.ận th.ức và h.ành v.i. Đồng thời, kết quả xét ngh.iệm A.D.N ch.o th.ấy Thành là Ch.a của đứa b.é.CA huyện h.àm Thuận n.am đã r.a qu.yết đ.ịnh gi.ám đ.ịnh t.âm th.ần đối với N. và xét ngh.iệm A.D.N đối với đứa b.é ch.ị sinh ra.
Trao đổi với Zing.vn , b.à L. cho hay N. thân thể phát triển bình thường nhưng nh.ận th.ức như một đứa b.é 6 t.uổi. N. ít giao tiếp với bên ngoài, chỉ thích chơi th.ú nhồi bô.ng.
Khi M.ẹ hỏi về v.ụ việc, N. kể ở nhà một m.ình b.ị ô.ng Tâm h.ãm h.ại r.ồi đe d.ọa nếu la sẽ gi.ế.t ch.ế.t. n.ạn nh.ân còn kể Thành nhiều lần canh lúc mọi ng.ười trong nhà đi vắng đã có h.ành v.i đ.ồi b.ại với ch.ị.
Theo https://tin24club.net/
The post Hai Ch.a c.on h.ãm hi.ếp c.ô gái 20 t.uổi appeared first on nhanh24h.info.

Hot girl tuyển n.ữ Việt n.am Hoàng Loan: Nụ cười tỏa nắng và đặc biệt chưa có ng.ười yêu
Monday December 09, 2019

Trong lần đ.ầu tiên tham dự SEA Games, Hoàng Thị Loan – hiện tượng được cộng đồng m.ạng s.ay nắng trong đội tuyển Việt n.am đã giành huy […]

The post Hot girl tuyển n.ữ Việt n.am Hoàng Loan: Nụ cười tỏa nắng và đặc biệt chưa có ng.ười yêu appeared first on Celadon.