Hai Ch.a c.on h.ãm hi.ếp c.ô gái 20 t.uổi

c.ơ qu.an đ.iều tr.a đã kh.ởi t.ố 2 Ch.a c.on Thành nhưng cho ng.ười Ch.a được t.ại ng.oại. Khi sự việc ph.át h.iện, c.ô gái đã m.ang th.ai 25 tuần t.uổi.
Ngày 4/1, c.ơ qu.an CSĐT CA huyện h.àm Thuận n.am (Bình Thuận) đã kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt gi.am Nguyễn Tiến Thành (20 t.uổi, ngụ tại xã Tân Lập) về t.ội h.iếp d.âm.
c.ơ qu.an này cũng kh.ởi t.ố b.ị c.an nhưng cho Nguyễn Văn Tâm (44 t.uổi, Ch.a của Thành) t.ại ng.oại cùng với t.ội d.anh trên.

b.ắt kh.ẩn c.ấp k.ẻ có 6 t.iền á.n, dùng d.ao uy h.iếp b.é g.ái 8 t.uổi đang chơi với e.m tr.ai để h.iếp d.âm
Friday January 03, 2020

Trong lúc đang chơi với e.m tr.ai tại nhà, ch.áu A. (SN 2012) đã b.ị đ.ối t.ượng Lã Quý ph.óng, (SN 1975) dùng d.ao uy h.iếp k.éo v.ào […]

The post b.ắt kh.ẩn c.ấp k.ẻ có 6 t.iền á.n, dùng d.ao uy h.iếp b.é g.ái 8 t.uổi đang chơi với e.m tr.ai để h.iếp d.âm appeared first on Celadon.

ch.ị N. sinh một b.é trai vào thá.ng 8/2019. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Theo kết quả đ.iều tr.a, Đ.T.T.N. (20 t.uổi, ngụ tại địa phương) là ch.áu kêu ô.ng Tâm bằng d.ượng. N. có vấn đề về t.âm th.ần từ nhỏ.
Khoảng đ.ầu năm 2019, L.ợi d.ụng N. ở nhà một m.ình, Thành nhiều lần th.ực h.iện h.ành v.i h.iếp d.âm n.ạn nh.ân. Ngoài ra, ô.ng Tâm cũng đe d.ọa n.ạn nh.ân để th.ực h.iện h.ành v.i trên.
Cuối thá.ng 5/2019, b.à N.TL. (M.ẹ N.) ph.át h.iện v.ụ việc nên tr.ình b.áo CA. Lúc này, N. đã m.ang th.ai 25 tuần t.uổi.
Theo đó, V.iện pháp y t.âm th.ần Trung ương Biên Hòa k.ết l.uận trước, trong, sau khi b.ị h.ại và thời điểm hiện tại ch.ị N. b.ị t.âm th.ần m.ức đ.ộ nhẹ. ch.ị N. b.ị hạn chế năng lực nh.ận th.ức và h.ành v.i. Đồng thời, kết quả xét ngh.iệm A.D.N ch.o th.ấy Thành là Ch.a của đứa b.é.CA huyện h.àm Thuận n.am đã r.a qu.yết đ.ịnh gi.ám đ.ịnh t.âm th.ần đối với N. và xét ngh.iệm A.D.N đối với đứa b.é ch.ị sinh ra.
Trao đổi với Zing.vn , b.à L. cho hay N. thân thể phát triển bình thường nhưng nh.ận th.ức như một đứa b.é 6 t.uổi. N. ít giao tiếp với bên ngoài, chỉ thích chơi th.ú nhồi bô.ng.
Khi M.ẹ hỏi về v.ụ việc, N. kể ở nhà một m.ình b.ị ô.ng Tâm h.ãm h.ại r.ồi đe d.ọa nếu la sẽ gi.ế.t ch.ế.t. n.ạn nh.ân còn kể Thành nhiều lần canh lúc mọi ng.ười trong nhà đi vắng đã có h.ành v.i đ.ồi b.ại với ch.ị.
Theo https://tin24club.net/
The post Hai Ch.a c.on h.ãm hi.ếp c.ô gái 20 t.uổi appeared first on nhanh24h.info.

Bộ CA th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm
Thursday January 09, 2020

Ngày 9/1, Bộ CA ra th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm, huyện […]

The post Bộ CA th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm appeared first on Celadon.