g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp

Sau khi th.eo d.õi b.é g.ái từ Tr.ường về nhà, L.ợi d.ụng b.ố M.ẹ ch.áu kh.ô.ng có ở nhà, đ.ối t.ượng đã c.ưỡng h.iếp ch.áu b.é sau đó b.ỏ tr.ốn.
Theo th.ô.ng tin từ c.ơ qu.an c.ơ qu.an CSĐT CA huyện Đô.ng Hưng (Thái Bình) cho biết, hô.m nay (3/1), đ.ơn v.ị đã r.a qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n, b.ắt kh.ẩn c.ấp và r.a l.ệnh t.ạm gi.ữ h.ình s.ự đối với Lã Quý Phóng (SN 1975), trú tại th.ôn Bắc, xã Đô.ng Sơn (cùng huyện) để đ.iều tr.a h.ành v.i có d.ấu h.iệu ph.ạm t.ội h.iếp d.âm ng.ười dưới 16 t.uổi.
Theo đó, chiều 2/1, khi thấy ch.áu N. T. A (9 tuổi) ra trường mầm non chơi với các b.ạn, ph.óng đã nảy sinh ý đồ h.iếp d.âm nên theo dõi về tận nhà n.ạn nh.ân.
Đ.ối t.ượng Lã Quý ph.óng tại c.ơ qu.an CA.
Nhân lúc Ch.áu A. đang tắm và lợi dụng lúc kh.ô.ng có người lớn ở nhà, ph.óng thực hiện hành vi hiếp d.âm. Khi th.ỏa m.ãn th.ú t.ính, đ.ối t.ượng dặn n.ạn nh.ân kh.ô.ng được nói cho ai biết và b.ỏ tr.ốn kh.ỏi địa phương.
v.ụ việc chỉ được ph.át h.iện khi ng.ười dân nhìn thấy quần, chân ch.áu b.é có v.ết m.áu nên th.ô.ng báo cho g.ia đ.ình.
Ngay tối ngày 2/1, gia đình n.ạn nh.ân đã đưa Ch.áu A. đi giám định tại cơ S.ở Y t.ế, khâu vết thương do bị xâm hại vùng kín, tiêm phơi nhiễm H-I-V và b.áo c.áo sự việc với cơ qu.an ch.ức năng.
Sau khi nh.ận đ.ơn t.ố c.áo của g.ia đ.ình n.ạn nh.ân, CA huyện Đô.ng Hưng cử l.ực l.ượng ph.ối h.ợp với xã Đô.ng Sơn tiến hành v.ào c.uộc đ.iều tr.a, x.á.c minh và x.á.c định ph.óng là đ.ối t.ượng tình ngh.i nên triệu tập l.àm r.õ.
Từ những c.ăn c.ứ đ.iều tr.a, cơ qu.an ch.ức năng x.á.c định Lã Quý ph.óng là ngh.i ph.ạm l.iên qu.an đến v.ụ á.n, từ đó c.ơ qu.an CSĐT CA huyện Đô.ng Hưng (Thái Bình) đã r.a qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n, b.ắt kh.ẩn c.ấp và r.a l.ệnh t.ạm gi.ữ h.ình s.ự đối với Lã Quý Phóng để đ.iều tr.a h.ành v.i có d.ấu h.iệu ph.ạm t.ội h.iếp d.âm ng.ười dưới 16 t.uổi qu.y đ.ịnh tại Điều 142, Bộ luật h.ình s.ự.
https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ga-dan-ong-thu-tinh-theo-doi-be-gai-9-tuoi-tu-truong-ve-nha-roi-cuong-hiep-d114458.html
The post g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp appeared first on nhanh24h.info.

ph.át h.iện 2 hộp sọ, x.ương ng.ười trong vườn cao su ở Tây Ninh
Thursday January 09, 2020

Trong lúc đi làm vườn, ng.ười dân thấy một chiếc vali lạ để dưới gốc cao su. Khi mở ra thì t.á h.ỏa ph.át h.iện bộ x.ương ng.ười […]

v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: Sá.ng nay 27-11, đưa thi hài cá.c n.ạn nh.ân về nước
Wednesday November 27, 2019

Sau hơn một thá.ng x.ảy r.a v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t trong c.ontainer ở Anh, sá.ng ngày 27-11, 16 th.i th.ể cá.c n.ạn nh.ân đã được đ.ưa v.ề Việt […]

The post v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: Sá.ng nay 27-11, đưa thi hài cá.c n.ạn nh.ân về nước appeared first on Celadon.

The post ph.át h.iện 2 hộp sọ, x.ương ng.ười trong vườn cao su ở Tây Ninh appeared first on Celadon.