Đám t.ang nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín: NS Kim Xuân, Vân Sơn và nhiều đồng ngh.iệp b.àng h.oàng, c.on gái thất thần trước linh cữu Ch.a

Đám t.ang nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín: NS Kim Xuân, Vân Sơn và nhiều đồng ngh.iệp b.àng h.oàng, c.on gái thất thần trước linh cữu Ch.a
7h sá.ng ngày 4/1, nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng thọ 68 t.uổi. Ca sĩ Bích Trâm – v.ợ nghệ sĩ Chá.nh Tín cho biết cá.ch đây ít ngày ô.ng mắc B.ệnh cảm cúm nhẹ và S.ức kh.ỏe yếu dần. Ngay khi biết được th.ô.ng tin, đô.ng đảo nghệ sĩ đã kh.ô.ng kh.ỏi b.àng h.oàng, liên tục b.ày tỏ nỗi xa xót trước sự r.a đ.i quá b.ất ng.ờ của cố nghệ sĩ.
Sá.ng nay (5/1), lễ t.ang cố nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín t.iếp t.ục được diễn ra tại nhà riêng. Kh.ô.ng khí lắng l.ại bởi những giọt n.ước m.ắ.t t.iếc thương, ch.ia b.uồn cùng với g.ia đ.ình. NS Vân Sơn, Kim Xuân cùng nhiều đồng ngh.iệp cũng đã có mặt để tiễn biệt n.am nghệ sĩ tài hoa trong làng điện ảnh lần cuối.

ph.át h.iện 2 hộp sọ, x.ương ng.ười trong vườn cao su ở Tây Ninh
Thursday January 09, 2020

Trong lúc đi làm vườn, ng.ười dân thấy một chiếc vali lạ để dưới gốc cao su. Khi mở ra thì t.á h.ỏa ph.át h.iện bộ x.ương ng.ười […]

The post ph.át h.iện 2 hộp sọ, x.ương ng.ười trong vườn cao su ở Tây Ninh appeared first on Celadon.

Nghệ sĩ Kim Xuân có mặt từ sớm nay. c.ô b.àng h.oàng và t.iếc thương cho sự r.a đ.i quá đột ngột của cố nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín.

Xót thương hoàn cảnh 2 ch.áu b.é b.ị cá.n nát chân trên đường đi học về: “c.on m.uốn khoẻ để l.ại đến Tr.ường…”
Friday December 06, 2019

v.ụ t.ai n.ạn chiều 22/11 kh.iến Duy Anh (7 t.uổi) và Phương Linh (10 t.uổi) b.ị nh.iễm tr.ùng m.áu, nát chân và m.ất b.ộ ph.ận s.inh d.ục. g.ia […]

The post Xót thương hoàn cảnh 2 ch.áu b.é b.ị cá.n nát chân trên đường đi học về: “c.on m.uốn khoẻ để l.ại đến Tr.ường…” appeared first on Celadon.

NS Vân Sơn cũng đến viếng đồng ngh.iệp.

c.on gái cố nghệ sĩ – ch.ị Nguyễn Chá.nh Bích Uyên thất thần trước linh cữu của Ch.a.

Mỹ Tâm, Hứa Vĩ Văn cùng nhiều nghệ sĩ gửi hoa tiễn biệt cố NSƯT Chá.nh Tín

Bảo hiểm x.ã h.ội Đắk Lắk giải trình về 51 Tr.ường hợp ‘đã ch.ế.t vẫn kh.ám B.ệnh’
Monday November 25, 2019

Ngày 25/11, ô.ng Trương Văn Sá.ng – Giám đốc BHXH Đắk Lắk cho biết, đ.ơn v.ị vừa có văn bản giải trình gửi BHXH Việt n.am về kết quả x.á.c […]

The post Bảo hiểm x.ã h.ội Đắk Lắk giải trình về 51 Tr.ường hợp ‘đã ch.ế.t vẫn kh.ám B.ệnh’ appeared first on Celadon.

Kh.ô.ng gian tĩnh lặng, ai cũng xa xót trước sự r.a đ.i của ng.ười cố nghệ sĩ tài hoa.

Gần t.ối muộn, Nghệ sĩ Phương Dung cũng có mặt để tiễn biệt đồng ngh.iệp.

Phương Dung dành nhiều lời đ.ộng viên g.ia đ.ình và th.ể h.iện sự thương t.iếc trước sự r.a đ.i đột ngột của NS Chá.nh Tín

Nghệ sĩ Lý Hùng và e.m gái Lý Hương.

Cả 2 kh.ô.ng nén được xúc đ.ộng trước linh cữu ng.ười đồng ngh.iệp quá cố

t.úc tr.ực trong t.ang lễ, v.ợ cố nghệ sĩ kh.ô.ng kiềm được n.ước m.ắ.t trước những lời đ.ộng viên của ng.ười thân.
Theo Helino
The post Đám t.ang nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín: NS Kim Xuân, Vân Sơn và nhiều đồng ngh.iệp b.àng h.oàng, c.on gái thất thần trước linh cữu Ch.a appeared first on nhanh24h.info.