Bộ CA th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm

Ngày 9/1, Bộ CA ra th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

N.óng mắt c.lip ng.ười đ.àn ô.ng vừa lái xe vừa thò tay s.ờ s.oạng dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng
Wednesday November 27, 2019

ng.ười đ.àn ô.ng 1 tay lái xe, tay còn l.ại thản nhiên thò xuống dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng để s.ờ s.oạng. Trong khi đó, ng.ười […]

The post N.óng mắt c.lip ng.ười đ.àn ô.ng vừa lái xe vừa thò tay s.ờ s.oạng dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng appeared first on Celadon.

Diện tích đất quốc phòng b.ị lấn chiếm tại sân b.ay Miếu Môn. Ảnh: NH/tienphong.vn
Theo th.ô.ng báo, từ ngày 31/12/2019, một số đ.ơn v.ị của Bộ Quốc phòng ph.ối h.ợp với l.ực l.ượng ch.ức n.ăng tiến hành xây dựng tường rào b.ảo v.ệ Sân b.ay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch.
Trong quá trình xây dựng, sá.ng 9/1/2020, một số đ.ối t.ượng có h.ành v.i ch.ống đ.ối, sử d.ụng lựu đ.ạn, b.om xăng, d.ao ph.óng… t.ấn c.ô.ng l.ực l.ượng ch.ức n.ăng, chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ, g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng, d.ẫn đ.ến h.ậu qu.ả 3 cá.n bộ ch.iến sĩ CA h.y s.inh, 1 đ.ối t.ượng ch.ống đ.ối ch.ế.t, 1 đ.ối t.ượng b.ị th.ương.
Cá.c đ.ơn v.ị ch.ức n.ăng đã kh.ống ch.ế và b.ắt gi.ữ cá.c đ.ối t.ượng v.i ph.ạm ph.áp l.uật ngh.iêm trọng, kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an, tiến hành x.ử l.ý theo đúng qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.
Hiện nay, cá.c đ.ơn v.ị l.iên qu.an đang tiến hành xây dựng tường rào Sân b.ay Miếu Môn theo kế hoạch./.
(Theo c.ổng th.ô.ng tin điện t.ử Bộ CA)
The post Bộ CA th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm appeared first on nhanh24h.info.

Hai Ch.a c.on h.ãm hi.ếp c.ô gái 20 t.uổi
Monday January 06, 2020

c.ơ qu.an đ.iều tr.a đã kh.ởi t.ố 2 Ch.a c.on Thành nhưng cho ng.ười Ch.a được t.ại ng.oại. Khi sự việc ph.át h.iện, c.ô gái đã m.ang th.ai […]

The post Hai Ch.a c.on h.ãm hi.ếp c.ô gái 20 t.uổi appeared first on Celadon.