b.ắt k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch có 6 t.iền á.n

CA tỉnh Lâm Đồng ph.ối h.ợp với CA tỉnh Bình Dương lập ch.uyên á.n đ.iều tr.a và đ.á.nh úp vào ki-ốt thuộc KCN Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tóm gọn đ.ối t.ượng Lê Văn Bắc (63 t.uổi), k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch.
Chiều 20-1, Phòng c.ảnh s.át h.ình s.ự CA tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau khi tiếp nh.ận th.ô.ng tin lập ch.uyên á.n đ.ấu tr.anh, đ.ơn v.ị đã ph.ối h.ợp với CA tỉnh Bình Dương tiến hành b.ắt kh.ẩn c.ấp đ.ối t.ượng Lê Văn Bắc (63 t.uổi, quê quá.n tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện kh.ô.ng có nơi ở nhất định) l.iên qu.an đến v.ụ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch hướng từ Dầu Giây (Đồng Nai) đi Đà Lạt (Lâm Đồng).

ng.ười nhà kh.óc ngất khi nh.ận thi hài c.on m.ình được đ.ưa v.ề nước sau v.ụ việc trên c.ontainer
Wednesday November 27, 2019

Sá.ng nay 27-11, máy b.ay chở thi hài cá.c n.ạn nh.ân gặp n.ạn ở Anh đã hạ cá.nh xuống sân b.ay Nội b.ài, Hà Nội. Sau khi máy […]

The post ng.ười nhà kh.óc ngất khi nh.ận thi hài c.on m.ình được đ.ưa v.ề nước sau v.ụ việc trên c.ontainer appeared first on Celadon.

Lê Văn Bắc k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch.
kh.ám x.ét nơi ở của đ.ối t.ượng Bắc, l.ực l.ượng CA thu được nhiều t.ang vật là tiền, nhẫn, dây chuyền vàng, ví tiền và cả những viên thuốc ngủ seduxen.
Current t.ime0:07/Duration1:19Auto
CA tỉnh Lâm Đồng b.ắt đ.ối t.ượng Lê Văn Bắc, k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch
Tại c.ơ qu.an CA, Bắc kh.ai nh.ận t.ối ngày 9-12, đ.ối t.ượng mua vé của nhà xe Phương Trang từ bến xe Miền Đô.ng, TP HCM đi TP Đà Lạt. Thấy ô.ng Thành có đeo chiếc nhẫn vàng to, Bắc b.í m.ật ngh.iền nát 4 viên thuốc ngủ, lựa thời cơ làm quen r.ồi mời ô.ng Thành uống lon nước yến có thuốc ngủ. Đến bến xe Đà Lạt, L.ợi d.ụng ô.ng Thành mê man, Bắc lấy chiếc nhẫn r.ồi đón xe về l.ại bến xe Miền Đô.ng.

Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên
Wednesday November 27, 2019

C.ô g.ái tr.ẻ làm đ.ơn t.ố c.áo b.ị 1 cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương h.iếp d.âm và x.âm h.ại t.ình d.ục suốt 2 […]

The post Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên appeared first on Celadon.

Nhiều t.ang vật l.ực l.ượng ch.ức n.ăng th.u gi.ữ tại nơi ở của Bắc.
Cũng theo CA tỉnh Lâm Đồng cho biết, Bắc là k.ẻ đi t.ù từ năm 19 t.uổi có đến 6 t.iền á.n tiền sự l.iên qu.an đến t.ội Tr.ộm c.ắp, c.ướp gi.ật (4 t.ội móc túi, 1 t.ội đ.á.nh b.ài, 1 t.ội c.ướp gi.ật) với á.n t.ù 12 năm… nên Bắc có nhiều chiêu để đối phó với c.ơ qu.an CA.

Trước đó Bắc th.ực h.iện tr.ót l.ọt v.ụ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản được camera a.n n.inh xe khá.ch ghi l.ại
Theo ng.ười lao đ.ộng
The post b.ắt k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch có 6 t.iền á.n appeared first on nhanh24h.info.