v.ụ th.anh n.iên giả danh phụ huynh vào Tr.ường d.âm ô n.ữ s.inh lớp 9: Phê bình h.iệu tr.ưởng, tăng cường k.iểm s.oát ng.ười lạ

Để x.ảy r.a sự việc n.am th.anh n.iên giả danh phụ huynh vào Tr.ường d.âm ô n.ữ s.inh lớp 9, h.iệu tr.ưởng và b.an giám hiệu Tr.ường THCS b.ị phê bình, y.êu c.ầu rút kinh ngh.iệm s.âu sắc.

c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường
Tuesday November 26, 2019

Theo The Sun, ng.uyên nh.ân kh.iến bạn kh.ó ngủ vào b.an đêm có thể là d.ấu h.iệu của cá.c B.ệnh ng.uy h.iểm trong đó có t.iểu đường, t.âm […]

The post c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường appeared first on Celadon.

Đ.ối t.ượng Bảo tại c.ơ qu.an đ.iều tr.a.
Ngày 28/12, một l.ãnh đ.ạo Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đ.ơn v.ị đã có buổi làm việc cùng b.an giám hiệu Tr.ường THCS Hùng Vương về việc có ng.ười lạ vào Tr.ường d.âm ô một n.ữ s.inh lớp 9. Tại buổi làm việc, Phòng đã phê bình h.iệu tr.ưởng, b.an giám hiệu cùng những gi.áo v.iên có trực tiếp l.iên qu.an và y.êu c.ầu Tr.ường phải rút kinh ngh.iệm s.âu sắc.
Đồng thời, trước sự việc Phòng GD&ĐT đã có c.ô.ng văn đến tất cả cá.c Tr.ường trên địa b.àn tăng cường k.iểm s.oát ng.ười lạ vào Tr.ường, quá.n triệt a.n n.inh tr.ật t.ự kh.ô.ng để x.ảy r.a sự việc tương tự như tại Tr.ường THCS Hùng Vương.
Như đã đưa tin trước đó, khoảng 7h sá.ng 14/12 đ.ối t.ượng Đỗ Hữu Bảo (22 t.uổi, trú tại phường Thành c.ô.ng, TP Buôn Ma Thuột) đã đến Tr.ường THCS Hùng Vương xin b.ảo v.ệ cho vào Tr.ường để đưa chìa kh.óa cho ng.ười nhà. Sau đó, Bảo đã lén đi v.ào nh.à v.ệ s.inh n.ữ của Tr.ường.
Khi một n.ữ s.inh lớp 9 của Tr.ường đi v.ệ s.inh thì b.ị Bảo dùng d.ao kh.ống ch.ế để th.ực h.iện h.ành v.i d.âm ô và quay l.ại c.lip. Đến khoảng 9g30’ cùng ngày, đến tiết k.iểm tr.a nên n.ữ s.inh này năn nỉ Bảo cho vào lớp làm b.ài thì được Bảo đồng ý. Sau đó, n.ữ s.inh ch.ạy vào lớp, òa kh.óc và kể l.ại sự việc cho gi.áo v.iên.
Ngay sau đó, nhà Tr.ường đã tr.ình b.áo sự việc lên c.ơ qu.an CA. Ngay sau khi v.ào c.uộc đ.iều tr.a, c.ơ qu.an CA đã b.ắt gi.ữ và kh.ởi t.ố Bảo về h.ành v.i d.âm ô với ng.ười dưới 16 t.uổi.
Theo Trí Thức tr.ẻ
The post v.ụ th.anh n.iên giả danh phụ huynh vào Tr.ường d.âm ô n.ữ s.inh lớp 9: Phê bình h.iệu tr.ưởng, tăng cường k.iểm s.oát ng.ười lạ appeared first on nhanh24h.info.

Biến căng: M.ẹ r.uột bình luận ám chỉ Ngọc Lan là ng.ười có lỗi trong cuộc ly h.ôn, c.on rể “nuôi ong tay áo”?
Saturday November 23, 2019

Chia sẻ của M.ẹ Ngọc Lan với Thanh Bình – c.on rể sau cuộc ly h.ôn kh.iến nhiều ng.ười chú ý. Sau khi ly h.ôn, Ngọc Lan liên tục chia […]

The post Biến căng: M.ẹ r.uột bình luận ám chỉ Ngọc Lan là ng.ười có lỗi trong cuộc ly h.ôn, c.on rể “nuôi ong tay áo”? appeared first on Celadon.