Truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á ch.é.m 6 ng.ười t.ử v.ong ở Thái Nguyên

Sá.ng nay, 26-12, CA tỉnh Thái Nguyên cho biết đang đ.iều tr.a truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á dùng d.ao ch.ém 6 ng.ười t.ử v.ong.
Khoảng 5h ngày 26-12-2019, tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đ.ối t.ượng Hoàng Văn Chín (SN 1976), trú xóm Lương Bình 2 đã dùng d.ao ch.ém t.ử v.ong 6 ng.ười, trong đó có v.ợ Chín là ch.ị Ma Thị Hường (SN 1976).
Một số ng.ười dân c.an ng.ăn b.ị đ.ối t.ượng ch.ém ch.ế.t là anh Lường Văn Bá.nh (SN 1974), anh rể của Chín; anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), ch.ị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn n.am (SN 1994), anh Lường Văn Hoàng (SN 1966), cùng trú xóm Lương Bình 2.

Ly dị chỉ 2 tuần sau khi cưới vì ch.ồng làm ng.ười khá.c có b.ầu, c.ô v.ợ Hà Nội t.iết l.ộ tin nh.ắn g.ây b.ức x.úc
Thursday November 28, 2019

‘Suốt một tuần trời, e.m suy nghĩ và sống trong mệt mỏi, ch.ồng cũng lạnh nhạt, b.ố M.ẹ ch.ồng thì đay ngh.iến, thái độ ra mặt’, c.ô gái […]

The post Ly dị chỉ 2 tuần sau khi cưới vì ch.ồng làm ng.ười khá.c có b.ầu, c.ô v.ợ Hà Nội t.iết l.ộ tin nh.ắn g.ây b.ức x.úc appeared first on Celadon.

Đ.ối t.ượng Hoàng Văn Chín.
Sau khi g.ây á.n, Hoàng Văn Chín đã b.ỏ tr.ốn. ng.uyên nh.ân sơ bộ x.á.c định do m.âu th.uẫn với v.ợ, bản thân đ.ối t.ượng sử d.ụng m.a t.úy b.ị ảo giá.c nên kh.ô.ng kiềm chế được bản thân. ch.ém ch.ế.t v.ợ xong, Chín ra kh.ỏi nhà và trên đường b.ỏ đ.i đã g.ây th.ương v.ong cho cá.c n.ạn nh.ân trên.
Hiện Giám đốc CA tỉnh Thái Nguyên đang chỉ đạo c.ơ qu.an CSĐT CA tỉnh Thái Nguyên và cá.c l.ực l.ượng ph.ối h.ợp truy b.ắt đ.ối t.ượng, đ.iều tr.a, x.ử l.ý th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.
CA tỉnh Thái Nguyên đ.ề ngh.ị, bất kỳ ng.ười dân nào gặp đ.ối t.ượng Hoàng Văn Chín thì th.ô.ng báo ngay cho c.ơ qu.an đ.iều tr.a theo số điện thoại: 0982003712
Theo CA Nhân Dân
The post Truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á ch.é.m 6 ng.ười t.ử v.ong ở Thái Nguyên appeared first on nhanh24h.info.

Truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á ch.é.m 6 ng.ười t.ử v.ong ở Thái Nguyên
Thursday December 26, 2019

Sá.ng nay, 26-12, CA tỉnh Thái Nguyên cho biết đang đ.iều tr.a truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á dùng d.ao ch.ém 6 ng.ười t.ử v.ong. Khoảng 5h ngày […]

The post Truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á ch.é.m 6 ng.ười t.ử v.ong ở Thái Nguyên appeared first on Celadon.