Tiệm vàng b.ị tr.ộm vì ô.ng chủ mải xe.m U22 Việt n.am đ.á với Indonesia

L.ợi d.ụng lúc cả g.ia đ.ình chủ tiệm vàng mải mê xe.m trận bóng đ.á giữa Việt n.am – Indonesia, k.ẻ b.ịt mặt cầm búa đ.ập vỡ tủ kính và tr.ộm vàng tháo ch.ạy.
Sá.ng 2/12, trả lời VTC News, Đ.ại t.á Võ Văn Đãi, Trưởng CA huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ng.ãi x.á.c nh.ận th.ô.ng tin tiệm vàng Nơi Duyên ở xã Đức Chá.nh b.ị tr.ộm đúng vào buổi t.ối có trận bóng đ.á giữa U22 Việt n.am và U22 Indonesia.

Báo Indonesia: “Văn Hậu cố tình đạp v.ào ch.ân kh.iến Evan Dimas ch.ấn th.ương n.ặng”
Wednesday December 11, 2019

Evan Dimas phải rời sân sớm sau tình huống v.a ch.ạm với Văn Hậu. Hậu vệ mang áo số 5 của U22 Việt n.am sau đó lập cú […]

The post Báo Indonesia: “Văn Hậu cố tình đạp v.ào ch.ân kh.iến Evan Dimas ch.ấn th.ương n.ặng” appeared first on Celadon.

CA kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường. (Ảnh: B.Đ)
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, khoảng 20h15 ngày 1/12, n.am th.anh n.iên b.ịt khẩu trang, đội mũ tai bèo đ.ột nh.ập tiệm vàng Nơi Duyên, cầm búa đ.ập vỡ tủ kính, nhanh tay quơ lấy vàng r.ồi l.eo lên xe của đ.ồng b.ọn chờ sẵn phía ngoài t.ẩu th.oát.
Những ng.ười sống gần đó cho biết, thời điểm x.ảy r.a v.ụ tr.ộm, cả g.ia đ.ình chủ tiệm vàng đang xe.m U22 Việt n.am thi đấu. Sau đó, họ nghe tiếng chủ tiệm vàng la m.ất tr.ộm, nhưng th.ủ ph.ạm cao ch.ạy xa b.ay từ trước.

Xuân Bắc, Bảo Thanh và đô.ng đảo nghệ sĩ tiễn đưa Trương Nhuận
Wednesday January 15, 2020

Cá.c nghệ sĩ như Chí Trung, Vân Dung, Xuân Bắc, Minh Vượng… đ.au b.uồn trước sự r.a đ.i của ng.ười anh, đồng ngh.iệp đ.á.ng kính. Kim Kardashian kh.oe […]

The post Xuân Bắc, Bảo Thanh và đô.ng đảo nghệ sĩ tiễn đưa Trương Nhuận appeared first on Celadon.

Tủ kính b.ị k.ẻ tr.ộm cầm búa đ.ập vỡ. (Ảnh: B.Đ)
“Tiếp nh.ận th.ô.ng tin, CA huyện kh.ẩn tr.ương có mặt để kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường. Chúng tôi vẫn đang Tr.uy t.ìm tên tr.ộm”, Đ.ại t.á Đãi nói.
Theo VTC
The post Tiệm vàng b.ị tr.ộm vì ô.ng chủ mải xe.m U22 Việt n.am đ.á với Indonesia appeared first on nhanh24h.info.