Nh.ậu s.ay, ch.áu c.ắn r.ồi n.uốt luôn m.ũi của bá.c

Sau chầu Nh.ậu s.ay bí tỉ, ô.ng M. và một ng.ười ch.áu x.ảy r.a m.âu th.uẫn. ng.ười ch.áu này b.ất ng.ờ đ.è ô.ng xuống, c.ắn vào vùng m.ũi r.ồi n.uốt luôn v.ào b.ụng.
Ngày 9/12, PGS.TS.BS Đỗ Quang Hùng – Trưởng kh.oa t.ạo h.ình Th.ẩm m.ỹ, b.ệnh v.iện Chợ Rẫy TP.HCM – cho biết cá.c bá.c sĩ của b.ệnh v.iện này đã t.ái t.ạo m.ũi thành c.ô.ng cho ô.ng N.B.M. (53 t.uổi, ở Cần Thơ) b.ị ch.áu r.uột c.ắn đ.ứt l.ìa do m.âu th.uẫn trong khi Nh.ậu s.ay.
Giữa thá.ng 11/2019, nhà có tiệc nên ô.ng M. mời b.à c.on, hàng xóm đến chung vui. Trong buổi tiệc, ô.ng M. cùng một số e.m, ch.áu có uống b.ia, r.ượu. Sau khi Nh.ậu s.ay, một ng.ười ch.áu trai gọi ô.ng bằng bá.c r.uột x.ảy r.a m.âu th.uẫn.
Tuy mọi ng.ười đã c.an ng.ăn, nhưng do cả hai đã s.ay bí tỉ nên kh.ô.ng thể bình tĩnh được. Ông M. b.ị ng.ười ch.áu l.ao v.ào x.ô x.át và b.ất ng.ờ đ.è ô.ng xuống, c.ắn vào vùng m.ũi. h.ậu qu.ả, phần m.ũi bên phải của ô.ng đ.ứt l.ìa và b.ị ng.ười ch.áu… n.uốt luôn v.ào b.ụng.
Phần m.ũi của ô.ng M. b.ị ch.áu r.uột c.ắn. Ảnh: BVCC
ng.ười thân đưa ô.ng đến b.ệnh v.iện Tai m.ũi Họng Cần Thơ c.ấp c.ứu. Bá.c sĩ tại b.ệnh v.iện này chỉ có thể cầm m.áu, v.ệ s.inh v.ết th.ương cho ô.ng M. r.ồi chuyển ô.ng đến b.ệnh v.iện Chợ Rẫy TP.HCM đ.iều tr.ị.
Qua th.ăm kh.ám, bá.c sĩ Đỗ Quang Hùng nh.ận thấy toàn bộ phần sụn, n.iêm m.ạc và cá.nh m.ũi của ô.ng M. b.ị c.ắn đ.ứt hoàn toàn, v.ết th.ương hở, nh.iễm tr.ùng n.ặng. Tuy kh.ô.ng ả.nh h.ưởng đến hô hấp nhưng g.ây m.ất Th.ẩm m.ỹ cho B.ệnh nh.ân nên cá.c bá.c sĩ qu.yết đ.ịnh t.ái t.ạo l.ại vùng m.ũi cho ô.ng M..
Ê-kíp bá.c sĩ đã dùng vá.ch ngăn m.ũi còn l.ại để làm phần n.iêm m.ạc bên trong, lấy một phần sụn s.ườn làm trụ m.ũi, sụn vành tai để t.ái t.ạo cá.nh m.ũi và vạt da trá.n để phủ tất cả vùng m.ũi bên phải của ô.ng M.
Ông M. đã được t.ái t.ạo m.ũi thành c.ô.ng nhưng phải ch.ịu sẹo lớn ở mặt. Ảnh: BVCC.
Hiện, vùng m.ũi của ô.ng M. đang dần h.ồi ph.ục, hết nh.iễm tr.ùng, v.ết th.ương khô và đã ổn định. Về cơ bản m.ũi của ô.ng có thể trở l.ại hình dá.ng gần như bình thường, tuy nhiên B.ệnh nh.ân phải ch.ịu sẹo do v.ết th.ương quá lớn.
Theo bá.c sĩ Hùng, việc m.âu th.uẫn, đ.á.nh nhau g.ây th.ương t.ích x.ảy r.a gần như thường xuyên, nhất là ở cá.c tỉnh miền Tây, nhưng Tr.ường hợp b.ị c.ắn r.ồi n.uốt m.ất m.ũi như ô.ng M. là ca đ.ầu tiên mà bá.c sĩ Hùng tiếp nh.ận.
Phạm An
The post Nh.ậu s.ay, ch.áu c.ắn r.ồi n.uốt luôn m.ũi của bá.c appeared first on nhanh24h.info.

b.ắt đ.ối t.ượng xuyên tạc v.ụ việc x.ảy r.a tại Đồng Tâm
Sunday January 12, 2020

Ngoài đăng tải nội dung xuyên tạc v.ụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội trên FB, Chung Hoàng Chương còn biết đến là ng.ười […]

Án ch.ung th.ân cho k.ẻ n.ổ s.úng r.úng đ.ộng ở Kon Tum
Tuesday November 26, 2019

Sau khi r.a t.ay b.ắn ch.ế.t 1 ng.ười và làm 1 ng.ười khá.c b.ị th.ương tại quá.n bida ở Kon Tum, Trần Ngọc Chung cùng 3 đ.ối t.ượng […]

The post Án ch.ung th.ân cho k.ẻ n.ổ s.úng r.úng đ.ộng ở Kon Tum appeared first on Celadon.

The post b.ắt đ.ối t.ượng xuyên tạc v.ụ việc x.ảy r.a tại Đồng Tâm appeared first on Celadon.