Nguyên giám đốc ng.ân hàng b.ị t.uyên á.n t.ử hình, t.iếp t.ục lãnh thêm 7 năm t.ù

– Nguyên giám đốc Chi nhá.nh ng.ân hàng Phát Triển đã b.ị tuyên ph.ạt t.ử hình 5 năm trước nay t.iếp t.ục b.ị đưa ra x.ét x.ử và tuyên ph.ạt thêm 7 năm t.ù
Ngày 6-12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở ph.iên t.òa s.ơ th.ẩm x.ét x.ử đối với b.ị c.áo Vũ Việt Hùng (SN 1957, nguyên Giám đốc Chi nhá.nh Ng.ân hàng Phát triển (VDB) khu vực Đắk Lắk – Đắk Nô.ng), Trần Xuân l.ộc (SN 1956, nguyên Trưởng phòng tín d.ụng xuất khẩu Chi nhá.nh VDB Đắk Lắk – Đắk Nô.ng), Trần Hoài Kiên (SN 1973, Cá.n bộ tín d.ụng Chi nhá.nh VDB Đắk Lắk – Đắk Nô.ng) về t.ội thiếu trá.ch nhiệm g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng.

r.ơi n.ước m.ắ.t hành trình xuyên đêm của cậu b.é 10 t.uổi đi nh.ận thi hài b.ố, khi M.ẹ và b.à lên xe hoa với ch.ồng mới
Wednesday November 27, 2019

10 giờ sá.ng ngày 15/11, Đặng Văn Khuyên, h.ọc s.inh lớp 5D, Tr.ường t.iểu học Thành Long, xã Thành Long, huyện h.àm Yên, Tuyên Quang đang ngồi trong […]

The post r.ơi n.ước m.ắ.t hành trình xuyên đêm của cậu b.é 10 t.uổi đi nh.ận thi hài b.ố, khi M.ẹ và b.à lên xe hoa với ch.ồng mới appeared first on Celadon.

Cá.c b.ị c.áo tại ph.iên t.òa s.ơ th.ẩm
Theo B.ản á.n, từ ngày 28-5-2009 đến ngày 6-8-2009, VDB Đắk Lắk – Đắk Nô.ng đã gi.ải qu.yết cho Doanh ngh.iệp tư nhân thương mại Tính Nên (DN Tính Nên) do b.à Trương Thị Tính (SN 1963, ngụ thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) làm chủ v.ay vốn theo 6 hợp đồng tín d.ụng xuất khẩu, với tổng số tiền 100 tỉ đồng. Sau khi v.ay tiền, DN Tính Nên kh.ô.ng sử d.ụng tiền v.ay để thu mua cà phê xuất khẩu theo đúng mục đích v.ay trong hợp đồng tín d.ụng mà sử d.ụng số tiền v.ay vào việc trả n.ợ và chi trả cho cá.c hoạt đ.ộng khá.c của doanh ngh.iệp nên kh.ô.ng có chứng từ xuất khẩu nộp l.ại cho VDB Đắk Lắk – Đắk Nô.ng.
Tuy nhiên, từ ngày 11-11-2009 đến ngày 22-1-2010, VDB Đắk Lắk – Đắk Nô.ng vẫn t.iếp t.ục gi.ải qu.yết cho DN Tính Nên v.ay vốn theo 6 hợp đồng tín d.ụng xuất khẩu với số tiền được giải ng.ân là 65 tỉ đồng. Điều đ.á.ng nói là trước khi v.ay vốn tại VDB Đắk Lắk – Đắk Nô.ng theo 6 hợp đồng tín d.ụng xuất khẩu nêu trên, DN Tính Nên đã thế chấp toàn bộ t.ài s.ản v.ay vốn tại nhiều ng.ân hàng khá.c nhau trên địa b.àn và n.ợ hơn 32 tỉ đồng.
Do thiếu trá.ch nhiệm trong c.ô.ng việc được giao nên trong khoảng thời gian từ năm 2009-2010, Vũ Việt Hùng, Trần Xuân l.ộc và Trần Hoài Kiên đã th.ực h.iện chưa đúng, chưa đầy đủ một số nội dung trong tiếp nh.ận, th.ẩm đ.ịnh, xét duyệt, phê duyệt h.ồ s.ơ và giá.m s.át vốn v.ay th.eo qu.y đ.ịnh d.ẫn đ.ến h.ậu qu.ả VDB Đắk Lắk – Đắk Nô.ng kh.ô.ng th.u h.ồi được số tiền gốc hơn 56 tỉ đồng (số còn l.ại đã trả). Ngày 18-1-2018, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên ph.ạt b.ị c.áo Trương Thị Tính t.ù ch.ung th.ân về t.ội l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản.
Kết th.úc ph.iên t.òa này, HĐXX đã tuyên ph.ạt b.ị c.áo Vũ Việt Hùng 7 năm t.ù, b.ị c.áo Trần Xuân l.ộc 4 năm t.ù, b.ị c.áo Trần Hoài Kiên 3 năm t.ù cùng về t.ội thiếu trá.ch nhiệm g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng.
Trước đó, thá.ng 9-2014, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cũng đã tuyên ph.ạt Vũ Việt Hùng với mức á.n t.ử hình về cá.c t.ội Nh.ận h.ối l.ộ, l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản và v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về cho v.ay trong hoạt đ.ộng của cá.c t.ổ ch.ức tín d.ụng. Đối với b.ị c.áo Trần Xuân l.ộc b.ị tuyên ph.ạt 5 năm t.ù về t.ội v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về cho v.ay trong hoạt đ.ộng của cá.c t.ổ ch.ức tín d.ụng cũng tại VDB Đắk Lắk – Đắk Nô.ng.
Theo NLĐO
The post Nguyên giám đốc ng.ân hàng b.ị t.uyên á.n t.ử hình, t.iếp t.ục lãnh thêm 7 năm t.ù appeared first on nhanh24h.info.

Luis Garcia: ‘Tôi tin tuyển Việt n.am sẽ dự World Cup’
Monday January 13, 2020

Cựu tiền đạo Luis Garcia của Liverpool rất ấn tượng trước sự tiến bộ của tuyển Việt n.am, và đ.á.nh giá cao cơ hội giành vé dự World […]

The post Luis Garcia: ‘Tôi tin tuyển Việt n.am sẽ dự World Cup’ appeared first on Celadon.