Nguyên giám đốc ng.ân hàng b.ị t.uyên á.n t.ử hình, t.iếp t.ục lãnh thêm 7 năm t.ù

– Nguyên giám đốc Chi nhá.nh ng.ân hàng Phát Triển đã b.ị tuyên ph.ạt t.ử hình 5 năm trước nay t.iếp t.ục b.ị đưa ra x.ét x.ử và tuyên ph.ạt thêm 7 năm t.ù
Ngày 6-12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở ph.iên t.òa s.ơ th.ẩm x.ét x.ử đối với b.ị c.áo Vũ Việt Hùng (SN 1957, nguyên Giám đốc Chi nhá.nh Ng.ân hàng Phát triển (VDB) khu vực Đắk Lắk – Đắk Nô.ng), Trần Xuân l.ộc (SN 1956, nguyên Trưởng phòng tín d.ụng xuất khẩu Chi nhá.nh VDB Đắk Lắk – Đắk Nô.ng), Trần Hoài Kiên (SN 1973, Cá.n bộ tín d.ụng Chi nhá.nh VDB Đắk Lắk – Đắk Nô.ng) về t.ội thiếu trá.ch nhiệm g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng.

ph.át h.iện 2 hộp sọ, x.ương ng.ười trong vườn cao su ở Tây Ninh
Thursday January 09, 2020

Trong lúc đi làm vườn, ng.ười dân thấy một chiếc vali lạ để dưới gốc cao su. Khi mở ra thì t.á h.ỏa ph.át h.iện bộ x.ương ng.ười […]

The post ph.át h.iện 2 hộp sọ, x.ương ng.ười trong vườn cao su ở Tây Ninh appeared first on Celadon.

Cá.c b.ị c.áo tại ph.iên t.òa s.ơ th.ẩm
Theo B.ản á.n, từ ngày 28-5-2009 đến ngày 6-8-2009, VDB Đắk Lắk – Đắk Nô.ng đã gi.ải qu.yết cho Doanh ngh.iệp tư nhân thương mại Tính Nên (DN Tính Nên) do b.à Trương Thị Tính (SN 1963, ngụ thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) làm chủ v.ay vốn theo 6 hợp đồng tín d.ụng xuất khẩu, với tổng số tiền 100 tỉ đồng. Sau khi v.ay tiền, DN Tính Nên kh.ô.ng sử d.ụng tiền v.ay để thu mua cà phê xuất khẩu theo đúng mục đích v.ay trong hợp đồng tín d.ụng mà sử d.ụng số tiền v.ay vào việc trả n.ợ và chi trả cho cá.c hoạt đ.ộng khá.c của doanh ngh.iệp nên kh.ô.ng có chứng từ xuất khẩu nộp l.ại cho VDB Đắk Lắk – Đắk Nô.ng.
Tuy nhiên, từ ngày 11-11-2009 đến ngày 22-1-2010, VDB Đắk Lắk – Đắk Nô.ng vẫn t.iếp t.ục gi.ải qu.yết cho DN Tính Nên v.ay vốn theo 6 hợp đồng tín d.ụng xuất khẩu với số tiền được giải ng.ân là 65 tỉ đồng. Điều đ.á.ng nói là trước khi v.ay vốn tại VDB Đắk Lắk – Đắk Nô.ng theo 6 hợp đồng tín d.ụng xuất khẩu nêu trên, DN Tính Nên đã thế chấp toàn bộ t.ài s.ản v.ay vốn tại nhiều ng.ân hàng khá.c nhau trên địa b.àn và n.ợ hơn 32 tỉ đồng.
Do thiếu trá.ch nhiệm trong c.ô.ng việc được giao nên trong khoảng thời gian từ năm 2009-2010, Vũ Việt Hùng, Trần Xuân l.ộc và Trần Hoài Kiên đã th.ực h.iện chưa đúng, chưa đầy đủ một số nội dung trong tiếp nh.ận, th.ẩm đ.ịnh, xét duyệt, phê duyệt h.ồ s.ơ và giá.m s.át vốn v.ay th.eo qu.y đ.ịnh d.ẫn đ.ến h.ậu qu.ả VDB Đắk Lắk – Đắk Nô.ng kh.ô.ng th.u h.ồi được số tiền gốc hơn 56 tỉ đồng (số còn l.ại đã trả). Ngày 18-1-2018, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên ph.ạt b.ị c.áo Trương Thị Tính t.ù ch.ung th.ân về t.ội l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản.
Kết th.úc ph.iên t.òa này, HĐXX đã tuyên ph.ạt b.ị c.áo Vũ Việt Hùng 7 năm t.ù, b.ị c.áo Trần Xuân l.ộc 4 năm t.ù, b.ị c.áo Trần Hoài Kiên 3 năm t.ù cùng về t.ội thiếu trá.ch nhiệm g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng.
Trước đó, thá.ng 9-2014, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cũng đã tuyên ph.ạt Vũ Việt Hùng với mức á.n t.ử hình về cá.c t.ội Nh.ận h.ối l.ộ, l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản và v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về cho v.ay trong hoạt đ.ộng của cá.c t.ổ ch.ức tín d.ụng. Đối với b.ị c.áo Trần Xuân l.ộc b.ị tuyên ph.ạt 5 năm t.ù về t.ội v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về cho v.ay trong hoạt đ.ộng của cá.c t.ổ ch.ức tín d.ụng cũng tại VDB Đắk Lắk – Đắk Nô.ng.
Theo NLĐO
The post Nguyên giám đốc ng.ân hàng b.ị t.uyên á.n t.ử hình, t.iếp t.ục lãnh thêm 7 năm t.ù appeared first on nhanh24h.info.

Cá chép đắt hàng trước ngày ô.ng c.ô.ng ô.ng Táo
Friday January 17, 2020

Trước ngày 23 thá.ng chạp âm lịch (17/1) tiễn ô.ng Táo về trời, chợ cá chép tại TPHCM rất sôi n.ổi do ng.ười dân m.uốn mua sớm, trá.nh […]

The post Cá chép đắt hàng trước ngày ô.ng c.ô.ng ô.ng Táo appeared first on Celadon.