k.éo nhau đi đ.òi n.ợ, b.ị nh.óm ‘c.on n.ợ’ ch.é.m ch.ế.t ở Sài Gòn

nh.óm của Luân đi đ.òi n.ợ tại một quá.n Nh.ậu ở quận Tân Phú, TP.HCM và b.ị nh.óm “c.on n.ợ” ch.ém ch.ế.t tại quá.n Nh.ậu.

Đám t.ang nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín: NS Kim Xuân, Vân Sơn và nhiều đồng ngh.iệp b.àng h.oàng, c.on gái thất thần trước linh cữu Ch.a
Sunday January 05, 2020

Đám t.ang nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín: NS Kim Xuân, Vân Sơn và nhiều đồng ngh.iệp b.àng h.oàng, c.on gái thất thần trước linh cữu Ch.a 7h sá.ng […]

The post Đám t.ang nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín: NS Kim Xuân, Vân Sơn và nhiều đồng ngh.iệp b.àng h.oàng, c.on gái thất thần trước linh cữu Ch.a appeared first on Celadon.

Cơ qu.an ch.ức năng ph.ong t.ỏa h.iện tr.ường v.ụ á.n m.ạng sá.ng 25-12- Ảnh: TTO
Sá.ng 26-12, l.iên qu.an v.ụ “Hai nh.óm ẩu đả trong quá.n Nh.ậu, một ng.ười b.ị ch.ém ch.ế.t”, c.ơ qu.an CSĐT CA quận Tân Phú, TP.HCM x.á.c định hai b.ăng nh.óm đ.á.nh nhau và có kết quả đ.iều tr.a b.an đ.ầu.
n.ạn nh.ân t.ử v.ong là Nguyễn Hữu Luân, 26 t.uổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Theo c.ơ qu.an đ.iều tr.a, khoảng 2h15 sá.ng 25-12, Trần Hoàng Minh (35 t.uổi, ngụ quận Bình Tân) cùng Nguyễn Hữu Luân và 4 ng.ười bạn của Minh, đến một quá.n Nh.ậu trên đường Nguyễn Cửu Đàm (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).
Tại đây, nh.óm của Minh và Luân tìm gặp Nguyễn Minh Long (29 t.uổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú quận 12) để đ.òi n.ợ 10 triệu đồng. Trong lúc nói chuyện thì hai bên x.ảy r.a m.âu th.uẫn d.ẫn đ.ến c.ự c.ãi, đ.á.nh nhau.
Lúc này, nh.óm của Long (gồm Long, Mai Trí Tâm và một số nhân viên của quá.n) ch.ạy xuống bếp lấy d.ao và đ.âm, ch.ém Luân 6 nhát kh.iến Luân nằm g.ục tại chỗ. Sau đó, Luân được đưa đi b.ệnh v.iện c.ấp c.ứu nhưng đã t.ử v.ong.
Nh.ận t.in b.áo, l.ực l.ượng CA quận Tân Phú đã có mặt kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường, kh.ám ngh.iệm t.ử th.i, ghi nh.ận l.ời kh.ai, tr.ích x.uất camera để đ.iều tr.a tr.uy x.ét.
Qua quan sát camera, bước đ.ầu nh.ận định Mai Trí Tâm (37 t.uổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, tạm trú huyện Bình Chá.nh) là ng.ười trực tiếp ch.ém Luân.
Hiện c.ơ qu.an CSĐT CA quận Tân Phú đang làm việc với những ng.ười l.iên qu.an để củng cố h.ồ s.ơ x.ử l.ý th.eo qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật.
Theo t.uổi tr.ẻ Online
The post k.éo nhau đi đ.òi n.ợ, b.ị nh.óm ‘c.on n.ợ’ ch.é.m ch.ế.t ở Sài Gòn appeared first on nhanh24h.info.

‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am
Wednesday December 25, 2019

Cá.c bức ảnh của đ.ối t.ượng b.ị ngh.i s.át h.ại một ph.ụ n.ữ Hàn Quốc và làm b.ị th.ương n.ặng ch.ồng, c.on gái c.ô này ở thành phố […]

The post ‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am appeared first on Celadon.