Đã b.ắt được đ.ối t.ượng ngh.i ng.áo đ.á ch.ém 5 ng.ười ch.ế.t khi đang lẩn tr.ốn trên núi

CA tỉnh Thái Nguyên x.á.c nh.ận, đ.ơn v.ị đã b.ắt gi.ữ ngh.i ph.ạm cầm h.ung kh.í tr.uy s.át vào nhiều ng.ười ở cùng xóm kh.iến 5 ng.ười t.ử v.ong và 1 ng.ười ng.uy k.ịch. ngh.i ph.ạm b.ị b.ắt khi đang lẩn tr.ốn trên núi.
Như th.ô.ng tin đã đưa, sá.ng sớm nay, trên địa b.àn xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã x.ảy r.a v.ụ th.ảm s.át k.inh h.oàng kh.iến 6 ng.ười th.ương v.ong.
Đ.ại t.á Đặng Đức Đang – Phó Giám đốc CA tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngh.i ph.ạm Hoàng Văn Chín (sinh năm 1976) đã b.ị b.ắt gi.ữ lúc hơn 10h cùng ngày.

Xót thương hoàn cảnh 2 ch.áu b.é b.ị cá.n nát chân trên đường đi học về: “c.on m.uốn khoẻ để l.ại đến Tr.ường…”
Friday December 06, 2019

v.ụ t.ai n.ạn chiều 22/11 kh.iến Duy Anh (7 t.uổi) và Phương Linh (10 t.uổi) b.ị nh.iễm tr.ùng m.áu, nát chân và m.ất b.ộ ph.ận s.inh d.ục. g.ia […]

The post Xót thương hoàn cảnh 2 ch.áu b.é b.ị cá.n nát chân trên đường đi học về: “c.on m.uốn khoẻ để l.ại đến Tr.ường…” appeared first on Celadon.

Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, khoảng 4h30 sá.ng nay, Hoàng Văn Chín (sinh năm 1976, trú tại th.ôn Lương Bình 2) đã cầm d.ao đ.âm, ch.ém v.ợ là ch.ị Ma Thị Hưởng (sinh năm 1976).
Nghe thấy tiếng ồn ào, một số ng.ười thân và hàng xóm xung quanh đã đến c.an ng.ăn nhưng b.ị đ.ối t.ượng cầm d.ao t.iếp t.ục tr.uy s.át. h.ậu qu.ả kh.iến 5 ng.ười t.ử v.ong và 1 ng.ười b.ị th.ương n.ặng, gồm: Ma Thị Hưởng, là v.ợ của ngh.i c.an; Hoàng Văn Luận, là cá.n bộ tư pháp xã Sơn Phú; Trần Thị Hường, là v.ợ anh Luận; Lường Văn Đành; Hoàng Văn n.am và Lường Văn Hoàng, hiện đang được c.ấp c.ứu tại b.ệnh v.iện Đa kh.oa Trung ương Thái Nguyên.
Được biết, cả 6 ng.ười th.ương v.ong đều là ng.ười dân xóm Lương Bình 2. Sau khi g.ây á.n, đ.ối t.ượng Hoàng Văn Chín đã b.ỏ tr.ốn và b.ị b.ắt gi.ữ ngay sau đó.
Theo h.ồ s.ơ quản lý của CA xã Sơn Phú, Hoàng Văn Chín là đ.ối t.ượng ngh.iện m.a t.úy từ nhiều năm nay. Thời điểm x.ảy r.a v.ụ á.n, Chín có b.iểu h.iện ng.áo đ.á.
Theo Nhịp Sống Việt 
The post Đã b.ắt được đ.ối t.ượng ngh.i ng.áo đ.á ch.ém 5 ng.ười ch.ế.t khi đang lẩn tr.ốn trên núi appeared first on nhanh24h.info.

Lênh đênh ph.ận ng.ười vượt hàng trăm cây số hái cà phê thuê kiếm Tết
Monday December 09, 2019

Ảnh hưởng của c.ơn bão số 6 vừa qua kh.iến nhiều ng.ười dân từ Quảng Ng.ãi vượt hàng trăm kilomet lên Kon Tum đi hái cà phê thuê. […]

The post Lênh đênh ph.ận ng.ười vượt hàng trăm cây số hái cà phê thuê kiếm Tết appeared first on Celadon.