ch.ồng đưa v.ợ đã t.ử v.ong với v.ết đ.ạn xuyên v.ai từ rẫy về

t.ối 1/12, CA tỉnh Thanh Hoá x.á.c nh.ận th.ô.ng tin đang đ.iều tr.a v.ụ á.n ng.ười v.ợ t.ử v.ong với viên đ.ạn xuyên v.ai, được ng.ười ch.ồng bế từ trên rẫy về.

v.ụ ph.át h.iện th.i th.ể kh.ô.ng đ.ầu: n.ạn nh.ân xuống xe khá.ch r.ồi m.ất t.ích
Tuesday November 26, 2019

CA tỉnh Bình Phước th.ô.ng báo x.á.c định được n.ạn nh.ân trong v.ụ ph.át h.iện th.i th.ể kh.ô.ng đ.ầu đang ph.ân h.ủy trong vườn điều. h.iện tr.ường ph.át h.iện th.i […]

The post v.ụ ph.át h.iện th.i th.ể kh.ô.ng đ.ầu: n.ạn nh.ân xuống xe khá.ch r.ồi m.ất t.ích appeared first on Celadon.

Nhiều ng.ười đến ch.ia b.uồn với g.ia đ.ình n.ạn nh.ân
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu c.ơ qu.an CA ghi nh.ận, sá.ng 1/12, ô.ng V.V.Ph.(53 t.uổi, trú tại khu 1, thị trấn huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) bế b.à N.T.O. (54 t.uổi,v.ợ ô.ng Ph.) đã t.ử v.ong từ rẫy về nhà . Sau đó, ng.ười thân của ô.ng Ph. đã tr.ình b.áo v.ụ việc với CA huyện.
Trong ngày 1/12, cá.c phòng ngh.iệp v.ụ CA tỉnh Thanh Hóa và CA huyện Quan Sơn đã và đang kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường v.ụ á.n, kh.ám ngh.iệm t.ử th.i n.ạn nh.ân, lấy l.ời kh.ai của cá.c nhân chứng để phục v.ụ c.ô.ng tá.c đ.iều tr.a ng.uyên nh.ân d.ẫn đ.ến cái ch.ế.t của n.ạn nh.ân N.T.O.
Được biết, g.ia đ.ình ô.ng V.V.Ph. có hộ khẩu thường trú tại khu 1, thị trấn Quan Sơn. Thời gian gần đây, ô.ng Ph. cùng v.ợ là b.à N.T.O. thường lên chòi canh trên khu vực làm nương rẫy trồng hoa màu của g.ia đ.ình, cá.ch nhà riêng khoảng 1km để ở.
Được biết, đồng b.ào dân tộc Thái ở địa phương thường có thói quen sử d.ụng sử d.ụng s.úng S.ăn để đ.uổi, b.ắn th.ú rừng phá rẫy.
Theo Tiền Phong
The post ch.ồng đưa v.ợ đã t.ử v.ong với v.ết đ.ạn xuyên v.ai từ rẫy về appeared first on nhanh24h.info.

Nh.ậu s.ay, ch.áu c.ắn r.ồi n.uốt luôn m.ũi của bá.c
Monday December 09, 2019

Sau chầu Nh.ậu s.ay bí tỉ, ô.ng M. và một ng.ười ch.áu x.ảy r.a m.âu th.uẫn. ng.ười ch.áu này b.ất ng.ờ đ.è ô.ng xuống, c.ắn vào vùng m.ũi […]

The post Nh.ậu s.ay, ch.áu c.ắn r.ồi n.uốt luôn m.ũi của bá.c appeared first on Celadon.