c.ô gái b.ị h.iếp d.âm b.ị th.iêu sống trên đường r.a t.òa làm chứng

Một c.ô gái ở Ấn Độ b.ị h.iếp d.âm, sau đó đến t.òa á.n để làm chứng thì b.ị chính những k.ẻ đã h.iếp d.âm th.iêu sống. c.ô gái đã qu.a đ.ời tại b.ệnh v.iện.

c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường
Tuesday November 26, 2019

Theo The Sun, ng.uyên nh.ân kh.iến bạn kh.ó ngủ vào b.an đêm có thể là d.ấu h.iệu của cá.c B.ệnh ng.uy h.iểm trong đó có t.iểu đường, t.âm […]

The post c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường appeared first on Celadon.

Xe b.ệnh v.iện đưa th.i th.ể c.ô gái về nhà ngày 7-12 – Ảnh: REUTERS
Một c.ô gái 23 t.uổi ở Ấn Độ – n.ạn nh.ân của một v.ụ h.iếp d.âm t.ập th.ể – đã b.ị chính những k.ẻ này th.iêu sống ngay trên đường đến t.òa làm chứng. Ngày 7-12, bá.c sĩ chữa trị cho c.ô gái này th.ô.ng tin n.ạn nh.ân đã qu.a đ.ời cuối ngày hô.m qua vì v.ết b.ỏng qu.á n.ặng, theo Hãng tin Reuters.
c.ô gái này, danh tính kh.ô.ng được t.iết l.ộ, đang trên đường lên một chuyến tàu ở huyện Unnao, b.ang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ để dự một ph.iên t.òa về v.ụ h.iếp d.âm thì c.ô b.ị những k.ẻ t.ấn c.ô.ng m.áu lạnh tưới dầu hỏa lên ng.ười và châm lửa đ.ốt hô.m 5-12.
n.ạn nh.ân đã được đưa từ b.ang Uttar Pradesh tới b.ệnh v.iện Safdarjung ở New Delhi để chữa trị. Bá.c sĩ Shalabh Kumar, trưởng kh.oa b.ỏng tại b.ệnh v.iện, cho biết n.ạn nh.ân đã qu.a đ.ời sau khi b.ị ng.ưng t.im. “Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức, c.ô ấy đã kh.ô.ng qua kh.ỏi” – bá.c sĩ nói.
Theo Hãng tin AFP, n.ạn nh.ân, b.ị b.ỏng tới hơn 90% c.ơ th.ể, nói với c.ảnh s.át rằng trong số những k.ẻ t.ấn c.ô.ng, có 2 ng.ười đ.àn ô.ng đã h.iếp d.âm c.ô trước đây. Tham gia hành đ.ộng tàn á.c này còn có 3 ng.ười khá.c. Tất cả 5 ngh.i ph.ạm đã b.ị b.ắt.
Cá.c nhà hoạt đ.ộng đ.ốt hình nộm để phản đối những v.ụ c.ưỡng h.iếp nhằm vào ph.ụ n.ữ ở Ấn Độ trong một cuộc B.iểu t.ình ở thành phố Amritsar hô.m 5-12 – Ảnh: AFP
Theo tài liệu của c.ảnh s.át, n.ạn nh.ân đã nộp đ.ơn t.ố c.áo hồi thá.ng 3-2019, sau khi b.ị c.ưỡng h.iếp t.ập th.ể vào thá.ng 12-2018.
Tuy nhiên, khi c.ô đi dự ph.iên t.òa hô.m 5-12, c.ô b.ất ng.ờ b.ị bọn này t.ấn c.ô.ng. Theo kênh truyền hình Aaj Taj TV, dù b.ị châm lửa đ.ốt, c.ô gái vẫn cố đứng dậy đi được gần 1km để k.êu c.ứu, trước khi tự gọi báo c.ảnh s.át.
Ch.a của n.ạn nh.ân cho biết g.ia đ.ình của những k.ẻ t.ấn c.ô.ng đã qu.ấy r.ối và đe d.ọa g.ia đ.ình ô.ng. “Họ nên b.ị tr.eo c.ổ hoặc b.ắn ch.ế.t cho xong!” – ô.ng nói với trang India Today.
Theo cá.c số liệu của chính phủ Ấn Độ, c.ảnh s.át đã ghi nh.ận 33.658 v.ụ h.iếp d.âm ở Ấn Độ trong năm 2017, tương đương trung bình 92 v.ụ h.iếp d.âm mỗi ngày, theo Đài BBC.
Hô.m 6-12, trong một v.ụ việc khá.c, c.ảnh s.át Ấn Độ đã b.ắn ch.ế.t 4 ng.ười đ.àn ô.ng b.ị ngh.i h.iếp và gi.ế.t ch.ế.t một n.ữ bá.c sĩ th.ú y gần thành phố Hyderab.ad. Hành đ.ộng này được cho là để làm nguôi c.ơn t.ức gi.ận của c.ô.ng chúng.
The post c.ô gái b.ị h.iếp d.âm b.ị th.iêu sống trên đường r.a t.òa làm chứng appeared first on nhanh24h.info.