Bên trong SVĐ 10.000 chỗ ngồi, nơi x.ử v.ụ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại

Sân vận đ.ộng Điện Biên Phủ với sức chứa 10.000 ng.ười đang được chuẩn b.ị để phục v.ụ cho ph.iên t.òa x.ét x.ử v.ụ á.n n.ữ s.inh giao gà vào ngày mai.
TAND tỉnh Điện Biên ngày mai sẽ đưa 9 b.ị c.áo l.iên qu.an đến v.ụ n.ữ s.inh Cao Mỹ Duyên (xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) b.ị s.át h.ại khi đi giao gà chiều 30 Tết ra x.ét x.ử.
Hô.m nay, cơ sở vật chất như: tăng âm, loa đài, b.àn ghế, thiết b.ị trình chiếu l.ời kh.ai cá.c b.ị c.áo tại ph.iên t.òa, ô che mưa, nắng… phục v.ụ cho việc x.ét x.ử lưu đ.ộng ngoài tr.ụ s.ở t.òa á.n đang được hoàn tất tại SVĐ Điện Biên Phủ.
Phó chá.nh Văn phòng TAND tỉnh Nguyễn Văn Kỷ cho biết trong hô.m nay, l.ực l.ượng h.ỗ tr.ợ tư pháp, qu.ân s.ự (khoảng 20 ng.ười) sẽ b.ố trí xong cá.c trang thiết b.ị.
Khu vực x.ét x.ử ph.iên t.òa ngày mai
“v.ụ á.n được dư luận đặc biệt quan tâm nên dự đoá.n ngày mai sẽ rất đô.ng ng.ười th.eo d.õi ph.iên t.òa. Với sức chứa hiện tại, SVĐ đủ khả năng đ.áp ứng được y.êu c.ầu. Đề phòng thời tiết kh.ô.ng thuận lợi, chúng tôi đã mượn bên quân đội chiếc dù lớn đủ để che nắng và trá.nh mưa”, ô.ng Kỷ nói.
Phiên x.ét x.ử do Chá.nh á.n TAND tỉnh Điện Biên Phạm Văn n.am điều hành dự kiến k.éo dài 3 ngày (từ 26 – 28/12).

Xuất hiện 5 trận đ.ộng đ.ất trong 4 ngày, dân Cao Bằng h.oang m.ang
Thursday November 28, 2019

– Vào sá.ng 28/11, Cao Bằng l.ại x.ảy r.a trận đ.ộng đ.ất với độ 4,7 độ richter, kh.iến nhiều ng.ười h.oang m.ang vì đây là trận thứ 5 […]

The post Xuất hiện 5 trận đ.ộng đ.ất trong 4 ngày, dân Cao Bằng h.oang m.ang appeared first on Celadon.

Ông n.am cho biết, việc x.ét x.ử lưu đ.ộng tại SVĐ Điện Biên Phủ sẽ đ.ảm b.ảo cho cá.c c.ô.ng dân có thể đến tham dự ph.iên t.òa, sẽ có tá.c d.ụng giáo d.ục trong c.ô.ng tá.c đ.ấu tr.anh, phòng ngừa cá.c loại t.ội ph.ạm.
9 b.ị c.áo b.ị đưa ra x.ét x.ử đều trú tại tỉnh Điện Biên, gồm: Vì Văn Toá.n (37 t.uổi, ch.ủ m.ưu), Bùi Văn c.ô.ng và v.ợ là Bùi Thị Kim Thu (cùng 44 t.uổi), Vương Văn Hùng (35 t.uổi), Phạm Văn Nhiệm (43 t.uổi), Lường Văn Hùng (28 t.uổi), Lường Văn Lả (27 t.uổi), Phạm Văn Dũng (47 t.uổi), Cầm Văn Chương (45 t.uổi).
9 b.ị c.áo b.ị tr.uy t.ố với cá.c t.ội d.anh gi.ế.t ng.ười, h.iếp d.âm, b.ắt c.óc nhằm ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản, t.àng tr.ữ tr.ái ph.ép chất m.a t.úy và t.ội kh.ô.ng t.ố giá.c t.ội ph.ạm. Trong đó, 6/9 b.ị c.an đối mặt với mức á.n t.ử hình khi b.ị tr.uy t.ố với t.ội gi.ế.t ng.ười.
Sân vận đ.ộng Điện Biên Phủ có diện tích khoảng 4.000m2 với sức chứa 10.000 ng.ười Sá.ng nay, cá.c thiết b.ị của t.òa á.n đã được v.ận ch.uyển tới SVĐTAND tỉnh Điện Biên chỉ cá.ch sân vận đ.ộng khoảng 100m nên c.ô.ng tá.c chuẩn b.ị diễn ra khá nhanh ch.óng l.ực l.ượng quân đội, h.ỗ tr.ợ tư pháp dựng dù để phục v.ụ ph.iên t.òa SVĐ Điện Biên Phủ nằm ở số 457 đường Tr.ường Chinh (phường Mường Thanh) trên trục giao th.ô.ng chính của TP Điện Biên Phủ
Theo Vietn.amnet
The post Bên trong SVĐ 10.000 chỗ ngồi, nơi x.ử v.ụ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại appeared first on nhanh24h.info.

r.ơi n.ước m.ắ.t hành trình xuyên đêm của cậu b.é 10 t.uổi đi nh.ận thi hài b.ố, khi M.ẹ và b.à lên xe hoa với ch.ồng mới
Wednesday November 27, 2019

10 giờ sá.ng ngày 15/11, Đặng Văn Khuyên, h.ọc s.inh lớp 5D, Tr.ường t.iểu học Thành Long, xã Thành Long, huyện h.àm Yên, Tuyên Quang đang ngồi trong […]

The post r.ơi n.ước m.ắ.t hành trình xuyên đêm của cậu b.é 10 t.uổi đi nh.ận thi hài b.ố, khi M.ẹ và b.à lên xe hoa với ch.ồng mới appeared first on Celadon.