THÔNG TIN CHÍNH THỨC: X.á.c nh.ận có n.ạn nh.ân ng.ười Việt trong v.ụ 39 ng.ười c.hế.t tại Anh

ng.ười Phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng trước việc c.ảnh s.át hạt Esรεx vừa th.ô.ng báo có n.ạn nh.ân ng.ười Việt trong v.ụ 39 ng.ười th.iệt m.ạng trên một xe tải tại Đô.ng Bắc London, Anh.
Theo th.ô.ng tin từ Đại sứ quá.n Việt n.am tại Anh, ngày 1-11-2019, c.ảnh s.át hạt Esรεx vừa th.ô.ng báo có n.ạn nh.ân ng.ười Việt, chưa x.á.c định danh tính cụ thể trong v.ụ 39 ng.ười th.iệt m.ạng trên một xe tải tại Đô.ng Bắc London, Anh. Về việc này, ng.ười Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:
“Đây là một thảm kịch nhân đạo ngh.iêm trọng. Chúng tôi hết sức đ.au l.òng và xin gửi lời ch.ia b.uồn s.âu sắc nhất tới g.ia đ.ình cá.c n.ạn nh.ân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, m.ất mát to lớn này.

Báo Indonesia: “Văn Hậu cố tình đạp v.ào ch.ân kh.iến Evan Dimas ch.ấn th.ương n.ặng”
Wednesday December 11, 2019

Evan Dimas phải rời sân sớm sau tình huống v.a ch.ạm với Văn Hậu. Hậu vệ mang áo số 5 của U22 Việt n.am sau đó lập cú […]

The post Báo Indonesia: “Văn Hậu cố tình đạp v.ào ch.ân kh.iến Evan Dimas ch.ấn th.ương n.ặng” appeared first on Celadon.

l.ực l.ượng ch.ức n.ăng của Anh kh.ám ngh.iệm chiếc xe c.ontainer chứa 39 тн¡ тнể – Ảnh: Reuters
Ngay từ đ.ầu v.ụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục Lãnh sự và Đại sứ quá.n Việt n.am tại Anh ph.ối h.ợp trực tiếp với cá.c cơ qu.an ch.ức năng, cá.c địa phương Việt n.am và Anh, c.ung c.ấp th.ô.ng tin l.iên qu.an từ Việt n.am để h.ỗ tr.ợ x.á.c nh.ận quốc tịch n.ạn nh.ân, mở đ.ường d.ây nóng, tiếp nh.ận th.ô.ng tin và sẵn sàng cá.c b.iện ph.áp bảo hộ trong Tr.ường hợp có n.ạn nh.ân là c.ô.ng dân Việt n.am. Đại sứ quá.n cũng đã chuyển kết quả nh.ận d.ạng n.ạn nh.ân từ c.ảnh s.át Anh cho cá.c cơ qu.an ch.ức năng Việt n.am để k.iểm tr.a chéo.
Hiện Bộ CA Việt n.am và cá.c c.ơ qu.an c.ảnh s.át Anh đang nỗ lực ph.ối h.ợp tích cực x.á.c minh danh tính cá.c n.ạn nh.ân, ngh.i là ng.ười mang quốc tịch Việt n.am và sớm c.ô.ng b.ố th.ô.ng tin.
Việt n.am lên á.n mạnh mẽ cá.c h.ành v.i m.ua b.á.n ng.ười, coi đây là t.ội ph.ạm ngh.iêm trọng và phải b.ị trừng trị đích đ.á.ng. Việt n.am kêu gọi cá.c quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tá.c phòng, chống t.ội ph.ạm m.ua b.á.n ng.ười, kh.ô.ng để tái diễn những thảm kịch đ.au l.òng tương tự.
Chúng tôi cảm ơn và đ.á.nh giá cao chính phủ Anh, cá.c c.ơ qu.an l.iên qu.an và địa phương của Anh đã tích cực triển kh.ai kh.ám ngh.iệm, c.ung c.ấp th.ô.ng tin về nh.ận d.ạng và ph.ối h.ợp chặt chẽ với cá.c cơ qu.an ch.ức năng Việt n.am trong thời gian qua. Chúng tôi hy vọng phía Anh sớm hoàn tất đ.iều tr.a v.ụ việc, ngh.iêm trị những k.ẻ phải ch.ịu trá.ch nhiệm về thảm kịch này”.

n.ổ khí gas tại đ.ám cưới làm 11 ng.ười ch.ế.t
Tuesday December 10, 2019

Ít nhất 11 ng.ười đã th.iệt m.ạng và hàng chục ng.ười khá.c b.ị th.ương khi một v.ụ n.ổ khí gas x.ảy r.a trong một đ.ám cưới ở tỉnh […]

The post n.ổ khí gas tại đ.ám cưới làm 11 ng.ười ch.ế.t appeared first on Celadon.

Nhấn mạnh đây là một thảm kịch nhân đạo ngh.iêm trọng, ng.ười Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Chúng tôi hết sức đ.au l.òng và xin gửi lời ch.ia b.uồn s.âu sắc nhất tới g.ia đ.ình cá.c n.ạn nh.ân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, m.ất mát to lớn này”

ng.ười Anh cầm nến cầu nguyện cho cá.c n.ạn nh.ân (Ảnh: PA)
Như Báo ng.ười Lao Động đã th.ô.ng tin, c.ảnh s.át Anh ngày 23-10 vừa qua đã ph.át h.iện 39 тн¡ тнể ng.ười di cư bên trong một chiếc xe c.ontainer ở hạt Ess.ex, Đô.ng Bắc thủ đô London, Anh. Có th.ô.ng tin cho rằng trong số những тн¡ тнể này có thể có n.ạn nh.ân là ng.ười Việt n.am. c.ô.ng tá.c kh.ám ngh.iệm тử thi với 39 ng.ười cнếт (31 n.am, 8 n.ữ) đang được tiến hành nhằm x.á.c minh chính x.á.c họ đã тử vσหg như thế nào. Cùng với đó, quá trình lâu dài hơn là x.á.c minh danh tính n.ạn nh.ân cũng đã được triển kh.ai.
Trong khi đó, nhiều g.ia đ.ình tại 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh rất l.o l.ắng khi ng.ười thân của họ sang Anh đã nhiều ngày kh.ô.ng có tin tức. Nguyện vọng thiết tha của cá.c g.ia đ.ình là sớm nh.ận được th.ô.ng tin chính thức về số ph.ận của ng.ười thân.
Ở Nghệ An, theo cá.c cơ qu.an ch.ức năng, tính đến ngày 31-10, đã có 21 g.ia đ.ình tr.ình b.áo m.ất l.iên l.ạc với ng.ười thân trên đường sang Anh. Cá.c g.ia đ.ình này phần lớn ở cá.c huyện Diễn Châu, Yên Thành, ngh.i l.ộc và TP Vinh, thị xã Cửa Lò…
Cũng tính đến ngày 31-10, trên địa b.àn tỉnh Hà Tĩnh có 10 Tr.ường hợp được ng.ười dân tr.ình b.áo m.ất l.iên l.ạc với g.ia đ.ình khi trên đường sang Anh, trong đó huyện Can l.ộc có 8 Tr.ường hợp; huyện ngh.i Xuân và thị xã Hồng Lĩnh, mỗi địa phương có 1 Tr.ường hợp. Hiện cơ qu.an ch.ức năng đã lấy mẫu A.D.N của ng.ười thân của cá.c g.ia đ.ình có tr.ình b.áo ng.ười thân m.ất t.ích để gửi sang Anh phục v.ụ khâu x.á.c định danh tính cá.c n.ạn nh.ân.
Ngày 30-10, CA Hà Tĩnh đã r.a qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự, l.iên qu.an đến h.ành v.i “t.ổ ch.ức, m.ôi gi.ới ng.ười khá.c tr.ốn đi nước ngoài hoặc ở l.ại nước ngoài tr.ái ph.ép” x.ảy r.a trên địa b.àn tỉnh Hà Tĩnh. Chiều 1-11, CA Hà Tĩnh đã r.a qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố b.ị c.an, lệnh b.ắt t.ạm gi.am 1 đ.ối t.ượng; b.ắt kh.ẩn c.ấp 1 đ.ối t.ượng, t.ạm gi.ữ, triệu tập lấy l.ời kh.ai một số đ.ối t.ượng l.iên qu.an. Hiện c.ơ qu.an a.n n.inh đ.iều tr.a CA tỉnh Hà Tĩnh đang t.iếp t.ục mở rộng đ.iều tr.a v.ụ á.n.
Nguồn https://baomoi.com/xac-nhan-co-nan-nhan-nguoi-viet-trong-vu-39-nguoi-chet-tai-anh/c/32795788.epi
The post THÔNG TIN CHÍNH THỨC: X.á.c nh.ận có n.ạn nh.ân ng.ười Việt trong v.ụ 39 ng.ười c.hế.t tại Anh appeared first on nhanh24h.info.