Thống kê của Ủ.y b.an ATGT: Gần 7.000 ng.ười chế‌t vì ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng trong 11 thá.ng

Thống kê của Ủ.y b.an a.n t.oàn giao th.ô.ng Quốc gia ch.o th.ấy cả nước x.ảy r.a gần 16.000 v.ụ TNGT, làm chế‌t gần 7.000 ng.ười, b.ị thư‌ơng hơn 12.000 ng.ười trong 11 thá.ng, gi‌ảm cả b.a tiêu chí về số v.ụ, số ng.ười chế‌t và số ng.ười b.ị thư‌ơng so với năm 2018.
ảnh minh họa

ph.át h.iện 2 hộp sọ, x.ương ng.ười trong vườn cao su ở Tây Ninh
Thursday January 09, 2020

Trong lúc đi làm vườn, ng.ười dân thấy một chiếc vali lạ để dưới gốc cao su. Khi mở ra thì t.á h.ỏa ph.át h.iện bộ x.ương ng.ười […]

The post ph.át h.iện 2 hộp sọ, x.ương ng.ười trong vườn cao su ở Tây Ninh appeared first on Celadon.

v.ụ ta‌i nạ‌n thả‌m khốc x.ảy r.a vào sá.ng 23/7 trên QL5 đoạn qua khu vực Cầu Xây Lai Khê (Hải Dương). Ít nhất 6 ng.ười b.ị ô tô tải l.ật đ.è t‌ử von‌g. (Ảnh: FB otofun)
Theo thống kê của Ủ.y b.an a.n t.oàn giao th.ô.ng Quốc gia, trong 11 thá.ng của năm 2019 (tính từ ngày 15/12/2018 đến 14/11/2019), cả nước x.ảy r.a 15.885 v.ụ ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng, làm chế‌t 6.975 ng.ười, b.ị thư‌ơng 12.144 ng.ười.
So với cùng kỳ năm 2018, số ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng gi‌ảm 935 v.ụ (gi‌ảm 5,5%), số ng.ười chế‌t gi‌ảm 520 ng.ười (gi‌ảm 6,9%), số ng.ười b.ị thư‌ơng gi‌ảm 962 ng.ười (gi‌ảm 7,3%).
Trong đó, đường bộ x.ảy r.a 15.676 v.ụ ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng, làm chế‌t 6.821 ng.ười, b.ị thư‌ơng 12.093 ng.ười, so với cùng kỳ năm trước gi‌ảm 923 v.ụ ( gi‌ảm 5,56%), gi‌ảm 522 ng.ười chế‌t ( gi‌ảm 7,11%), gi‌ảm 951 ng.ười b.ị thư‌ơng( gi‌ảm 7,29%).
Đường sắt x.ảy r.a 141 v.ụ, làm chế‌t 117 ng.ười, b.ị thư‌ơng 43 ng.ười, so với cùng kỳ năm trước tăng 7 v.ụ (tăng 5,22%), tăng 8 ng.ười chế‌t (tăng 7,34%), gi‌ảm 14 ng.ười b.ị thư‌ơng (gi‌ảm 24,56%).
Theo TapcH-I-Vn.net
The post Thống kê của Ủ.y b.an ATGT: Gần 7.000 ng.ười chế‌t vì ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng trong 11 thá.ng appeared first on nhanh24h.info.

Ảnh: Lửa và giận dữ bao trùm nước Mỹ sau cái chết của George Floyd
Monday June 01, 2020

Cái chết của George Floyd đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ, dẫn tới những hành vi phá hoại, cướp bóc và đụng […]

The post Ảnh: Lửa và giận dữ bao trùm nước Mỹ sau cái chết của George Floyd appeared first on Celadon.