Th.ô.ng tin chính thức về v.ụ ng.ười dân lấy củi ch.ặn đường xe CSGT

CA Mường La th.ô.ng tin chính thức về v.ụ ng.ười dân xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La lấy nhiều cây củi ch.ặn đường xe c.ảnh s.át giao th.ô.ng
l.iên qu.an đến v.ụ việc một nh.óm ng.ười dân xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La lấy nhiều cây củi ch.ặn đường xe c.ảnh s.át giao th.ô.ng (lúc đó trên thùng xe đang có nhiều phương tiện v.i ph.ạm mà l.ực l.ượng tuần tra b.ắt gi.ữ) nhằm “đ.òi l.ại” xe v.i ph.ạm, CA huyện Mường La đã có b.áo c.áo chính thức về v.ụ việc trên.

Nguyễn Hà Đô.ng nói thật về việc gỡ Flappy Bird: “Tất cả mọi áp lực e.m đều kh.ô.ng ch.ịu được, t.ốt nhất là… gỡ”
Tuesday November 19, 2019

Xuất hiện SoICT Talk – Episode 2: Symphony of Startup do V.iện c.ô.ng nghệ th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng, ĐH Bá.ch kh.oa t.ổ ch.ức, Nguyễn Hà Đô.ng vẫn […]

The post Nguyễn Hà Đô.ng nói thật về việc gỡ Flappy Bird: “Tất cả mọi áp lực e.m đều kh.ô.ng ch.ịu được, t.ốt nhất là… gỡ” appeared first on Celadon.

v.ụ việc x.ảy r.a gần đoạn đường tiếp giáp với Quốc l.ộ 279D thuộc địa ph.ận bản Mòn, xã Tạ Bú (Ảnh FB).
th.ực h.iện ý kiến chỉ đạo của b.an a.n t.oàn giao th.ô.ng tỉnh Sơn La về k.iểm tr.a việc th.ực h.iện cá.c giải pháp đ.ảm b.ảo tr.ật t.ự a.n t.oàn giao th.ô.ng trên địa b.àn huyện Mường La, CA huyện đã xây dựng Kế hoạch số 46/KH-CSGT ngày 18/11/2019 tập trung x.ử l.ý h.ọc s.inh v.i ph.ạm về độ t.uổi điều khiển phương tiện giao th.ô.ng cơ giới đường bộ, kh.ô.ng đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao th.ô.ng.
Trong Kế hoạch phân c.ô.ng tổ c.ô.ng tá.c tập trung x.ử l.ý h.ọc s.inh cấp 2 xã Tạ Bú trong ngày 18/11, khu vực c.ổng Tr.ường liên cấp 1, 2 Tạ Bú (tuyến đường huyện Bản Mòn – Tà Lành) do đồng chí Lò Ngọc Sơn – Đại úy làm tổ trưởng.
Đến khoảng 12h ngày 18/11, tổ c.ô.ng tá.c k.iểm tr.a ph.át h.iện 10 Tr.ường hợp v.i ph.ạm Luật giao th.ô.ng đường bộ; tổ c.ô.ng tá.c đã tiến hành lập biên bản, t.ạm gi.ữ phương tiện theo đúng qu.y đ.ịnh.
Ngay sau đó, một số phụ huynh đến gặp tổ c.ô.ng tá.c và xin để phương tiện về. Tuy nhiên, tổ c.ô.ng tá.c đã tuyên truyền, giải thích, nhắc nhở và k.iên qu.yết th.ực h.iện đúng qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật. Do vậy, một số phụ huynh đã ph.ản ứ.ng, ch.ửi bới và lăng mạ tổ c.ô.ng tá.c, đe d.ọa dùng đ.á ném vào tổ c.ô.ng tá.c…
Tổ c.ô.ng tá.c hoàn thiện cá.c biên bản và lên xe về tr.ụ s.ở. Khi đến gần đoạn đường tiếp giáp với Quốc l.ộ 279D thuộc địa ph.ận bản Mòn, xã Tạ Bú một số đ.ối t.ượng đã kích đ.ộng b.à c.on đang t.ổ ch.ức liên hoan tại bản Mòn (khu vực x.ảy r.a sự việc) đưa máy cày, gỗ, xe ch.ặn đường tổ c.ô.ng tá.c, y.êu c.ầu trả xe v.i ph.ạm.

c.ô dâu 62 t.uổi “chơi lớn” rủ ch.ồng 26 t.uổi cùng đi xăm môi đỏ ch.ót
Wednesday November 20, 2019

Mới đây ch.ị Thu Sao l.ại kh.iến nhiều ng.ười “s.ốc” khi đưa ch.ồng 26 t.uổi xuống tận Hà Nội để xăm môi. Cặp đôi thường xuyên khoe ảnh […]

The post c.ô dâu 62 t.uổi “chơi lớn” rủ ch.ồng 26 t.uổi cùng đi xăm môi đỏ ch.ót appeared first on Celadon.

Một nh.óm ng.ười dân đã mang máy cày, gỗ, xe ch.ặn đường tổ c.ô.ng tá.c, y.êu c.ầu trả xe v.i ph.ạm (Ảnh FB).

Lúc này trên thùng xe đang có nhiều phương tiện v.i ph.ạm Luật giao th.ô.ng đường bộ (Ảnh FB).
Sau khi nh.ận được t.in b.áo, l.ãnh đ.ạo CA huyện, chỉ huy đội c.ảnh s.át giao th.ô.ng đã ph.ối h.ợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, b.an giám hiệu Tr.ường cấp 1, 2 Tạ Bú vận đ.ộng, th.uyết ph.ục b.à c.on ch.ấm d.ứt h.ành v.i v.i ph.ạm, dỡ cá.c chướng ng.ại vật để đ.ảm b.ảo giao th.ô.ng th.ô.ng suốt.
Hiện v.ụ việc đang t.iếp t.ục được đ.iều tr.a, l.àm r.õ.
Theo VOV
The post Th.ô.ng tin chính thức về v.ụ ng.ười dân lấy củi ch.ặn đường xe CSGT appeared first on nhanh24h.info.