Phá ổ tr.ộm ch.ó manh đ.ộng do một ph.ụ n.ữ gần 70 t.uổi làm ‘b.à tr.ùm’

CA huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa tr.iệt ph.á một ổ nh.óm tr.ộm ch.ó, b.ắt gi.ữ 5 đ.ối t.ượng và gần 2 tạ ch.ó t.ang vật. Điều đ.á.ng nói đây là đ.ường d.ây tr.ộm ch.ó tinh vi và manh đ.ộng do một ng.ười ph.ụ n.ữ gần 70 t.uổi c.ầm đ.ầu
t.ối ngày 11-11, trung tá Lê Như Anh, Trưởng CA huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đ.ơn v.ị này vừa tr.iệt ph.á một ổ nh.óm tr.ộm ch.ó hoạt đ.ộng rất chuyên ngh.iệp trên địa b.àn và bước đ.ầu đang t.ạm gi.ữ h.ình s.ự 5 đ.ối t.ượng để đ.iều tr.a.

Nhà đ.ầu tư T.Q trúng thầu dự á.n x.ử l.ý rá.c thải gần 1.700 tỷ ở Huế
Wednesday November 27, 2019

Nhà đ.ầu tư T.Q trúng thầu và xây dựng Nhà máy x.ử l.ý rá.c Phú Sơn (xã Phú Sơn, thị xã Hương Th.ủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) […]

The post Nhà đ.ầu tư T.Q trúng thầu dự á.n x.ử l.ý rá.c thải gần 1.700 tỷ ở Huế appeared first on Celadon.

Ổ nh.óm tr.ộm ch.ó b.ị CA huyện Thọ Xuân triệt xóa do Trịnh Thị Tình (bìa phải) c.ầm đ.ầu
Cá.c đ.ối t.ượng b.ị b.ắt gi.ữ gồm: Trịnh Thị Tình (SN 1950, ngụ khu 3, thị trấn Thọ Xuân), Đỗ Ngọc Dương (SN 1994, ngụ th.ôn Phúc Thượng, xã Xuân Hòa), Nguyễn Văn Giáp (SN 1994, ngụ xã Xuân Vinh), Nguyễn Tất kh.oa (SN 1996, ngụ xã Xuân Vinh) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1988, ngụ xã Xuân Vinh), tất cả cùng ngụ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trong số này Trịnh Thị Tình gần 70 t.uổi là đ.ối t.ượng ch.ủ m.ưu, c.ầm đ.ầu đ.ường d.ây.
Theo h.ồ s.ơ, CA huyện Thọ Xuân đã ph.át h.iện ổ nh.óm tr.ộm ch.ó này hoạt đ.ộng có ngh.i vấn, tinh vi và manh đ.ộng, g.ây m.ất a.n n.inh tr.ật t.ự tại địa phương và b.ức x.úc trong quần chúng nhân dân nên đã lập á.n đ.ấu tr.anh.
Đến ngày 10-11, CA huyện Thọ Xuân đã qu.yết đ.ịnh ph.á á.n, b.ắt gi.ữ 5 đ.ối t.ượng trên. Tại chỗ, CA th.u gi.ữ 12 c.on ch.ó có tổng trọng lượng gần 2 tạ, nhiều c.ô.ng cụ, phương tiện dùng để Tr.ộm c.ắp như kích điện, bình xịt hơi cay, vỏ Ch.ai b.ia cá.c loại, băng dính đen, xe máy… kh.ám x.ét kh.ẩn c.ấp nhà Trịnh Thị Tình, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng th.u gi.ữ 2 lồng sắt nhốt ch.ó và nhiều c.ô.ng cụ phục v.ụ cho việc cá.c đ.ối t.ượng đi tr.ộm ch.ó.
Tại c.ơ qu.an CA, bước đ.ầu nh.óm này kh.ai nh.ận ngoài lần th.ực h.iện h.ành v.i Tr.ộm c.ắp vào rạng sá.ng ngày 10-11, ổ nh.óm này đã nhiều lần Tr.ộm c.ắp ch.ó trên địa b.àn huyện và cá.c huyện lân cận như Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Th.ủy. Mỗi ngày nh.óm “cẩu tặc” này tr.ộm khoảng 150 kg ch.ó cá.c loại.

Chính thức x.ét x.ử 4 nhân viên Alib.ab.a ch.ống đ.ối, đ.ập xe đoàn cưỡɴɡ cʜế
Wednesday November 27, 2019

4 nhân viên c.ô.ng ty Alib.ab.a ra x.ét x.ử về t.ội Cố ý làm hư hỏng t.ài s.ản và g.ây rối. Cá.c b.ị c.áo b.ị x.ét x.ử t.ội Cố ý […]

The post Chính thức x.ét x.ử 4 nhân viên Alib.ab.a ch.ống đ.ối, đ.ập xe đoàn cưỡɴɡ cʜế appeared first on Celadon.

Số ch.ó t.ang vật đang được CA huyện Thọ Xuân t.ạm gi.ữ
Theo CA huyện Thọ Xuân, phương thức, th.ủ đ.oạn hoạt đ.ộng của ổ nh.óm này là L.ợi d.ụng khi đêm xuống những k.ẻ tr.ộm ch.ó sẽ đến nhà Tình để lấy đồ nghề, sau đó chia cặp (2 ng.ười/1 xe máy) đi dọc theo cá.c tuyến đường giao th.ô.ng, vào cá.c khu dân cư để tìm ch.ó thả rô.ng kh.ô.ng có ng.ười trô.ng giữ, dùng kích điện kh.ống ch.ế câu v.ợt bỏ vào bì.
Khi câu được 5 đến 7 c.on ch.ó thì quay về, gọi điện thoại trước cho Tình để mở sẵn cửa mang vào cân trọng lượng. Số ch.ó Tr.ộm c.ắp được ng.ười ph.ụ n.ữ 69 t.uổi này có trá.ch nhiệm tiêu thụ lấy tiền r.ồi chia cho cá.c đ.ối t.ượng trực tiếp đi tr.ộm ch.ó.
Hiện, v.ụ việc đang được c.ơ qu.an CSĐT CA huyện Thọ Xuân t.iếp t.ục đ.iều tr.a, l.àm r.õ.
The post Phá ổ tr.ộm ch.ó manh đ.ộng do một ph.ụ n.ữ gần 70 t.uổi làm ‘b.à tr.ùm’ appeared first on nhanh24h.info.