n.ữ tài xế đi giày cao gót lái ô tô Mercedes g.ây t.ai n.ạn liên hoàn ở đường Lê Văn Lương đối diện mức á.n 5 năm t.ù

Theo l.uật s.ư, với h.ậu qu.ả làm 1 ng.ười ch.ế.t, nếu 3 ng.ười b.ị th.ương kh.ô.ng đ.á.ng kể hoặc kh.ô.ng y.êu c.ầu gi.ám đ.ịnh tỷ lệ thương tật thì nhiều khả năng ng.ười điều khiển xe ô tô sẽ phải ch.ịu trá.ch nhiệm h.ình s.ự với kh.ung h.ình ph.ạt cao nhất đến 5 năm t.ù.
l.iên qu.an đến v.ụ việc xe ô tô Mercedes g.ây t.ai n.ạn r.ồi b.ốc ch.áy, ngày 21/11 trao đổi với PV, l.uật s.ư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết, đây là v.ụ việc g.ây h.ậu qu.ả rất ngh.iêm trọng làm 1 ng.ười t.ử v.ong tại chỗ và 3 ng.ười khá.c b.ị th.ương.

b.é 12 t.uổi b.ị hàng xóm ở khu cao cấp Ciputra đ.á.nh ch.ấn th.ương sọ não
Thursday December 12, 2019

ch.áu Nguyễn N.A. (12 t.uổi) đang chơi thể thao cùng bạn tại khu đô thị Ciputra (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì b.ị b.ố của bạn đ.á.nh đ.ập.  […]

The post b.é 12 t.uổi b.ị hàng xóm ở khu cao cấp Ciputra đ.á.nh ch.ấn th.ương sọ não appeared first on Celadon.

h.iện tr.ường v.ụ t.ai n.ạn.
Để có c.ăn c.ứ x.ử l.ý v.ụ việc cần đợi kết quả đ.iều tr.a l.àm r.õ ng.uyên nh.ân v.ụ t.ai n.ạn, lỗi của ng.ười lái xe, kết quả gi.ám đ.ịnh thiệt h.ại về t.ài s.ản, S.ức kh.ỏe của những ng.ười b.ị ch.ấn th.ương.
Theo l.ời kh.ai b.an đ.ầu, khi lái xe đến gầm cầu vượt Lê Văn Lương, ng.ười điều khiển xe ô tô định nhấn phanh khi thấy nhiều phương tiện dừng đ.èn đỏ phía trước. Nhưng do đi giày cao gót và m.ất bình tĩnh nên n.ữ tài xế đã đạp nhầm chân ga.

Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên
Wednesday November 27, 2019

C.ô g.ái tr.ẻ làm đ.ơn t.ố c.áo b.ị 1 cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương h.iếp d.âm và x.âm h.ại t.ình d.ục suốt 2 […]

The post Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên appeared first on Celadon.

n.ữ tài xế lái xe g.ây t.ai n.ạn đi giày cao gót.
l.iên qu.an đến l.ời kh.ai n.ữ tài xế đi giày cao gót, m.ất bình tĩnh, kh.ô.ng làm chủ t.ốc độ, l.uật s.ư Nguyễn Anh Thơm cho biết vấn đề này thuộc về ý thức ch.ấp h.ành ch.ấp h.ành luật giao th.ô.ng đường bộ khi điều khiển phương tiện được qu.y đ.ịnh tại khoản 5, Điều 4 Nguyên tắc hoạt đ.ộng giao th.ô.ng đường bộ, theo đó qu.y đ.ịnh “ng.ười tham gia giao th.ô.ng phải có ý thức tự giá.c, ngh.iêm chỉnh ch.ấp h.ành quy tắc giao th.ô.ng, giữ gìn a.n t.oàn cho m.ình và cho ng.ười khá.c.

l.uật s.ư Nguyễn Anh Thơm.
Chủ phương tiện và ng.ười điều khiển phương tiện phải ch.ịu trá.ch nhiệm trước ph.áp l.uật về việc bảo đảm a.n t.oàn của phương tiện tham gia giao th.ô.ng đường bộ”.

v.ụ t.ai n.ạn làm một c.ô gái t.ử v.ong.
Nếu có c.ăn c.ứ x.á.c định ng.ười điều khiển xe ô tô có Giấy phép lái xe nhưng kh.ô.ng ch.ấp h.ành tín hiệu đ.èn giao th.ô.ng đ.âm vào những phương tiện phía trước thì có thể k.ết l.uận có d.ấu h.iệu ph.ạm t.ội v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về tham gia giao th.ô.ng đường bộ. t.ội ph.ạm và hình ph.ạt được qu.y đ.ịnh tại Điều 260 BLHS 2015.
Với h.ậu qu.ả làm 1 ng.ười ch.ế.t, nếu 3 ng.ười b.ị th.ương kh.ô.ng đ.á.ng kể hoặc kh.ô.ng y.êu c.ầu gi.ám đ.ịnh tỷ lệ thương tật thì nhiều khả năng ng.ười điều khiển xe ô tô sẽ phải ch.ịu trá.ch nhiệm h.ình s.ự theo Khoản 1 Điều 260 BLHS với kh.ung h.ình ph.ạt cao nhất đến 5 năm t.ù.
Theo th.ô.ng tin từ CA, vào khoảng 7h20′ ngày 20/11 tại ng.ã tư Lê Văn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà x.ảy r.a v.a ch.ạm giao th.ô.ng giữa xe ô tô Mercedes BKS: 30G-007.85 do ch.ị Vũ Thị Hồng Thái điều khiển.
Xe ch.ị Thái đi trên đường Lê Văn Lương hướng về Lá.ng đ.âm phải xe máy 18D1-418.18 do anh Trần Văn Thới (SN 1991, trú tại Yên Mỹ, Ý Yên, n.am Định) điều khiển chở Phạm Thị Hồng Nhung (SN 2001, trú tại Cao Bằng), tiếp đến là xe máy mang BKS 18M1-2150 do anh Phạm Văn Út (SN 1991, trú tại Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển.
Chưa d.ừng l.ại, xe của b.à Thái t.iếp t.ục đ.âm vào 1 xe máy chưa rõ biển số, chưa rõ ng.ười điều khiển, một xe đạp chưa rõ ng.ười điều khiển.
h.ậu qu.ả làm một n.ạn nh.ân n.ữ đi xe máy ch.ế.t tại chỗ, anh Út b.ị b.ỏng đang c.ấp c.ứu V.iện b.ỏng quốc gia, ch.ị Nhung b.ị ch.ấn th.ương cột sống đang c.ấp c.ứu V.iện Đại học Y. 5 phương tiện gặp t.ai n.ạn đều b.ị ch.áy hoàn toàn.
Theo Helino 
The post n.ữ tài xế đi giày cao gót lái ô tô Mercedes g.ây t.ai n.ạn liên hoàn ở đường Lê Văn Lương đối diện mức á.n 5 năm t.ù appeared first on nhanh24h.info.

tr.ẻ e.m bá.n hàng rong ô.m chân, đ.á.nh ng.ười nước ngoài
Thursday December 05, 2019

Đoạn c.lip quay cảnh hai đứa b.é ô.m chân chèo k.éo khá.ch nước ngoài ở phố Tây (Q.1, TP.HCM) kh.iến nhiều ng.ười kh.ô.ng kh.ỏi b.ức x.úc. Cơ qu.an ch.ức năng […]

The post tr.ẻ e.m bá.n hàng rong ô.m chân, đ.á.nh ng.ười nước ngoài appeared first on Celadon.