N.óng mắt c.lip ng.ười đ.àn ô.ng vừa lái xe vừa thò tay s.ờ s.oạng dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng

ng.ười đ.àn ô.ng 1 tay lái xe, tay còn l.ại thản nhiên thò xuống dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng để s.ờ s.oạng. Trong khi đó, ng.ười ph.ụ n.ữ độ t.uổi trung niên kh.ô.ng hề phản đối, còn thoải mái dùng điện thoại quay l.ại c.lip.
Đoạn c.lip với nh.ân v.ật chính là một cặp đội trung niên sau đó l.an tr.uyền trên MXH kh.iến nhiều ng.ười chú ý.
Những d.iễn b.iến từ đ.oạn c.lip ch.o th.ấy, ng.ười đ.àn ô.ng điều khiển ô tô bằng 1 tay, tay còn l.ại tranh thủ với sang, thò hẳn xuống dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng để s.ờ s.oạng. Trong khi đó, nh.ân v.ật n.ữ chính cũng kh.ô.ng hề phản đối, thậm chí còn tỏ ra hưởng ứng hành đ.ộng này và vô tư dùng điện thoại quay l.ại, trong khi đang đặt 1 tay vào đ.ùi n.am tài xế.
Kh.ô.ng biết vì sao đ.oạn c.lip l.ại l.an tr.uyền trên MXH thế nhưng hiện tại, cảnh tượng chướng tai gai mắt và ph.ản c.ảm của cặp đôi trung niên đều kh.iến cư dân m.ạng l.ắc đ.ầu ngao ngá.n. Bên cạnh đó, việc thiếu tập trung khi lái xe cũng tiềm ẩn ng.uy c.ơ g.ây t.ai n.ạn rất cao.

Xót thương hoàn cảnh 2 ch.áu b.é b.ị cá.n nát chân trên đường đi học về: “c.on m.uốn khoẻ để l.ại đến Tr.ường…”
Friday December 06, 2019

v.ụ t.ai n.ạn chiều 22/11 kh.iến Duy Anh (7 t.uổi) và Phương Linh (10 t.uổi) b.ị nh.iễm tr.ùng m.áu, nát chân và m.ất b.ộ ph.ận s.inh d.ục. g.ia […]

The post Xót thương hoàn cảnh 2 ch.áu b.é b.ị cá.n nát chân trên đường đi học về: “c.on m.uốn khoẻ để l.ại đến Tr.ường…” appeared first on Celadon.

Ảnh c.ắt từ c.lip.
“Thật kh.ô.ng thể hiểu n.ổi. Hết mấy ch.áu h.ọc s.inh s.ờ s.oạng nhau trong quá.n trà sữa, giờ l.ại đến lượt những ng.ười bằng t.uổi b.ố M.ẹ, ô.ng b.à cá.c ch.áu… Làm vậy r.ồi về nhà dạy c.on, dạy ch.áu thế nào?”, tài khoản T. D. bình luận.
“Bảo sao bây giờ ‘xe điên’ cứ xuất hiện nhan nhản. Lái xe kiểu này kh.ô.ng khéo l.ại làm khổ b.ao nhiêu ng.ười khá.c”, bạn Q. T. b.ức x.úc.
Đoạn c.lip hiện vẫn nh.ận nhiều chú ý trên MXH.
Theo Helino 
The post N.óng mắt c.lip ng.ười đ.àn ô.ng vừa lái xe vừa thò tay s.ờ s.oạng dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng appeared first on nhanh24h.info.

th.ủng lưới phút 88, tuyển n.ữ Việt n.am b.ị Thái Lan cầm hòa đ.á.ng t.iếc
Tuesday November 26, 2019

Đội tuyển Việt n.am đ.á.nh r.ơi ch.iến th.ắng vì b.àn thua ở những phút cuối trong trận gặp Thái Lan. Cuộc so tài giữa tuyển Việt n.am và […]

The post th.ủng lưới phút 88, tuyển n.ữ Việt n.am b.ị Thái Lan cầm hòa đ.á.ng t.iếc appeared first on Celadon.