n.am th.anh n.iên đ.ấm vào mặt c.ảnh s.át cơ đ.ộng

Trong lúc tổ tuần tra c.ảnh s.át cơ đ.ộng CA Hải Phòng đang k.iểm tr.a xe máy chở 3 thì một ng.ười được cho là chủ xe đi tới. Ngoài v.ăng t.ục, ng.ười này còn t.ấn c.ô.ng c.ảnh s.át.
CA TP Hải Phòng đang củng cố h.ồ s.ơ để x.ử l.ý nh.óm th.anh n.iên có h.ành v.i lăng mạ, t.ấn c.ô.ng c.ảnh s.át cơ đ.ộng đang th.ực h.iện nhiệm v.ụ.
Sự việc x.ảy r.a vào khoảng 21h30 ngày 27/11, khi Tổ tuần tra Phòng c.ảnh s.át cơ đ.ộng làm nhiệm v.ụ trên quốc l.ộ 10.

‘Tết kh.ô.ng về quê được, đừng cho ai biết c.ô đang sống ở đây nha c.on!’
Friday January 17, 2020

“Mua giúp c.ô chút đồ đi c.on!”. Tôi im lặng, đưa tay làm hiệu với dá.ng điệu chẳng m.uốn quan tâm. Câu mời chào lắp bắp lần n.ữa […]

The post ‘Tết kh.ô.ng về quê được, đừng cho ai biết c.ô đang sống ở đây nha c.on!’ appeared first on Celadon.

Trình c.ởi tr.ần, liên tục chỉ tay và t.ấn c.ô.ng c.ảnh s.át. Ảnh c.ắt từ c.lip.
Đến khu vực địa ph.ận xã Th.ủy Sơn, huyện Th.ủy Nguyên, tổ c.ô.ng tá.c ph.át h.iện Trịnh Huy n.am (25 t.uổi) điều khiển xe máy chở theo Lê c.ô.ng Th.ắng (27 t.uổi), Nguyễn Văn Lĩnh (34 t.uổi, cùng trú xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Cả 3 ng.ười này đều kh.ô.ng đội mũ bảo hiểm.
Trong lúc c.ảnh s.át cơ đ.ộng k.iểm tr.a thì Lê c.ô.ng Trình (30 t.uổi, cùng trú huyện Tĩnh Gia) đi bộ đến và nh.ận là chủ sở hữu chiếc xe nêu trên. th.anh n.iên này có lời lẽ v.ăng t.ục, cản trở và d.ùng t.ay đ.ấm vào mặt cá.n bộ tổ tuần tra.
Điều này b.uộc c.ảnh s.át phải kh.ống ch.ế, đưa cả 4 th.anh n.iên và phương tiện về tr.ụ s.ở CA huyện Th.ủy Nguyên. l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đã b.àn giao nh.óm này cho g.ia đ.ình và đang hoàn thiện h.ồ s.ơ để x.ử l.ý.
Theo Zing News
The post n.am th.anh n.iên đ.ấm vào mặt c.ảnh s.át cơ đ.ộng appeared first on nhanh24h.info.

Nóng: ng.ười dân vây b.ắt th.anh n.iên ngh.iện m.a t.úy đ.âm Ch.a, đ.á.nh đ.ập c.on r.uột r.ồi tr.ộm xe máy trên đường tr.ốn ch.ạy
Sunday January 12, 2020

Ngày 12/1, CA xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) x.á.c nh.ận, vừa ph.ối h.ợp với ng.ười dân địa phương vây b.ắt 1 đ.ối t.ượng ngh.iện […]

The post Nóng: ng.ười dân vây b.ắt th.anh n.iên ngh.iện m.a t.úy đ.âm Ch.a, đ.á.nh đ.ập c.on r.uột r.ồi tr.ộm xe máy trên đường tr.ốn ch.ạy appeared first on Celadon.