n.am th.anh n.iên đ.ấm vào mặt c.ảnh s.át cơ đ.ộng

Trong lúc tổ tuần tra c.ảnh s.át cơ đ.ộng CA Hải Phòng đang k.iểm tr.a xe máy chở 3 thì một ng.ười được cho là chủ xe đi tới. Ngoài v.ăng t.ục, ng.ười này còn t.ấn c.ô.ng c.ảnh s.át.
CA TP Hải Phòng đang củng cố h.ồ s.ơ để x.ử l.ý nh.óm th.anh n.iên có h.ành v.i lăng mạ, t.ấn c.ô.ng c.ảnh s.át cơ đ.ộng đang th.ực h.iện nhiệm v.ụ.
Sự việc x.ảy r.a vào khoảng 21h30 ngày 27/11, khi Tổ tuần tra Phòng c.ảnh s.át cơ đ.ộng làm nhiệm v.ụ trên quốc l.ộ 10.

Nguyễn Hà Đô.ng nói thật về việc gỡ Flappy Bird: “Tất cả mọi áp lực e.m đều kh.ô.ng ch.ịu được, t.ốt nhất là… gỡ”
Tuesday November 19, 2019

Xuất hiện SoICT Talk – Episode 2: Symphony of Startup do V.iện c.ô.ng nghệ th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng, ĐH Bá.ch kh.oa t.ổ ch.ức, Nguyễn Hà Đô.ng vẫn […]

The post Nguyễn Hà Đô.ng nói thật về việc gỡ Flappy Bird: “Tất cả mọi áp lực e.m đều kh.ô.ng ch.ịu được, t.ốt nhất là… gỡ” appeared first on Celadon.

Trình c.ởi tr.ần, liên tục chỉ tay và t.ấn c.ô.ng c.ảnh s.át. Ảnh c.ắt từ c.lip.
Đến khu vực địa ph.ận xã Th.ủy Sơn, huyện Th.ủy Nguyên, tổ c.ô.ng tá.c ph.át h.iện Trịnh Huy n.am (25 t.uổi) điều khiển xe máy chở theo Lê c.ô.ng Th.ắng (27 t.uổi), Nguyễn Văn Lĩnh (34 t.uổi, cùng trú xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Cả 3 ng.ười này đều kh.ô.ng đội mũ bảo hiểm.
Trong lúc c.ảnh s.át cơ đ.ộng k.iểm tr.a thì Lê c.ô.ng Trình (30 t.uổi, cùng trú huyện Tĩnh Gia) đi bộ đến và nh.ận là chủ sở hữu chiếc xe nêu trên. th.anh n.iên này có lời lẽ v.ăng t.ục, cản trở và d.ùng t.ay đ.ấm vào mặt cá.n bộ tổ tuần tra.
Điều này b.uộc c.ảnh s.át phải kh.ống ch.ế, đưa cả 4 th.anh n.iên và phương tiện về tr.ụ s.ở CA huyện Th.ủy Nguyên. l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đã b.àn giao nh.óm này cho g.ia đ.ình và đang hoàn thiện h.ồ s.ơ để x.ử l.ý.
Theo Zing News
The post n.am th.anh n.iên đ.ấm vào mặt c.ảnh s.át cơ đ.ộng appeared first on nhanh24h.info.

Phó gi.ám đ.ốc sở ở Thái Nguyên làm c.ô.ng ch.ức trước, bổ túc THPT sau
Wednesday November 20, 2019

Phó giám đốc Sở Th.ô.ng tin Truyền th.ô.ng Thái Nguyên được tuyển d.ụng c.ô.ng chức từ năm 1990, từng được bổ nhiệm cá.c ch.ức v.ụ tại Văn phòng […]

The post Phó gi.ám đ.ốc sở ở Thái Nguyên làm c.ô.ng ch.ức trước, bổ túc THPT sau appeared first on Celadon.