n.am th.anh n.iên b.ị s.ốt vào b.ệnh V.iện, nằm bấm điện thoại r.ồi đ.ột t.ử

ng.ười nhà k.éo đến b.ao v.ây b.ệnh v.iện vì b.ức x.úc trước việc, lúc B.ệnh nh.ân b.ị sốt 39 độ hoàn toàn t.ỉnh t.áo, nhưng sau khi nhập V.iện và được truyền nước thì t.ử v.ong.

VKS Tây Ninh x.in l.ỗi ng.ười đã m.ất và cụ b.à 94 t.uổi
Thursday October 31, 2019

‘Sau b.ao ngày chờ đợi, sống chui sống lủi, kh.ô.ng dám nhìn đời, nhìn ng.ười thì ngày chúng tôi được x.in l.ỗi, được lấy l.ại danh dự cũng […]

The post VKS Tây Ninh x.in l.ỗi ng.ười đã m.ất và cụ b.à 94 t.uổi appeared first on Celadon.

ng.ười nhà mặc áo t.ang b.ao v.ây b.ệnh v.iện
Ngày 7/11, hàng chục ng.ười nhà B.ệnh nh.ân Phan Văn Thuận (SN 1994, trú xã Quế l.ộc, huyện Nô.ng Sơn, tỉnh Quảng n.am) đã tập trung b.ao v.ây Trung tâm y tế huyện Nô.ng Sơn để ph.ản ứ.ng sau khi anh Thuận qu.a đ.ời.
Theo g.ia đ.ình n.ạn nh.ân, ng.uyên nh.ân kh.iến họ b.ức x.úc là do cá.c bá.c sĩ tắc trá.ch kh.iến anh Thuận ch.ế.t tức tưởi.
Cụ thể, anh Thuận b.ị sốt 39 độ nên đến đ.iều tr.ị tại Trung tâm y tế huyện Nô.ng Sơn vào chiều 6/11. Dù b.ị sốt nhưng anh Thuận vẫn khỏe mạnh, t.ỉnh t.áo, nằm bấm điện thoại bình thường.
Cá.c bá.c sĩ tại đây đã tiến hành kh.ám và truyền nước cho B.ệnh nh.ân. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau khi truyền nước thì anh Thuận b.ị “s.ốc t.im”. B.ệnh nh.ân sau đó được c.ấp c.ứu khoảng 30 phút và được chỉ định chuyển lên b.ệnh v.iện Đa kh.oa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng n.am (đóng tại huyện Đại l.ộc, tỉnh Quảng n.am).

Dân gi.ang h.ồ hứa tr.ả th.ù cho anh trai, e.m gái Quân ‘xa l.ộ’ liền c.an ng.ăn
Saturday November 09, 2019

Rất đô.ng anh e.m x.ã h.ội đến dự đ.ám ma của Quân ‘xa l.ộ’ ở quận Thủ Đức, TP.HCM t.ối qua. Đá.ng chú ý nhất trong số đó […]

The post Dân gi.ang h.ồ hứa tr.ả th.ù cho anh trai, e.m gái Quân ‘xa l.ộ’ liền c.an ng.ăn appeared first on Celadon.

Anh Thuận vẫn t.ỉnh t.áo, nằm bấm điện thoại khi nhập V.iện
Tuy nhiên, b.ệnh v.iện Đa kh.oa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng n.am x.á.c nh.ận B.ệnh nh.ân đã t.ử v.ong trước đó.
“Thuận b.ị B.ệnh t.im b.ẩm s.inh và từng ph.ẫu th.uật lúc 7 t.uổi nhưng khi vào Trung tâm y tế huyện Nô.ng Sơn, cá.c bá.c sĩ kh.ô.ng hề hỏi B.ệnh nh.ân Thuận có tiền sử B.ệnh gì hay kh.ô.ng.
Chỉ sau khi anh Thuận m.ất, ng.ười nhà đến hỏi ng.uyên nh.ân thì bá.c sĩ mới hỏi l.ại và “ghi thêm vào B.ệnh á.n”. Trước đó, cá.c bá.c sĩ nói rằng anh Thuận b.ị sốt xuất huyết nhưng sau đó l.ại “sửa B.ệnh á.n” là b.ị viêm nội tâm mạc.
Việc làm của họ là tắc trá.ch, vô trá.ch nhiệm kh.iến anh tôi ch.ế.t tức tưởi”, một ng.ười thân B.ệnh nh.ân b.ức x.úc.
Ông Nguyễn Ngọc Châu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nô.ng Sơn, x.á.c nh.ận sự việc B.ệnh nh.ân Phan Văn Thuận t.ử v.ong sau khi nhập việc. Đặc biệt, ô.ng Châu phủ nhân ng.uyên nh.ân t.ử v.ong là do tắc trá.ch của nhân viên y tế.
Theo h.ồ s.ơ, B.ệnh nh.ân Thuận nhập V.iện lúc 17h30 ngày 6/11 trong t.ình tr.ạng b.ị sốt 39 độ, tức ng.ực. Cá.c y bá.c sĩ đã cho làm tất cả cá.c xét ngh.iệm.

Nhưng B.ệnh nh.ân sau đó đột ngột t.ử v.ong
“Chúng tôi chẩn đoá.n sơ bộ b.an đ.ầu là “th.eo d.õi viêm nội tâm mạc”, một dạng B.ệnh l.iên qu.an đến t.im mạch. b.ệnh v.iện đã tiến hành cho hạ nhiệt, truyền dịch, nhưng B.ệnh nh.ân b.ị đột t.ử b.ất ng.ờ.
B.ệnh nh.ân tự b.ị đột t.ử nhưng ng.ười nhà cứ nghĩ do truyền dịch b.ị s.ốc thuốc. Khi B.ệnh nh.ân trụy t.im mạch, trụy tuần hoàn, chúng tôi b.uộc phải tăng khối lượng tuần hoàn bằng cá.ch xả dịch, đặt nội khí quản…, làm tất cả cá.c b.iện ph.áp hồi sức.
B.ệnh nh.ân này có tiền sử B.ệnh t.im mạch, có ph.ẫu th.uật năm lớp 1″, ô.ng Châu giải thích.
Theo ô.ng Châu, việc một n.am th.anh n.iên khỏe mạnh đột t.ử kh.iến g.ia đ.ình ph.ản ứ.ng là rất dễ hiểu. g.ia đ.ình cũng lầm tưởng anh Thuận b.ị sốt xuất huyết, nhưng kh.ô.ng phải.
“Ngành y chúng tôi rất th.ô.ng cảm. Tôi khẳng định t.inh th.ần, thái độ phục v.ụ của Trung tâm kh.ô.ng hề có sự tắc trá.ch”, ô.ng Châu nhấn mạnh.
The post n.am th.anh n.iên b.ị s.ốt vào b.ệnh V.iện, nằm bấm điện thoại r.ồi đ.ột t.ử appeared first on nhanh24h.info.