Long An: Trung uý c.ảnh s.át t.ử nạn trong lúc tr.uy đ.uổi k.ẻ tr.ộm xe máy

Trong lúc gần đ.uổi kịp thì đ.ối t.ượng Tr.ộm c.ắp hất bột trắng vào mặt Trung uý Tân kh.iến cá.n bộ này b.ị té ng.ã, ch.ấn th.ương sọ não và t.ử v.ong sau 3 ngày đ.iều tr.ị tại b.ệnh v.iện.
Ngày 18/11, lãng đạo UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết trên địa b.àn vừa có Tr.ường hợp một cá.n bộ CA huyện t.ử nạn khi truy b.ắt đ.ối t.ượng Tr.ộm c.ắp.
Th.ô.ng tin b.an đ.ầu, trước đó khoảng 2h ngày 15/11, trong lúc đi tuần tra trên địa b.àn thì ph.át h.iện đ.ối t.ượng Tr.ộm c.ắp xe máy, lúc này Trung úy c.ảnh s.át h.ình s.ự t.ống Duy Tân (30 t.uổi) cùng đồng đội tr.uy đ.uổi.

Trung uý c.ảnh s.át h.ình s.ự t.ử v.ong khi tr.uy đ.uổi tr.ộm xe máy – ảnh báo Long An.
Khi gần đ.uổi kịp thì đ.ối t.ượng Tr.ộm c.ắp hất bột trắng vào mặt Trung uý Tân kh.iến cá.n bộ này b.ị té ng.ã, ch.ấn th.ương sọ não.
Mặc dù được đồng đội đưa đi c.ấp c.ứu nhưng Trung uý Tân đã qu.a đ.ời sau 3 ngày đ.iều tr.ị tại b.ệnh v.iện.
Th.ô.ng tin từ CA huyện Cần Đước cho biết, đ.ối t.ượng Tr.ộm c.ắp cũng đã b.ị b.ắt gi.ữ sau đó. Hiện v.ụ việc đang được đ.iều tr.a.
Được biết, Trung uý Tân chuyển về c.ô.ng tá.c tại CA huyện Cần Đước được 3 thá.ng nay thì gặp n.ạn.
Link báo gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/long-an-trung-uy-canh-sat-tu-nan-trong-luc-truy-duoi-ke-trom-xe-may-220191118120036067.htm
The post Long An: Trung uý c.ảnh s.át t.ử nạn trong lúc tr.uy đ.uổi k.ẻ tr.ộm xe máy appeared first on nhanh24h.info.

Người dân Hà Nội nên hạn chế ra đường
Thursday March 19, 2020

Đó là khuyến cáo do ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đưa ra trong phiên họp giao ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 […]

The post Người dân Hà Nội nên hạn chế ra đường appeared first on Celadon.