Long An: Trung uý c.ảnh s.át t.ử nạn trong lúc tr.uy đ.uổi k.ẻ tr.ộm xe máy

Trong lúc gần đ.uổi kịp thì đ.ối t.ượng Tr.ộm c.ắp hất bột trắng vào mặt Trung uý Tân kh.iến cá.n bộ này b.ị té ng.ã, ch.ấn th.ương sọ não và t.ử v.ong sau 3 ngày đ.iều tr.ị tại b.ệnh v.iện.
Ngày 18/11, lãng đạo UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết trên địa b.àn vừa có Tr.ường hợp một cá.n bộ CA huyện t.ử nạn khi truy b.ắt đ.ối t.ượng Tr.ộm c.ắp.
Th.ô.ng tin b.an đ.ầu, trước đó khoảng 2h ngày 15/11, trong lúc đi tuần tra trên địa b.àn thì ph.át h.iện đ.ối t.ượng Tr.ộm c.ắp xe máy, lúc này Trung úy c.ảnh s.át h.ình s.ự t.ống Duy Tân (30 t.uổi) cùng đồng đội tr.uy đ.uổi.

Cãi nhau khi “cày” game, thiếu niên 14 t.uổi gi.ế.t bạn chơi 11 t.uổi
Friday November 29, 2019

Do m.âu th.uẫn khi chơi game, thiếu niên 14 t.uổi nh.ẫn t.âm đ.ập đ.ầu bạn vào đ.á và nhấn xuống nước kh.iến cậu b.é th.iệt m.ạng. Chiều 29/11, […]

The post Cãi nhau khi “cày” game, thiếu niên 14 t.uổi gi.ế.t bạn chơi 11 t.uổi appeared first on Celadon.

Trung uý c.ảnh s.át h.ình s.ự t.ử v.ong khi tr.uy đ.uổi tr.ộm xe máy – ảnh báo Long An.
Khi gần đ.uổi kịp thì đ.ối t.ượng Tr.ộm c.ắp hất bột trắng vào mặt Trung uý Tân kh.iến cá.n bộ này b.ị té ng.ã, ch.ấn th.ương sọ não.
Mặc dù được đồng đội đưa đi c.ấp c.ứu nhưng Trung uý Tân đã qu.a đ.ời sau 3 ngày đ.iều tr.ị tại b.ệnh v.iện.
Th.ô.ng tin từ CA huyện Cần Đước cho biết, đ.ối t.ượng Tr.ộm c.ắp cũng đã b.ị b.ắt gi.ữ sau đó. Hiện v.ụ việc đang được đ.iều tr.a.
Được biết, Trung uý Tân chuyển về c.ô.ng tá.c tại CA huyện Cần Đước được 3 thá.ng nay thì gặp n.ạn.
Link báo gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/long-an-trung-uy-canh-sat-tu-nan-trong-luc-truy-duoi-ke-trom-xe-may-220191118120036067.htm
The post Long An: Trung uý c.ảnh s.át t.ử nạn trong lúc tr.uy đ.uổi k.ẻ tr.ộm xe máy appeared first on nhanh24h.info.

Trực tiếp x.ét x.ử M.ẹ n.ữ s.inh giao gà cùng đ.ồng b.ọn: b.à Hiền bật kh.óc, liên tục ngoái nhìn c.on gái lớn và ch.ồng
Wednesday November 27, 2019

Sá.ng 27/11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên x.ét x.ử đối với b.ị c.áo Trần Thị Hiền (M.ẹ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại ở Điện Biên) […]

The post Trực tiếp x.ét x.ử M.ẹ n.ữ s.inh giao gà cùng đ.ồng b.ọn: b.à Hiền bật kh.óc, liên tục ngoái nhìn c.on gái lớn và ch.ồng appeared first on Celadon.