IS c.ô.ng b.ố tên th.ủ l.ĩnh mới, chính thức x.á.c nh.ận cái ch.ết của al-b.aghdadi

Kh.ô.ng lâu sau khi Mỹ tuyên b.ố đã tiêu d.iệt thủ lĩnh t.ối cao IS Abu b.akr al-b.aghdadi, t.ổ ch.ức Kh.ủng b.ố đã nhanh ch.óng tuyên b.ố tên của thủ lĩnh mới và có th.ô.ng điệp đe d.ọa tới Mỹ.
t.ổ ch.ức Kh.ủng b.ố Nhà nước Hồi giáo t.ự x.ưng (IS) đã chính thức nêu tên thủ lĩnh t.ối cao mới để thế chỗ Abu b.akr al-b.aghdadi sau khi Mỹ vừa tiến hành đột kích, qua đó x.á.c nh.ận rằng tên này đã thực sự b.ị tiêu d.iệt.

Cư dân m.ạng xúc đ.ộng với chuyện anh xe ô.m Sài Gòn b.ị ch.ửi là ‘hâm’ khi ch.ạy xe miễn phí cho sinh viên, ng.ười tàn tật
Tuesday October 29, 2019

Ở đuôi xe, anh tài xế treo chiếc biển nhỏ giản dị: ‘Xe từ thiện chở h.ọc s.inh, sinh viên, ng.ười tàn tật 5km kh.ô.ng thu phí’. Chắc […]

The post Cư dân m.ạng xúc đ.ộng với chuyện anh xe ô.m Sài Gòn b.ị ch.ửi là ‘hâm’ khi ch.ạy xe miễn phí cho sinh viên, ng.ười tàn tật appeared first on Celadon.

IS đã c.ô.ng b.ố tên thủ lĩnh t.ối cao mới sau khi Abu b.akr al-b.aghdadi được x.á.c định đã b.ị Mỹ tiêu d.iệt.
Theo những th.ô.ng tin mà IS c.ô.ng b.ố th.ô.ng qua kênh truyền th.ô.ng Amaq của m.ình, một phần t.ử có tên Abu Ibrahim al-Hashe.mi al-Qurashi sẽ trở thành thủ lĩnh mới của t.ổ ch.ức Kh.ủng b.ố này.
Ngoài ra, t.ổ ch.ức Kh.ủng b.ố cũng x.á.c nh.ận cái ch.ế.t của phát ngôn viên của chúng là Abu al-Hassan al-Muhajir. IS cũng kêu gọi cá.c thành phiên của m.ình hãy th.ể h.iện sự trung thành của m.ình đối với thủ lĩnh mới và gửi th.ô.ng điệp tới Mỹ rằng Washington đừng “vui mừng quá sớm” sau th.ô.ng tin về cái ch.ế.t của thủ lĩnh t.ối cao IS.
Th.ô.ng tin trên được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc c.ô.ng b.ố những đoạn phim quay từ máy b.ay kh.ô.ng ng.ười lái về cuộc đột kích của l.ực l.ượng đ.ặc nh.iệm Mỹ cùng những th.ô.ng tin chi tiết khá.c về hoạt đ.ộng này.
Dù vậy, tuyên b.ố về cái ch.ế.t của b.aghdadi trước đó đã kh.iến nhiều ng.ười ngh.i ng.ờ bởi chất lượng đoạn phim kh.ô.ng t.ốt và họ kh.ô.ng biết liệu cuộc đột kích này đã diễn ra đúng như kế hoạch của Mỹ hay kh.ô.ng.
Theo Báo Mới
The post IS c.ô.ng b.ố tên th.ủ l.ĩnh mới, chính thức x.á.c nh.ận cái ch.ết của al-b.aghdadi appeared first on nhanh24h.info.

Đại xa Quân Xa l.ộ b.ị ch.é.m: Ch.é.m kh.ô.ng ch.ạy
Saturday November 09, 2019

Khi nh.óm c.ôn đ.ồ xô.ng tới, Quân Xa l.ộ vẫn đứng yên để th.ể h.iện ‘ch.ém kh.ô.ng ch.ạy’ vì ch.ạy thì m.ất số, m.ất tiếng tăm. Ngày 8/11, […]

The post Đại xa Quân Xa l.ộ b.ị ch.é.m: Ch.é.m kh.ô.ng ch.ạy appeared first on Celadon.