Hẹn ng.ười yêu bên sô.ng, hoảng hồn ph.át h.iện 10 c.on cá sấu xâu xé th.i th.ể

Cặp đôi ng.ười Mỹ hẹn nhau ăn sá.ng bên bờ hồ Maggiore, b.ang Florida nhưng vô tình b.ắt gặp cảnh 10 c.on cá sấu xâu xé một th.i th.ể.
“b.an đ.ầu tôi kh.ô.ng chắc đó là ng.ười hay đ.ộng vật. Tôi ra kh.ỏi xe để chắc xe.m m.ình nhìn thấy những gì”, ô.ng Otis Crawford, 57 t.uổi tới St. Petersburg, Pinellas, Florida, Mỹ nhớ l.ại buổi sá.ng x.ảy r.a v.ụ việc.
Khi Otis bước ra ngoài, lũ cá sấu đang mải k.éo x.á.c n.ạn nh.ân từ rừng ng.ập mặn, qua hồ r.ồi xé nhỏ để ăn thịt.

Khu vực x.ảy r.a v.ụ việc. (Ảnh: WTSP)
Cặp đôi sau đó gọi điện thoại báo c.ảnh s.át.
“Khi chúng tôi tới nơi, th.i th.ể n.ạn nh.ân b.ị ph.ân h.ủy tới nỗi kh.ô.ng thể x.á.c định được giới tính, t.uổi tá.c hay bất cứ điều gì”, một sỹ quan c.ảnh s.át cho biết.
c.ô này nói rằng kh.ô.ng rõ n.ạn nh.ân có b.ị cá sấu t.ấn c.ô.ng trước khi ch.ế.t hay kh.ô.ng nhưng việc th.i th.ể b.ị ph.ân h.ủy là do b.ị ngâm lâu trong nước dưới cái nắng hè.
c.ảnh s.át vẫn đang được đ.iều tr.a v.ụ việc.
Theo Doanh ngh.iệp Việt n.am
The post Hẹn ng.ười yêu bên sô.ng, hoảng hồn ph.át h.iện 10 c.on cá sấu xâu xé th.i th.ể appeared first on nhanh24h.info.

ng.ười Ch.a thất thần kh.ô.ng nói nên lời khi c.on trai 6 t.uổi ngh.i b.ị M.ẹ kế s.át h.ại, gi.ấu x.á.c ở vườn mía sau nhà
Monday November 25, 2019

Trước sự r.a đ.i quá b.ất ng.ờ của ch.áu Th. ngh.i b.ị M.ẹ kế s.át h.ại, hiện ng.ười thân n.ạn nh.ân vẫn chưa hết b.àng h.oàng, kh.ô.ng m.uốn […]

The post ng.ười Ch.a thất thần kh.ô.ng nói nên lời khi c.on trai 6 t.uổi ngh.i b.ị M.ẹ kế s.át h.ại, gi.ấu x.á.c ở vườn mía sau nhà appeared first on Celadon.