h.iệu tr.ưởng lên tiếng v.ụ suất cơm 20k chỉ có cá viên, đậu phụ: Mong phụ huynh th.ô.ng cảm vì Tr.ường mới thành lập

Đại diện nhà Tr.ường b.ày tỏ sự đ.á.ng t.iếc khi suất cơm bá.n trú Tr.ường phụ huynh v.ội vàng đ.ưa l.ên m.ạng x.ã h.ội.
Mới đây, một phụ huynh có tên L.A đã phản á.nh suất cơm bá.n trú của h.ọc s.inh Tr.ường t.iểu học Đức Th.ắng (Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) quá đạm bạc, khi chỉ có cá viên đô.ng lạnh, ít đậu phụ và rau củ. Hình ảnh về suất cơm còn được đăng tải trên m.ạng g.ây xôn xao dư luận.

Xuất hiện 5 trận đ.ộng đ.ất trong 4 ngày, dân Cao Bằng h.oang m.ang
Thursday November 28, 2019

– Vào sá.ng 28/11, Cao Bằng l.ại x.ảy r.a trận đ.ộng đ.ất với độ 4,7 độ richter, kh.iến nhiều ng.ười h.oang m.ang vì đây là trận thứ 5 […]

The post Xuất hiện 5 trận đ.ộng đ.ất trong 4 ngày, dân Cao Bằng h.oang m.ang appeared first on Celadon.

Bức ảnh được phụ huynh đăng tải g.ây xôn xao cộng đồng m.ạng.
Ngay sau khi được đăng tải, b.ài đăng đã thu hút chú ý của rất nhiều bậc phụ huynh. Dưới phần bình luận, nhiều ng.ười cho rằng bữa ăn này kh.ô.ng đủ dưỡng chất cho cá.c e.m có thể đ.ảm b.ảo hoạt đ.ộng trong học tập tại nhà Tr.ường, xét về lâu dài sẽ ả.nh h.ưởng đến sự phát triển của c.on tr.ẻ.
Trả lời về vấn đề này với báo điện t.ử Giáo d.ục Việt n.am, c.ô Trần Thị Phượng (h.iệu tr.ưởng Tr.ường t.iểu học Đức Th.ắng) cho biết v.ụ việc phụ huynh v.ội vàng đ.ưa l.ên m.ạng x.ã h.ội là một điều đ.á.ng t.iếc.
“Từ đ.ầu năm học khi phụ huynh có góp ý về bữa ăn, b.an giám hiệu nhà Tr.ường đã t.ổ ch.ức họp phụ huynh và y.êu c.ầu đ.ơn v.ị c.ung c.ấp suất ăn rút kinh ngh.iệm. Nhà Tr.ường cũng họp với bên bếp ăn, b.an phụ huynh. Bên bếp ăn cũng th.ừa nh.ận thời gian đ.ầu làm còn chưa được t.ốt, do chuệch choạc.
b.an phụ huynh cũng thường xuyên đi k.iểm tr.a bữa ăn. Sau đó họ hứa thay đổi, sau đó bữa ăn đã được cải thiện theo hướng t.ốt hơn. Phản hồi từ cá.c c.ô trô.ng trưa cũng như cá.c c.on nói bữa ăn đã đ.ảm b.ảo, cá.c c.on ăn ngon m.iệng“, c.ô Phượng chia sẻ.
Vị h.iệu tr.ưởng cũng cho biết có thể có những hô.m bữa ăn kh.ô.ng được đẹp mắt, mong m.uốn cá.c bậc phụ huynh cảm th.ô.ng chia sẻ vì nhà Tr.ường vừa mới thành lập. Đồng thời cho biết, nhà Tr.ường luôn lắng nghe và tiếp thu trên t.inh th.ần cầu thị từ đóng góp của cá.c bậc phụ huynh.
l.iên qu.an đến vấn đề cá.c phụ huynh phản á.nh g.ạo có mọt, c.ô Phượng cho hay: “Thời gian đ.ầu có thể bên bếp nhập nhiều g.ạo nên có thể có mọt. Sau khi phụ huynh phản á.nh, nhà Tr.ường đã y.êu c.ầu t.uyệt đ.ối kh.ô.ng được nhập g.ạo quá 3 ngày. Hai ngày ăn hết g.ạo lúc đó mới nhập g.ạo mới về“.
Được biết, kh.ô.ng chỉ có cá.c h.ọc s.inh bá.n trú mà cá.c Th.ầy c.ô giáo cũng ăn trưa cùng cá.c e.m, cho nên nhà Tr.ường khẳng định sẽ cố gắng để bữa ăn bảo đảm a.n t.oàn, dinh dưỡng để học trò có thể học tập và phát triển.
Tr.ường t.iểu học Đức Th.ắng được thành lập theo qu.yết đ.ịnh số 2915/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của Ủ.y b.an nhân dân quận Bắc Từ Liêm về việc thành lập Tr.ường t.iểu học Đức Th.ắng (06/06/2019).
Theo đó, đây là năm học đ.ầu tiên Tr.ường t.iểu học Đức Th.ắng. Lễ kh.ai giảng đ.ầu tiên này nhà Tr.ường được đón chào hơn 900 e.m h.ọc s.inh, trong đó có hơn 200 e.m h.ọc s.inh lớp 1.
Theo Helino 
The post h.iệu tr.ưởng lên tiếng v.ụ suất cơm 20k chỉ có cá viên, đậu phụ: Mong phụ huynh th.ô.ng cảm vì Tr.ường mới thành lập appeared first on nhanh24h.info.

b.é 12 t.uổi b.ị hàng xóm ở khu cao cấp Ciputra đ.á.nh ch.ấn th.ương sọ não
Thursday December 12, 2019

ch.áu Nguyễn N.A. (12 t.uổi) đang chơi thể thao cùng bạn tại khu đô thị Ciputra (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì b.ị b.ố của bạn đ.á.nh đ.ập.  […]

The post b.é 12 t.uổi b.ị hàng xóm ở khu cao cấp Ciputra đ.á.nh ch.ấn th.ương sọ não appeared first on Celadon.