gi.áo s.ư sử học Nga gi.ế.t và cưa x.á.c ng.ười tình sinh viên

Một gi.áo s.ư sử học n.ổi tiếng của đại học Saint Petersburg b.ị b.ắt gặp chới với dưới dòng sô.ng lạnh giá Moika. Ông s.ay r.ượu và bên trong b.a lô của ô.ng có 2 cá.nh tay ph.ụ n.ữ.
Theo Sputnik , ng.ười đ.àn ô.ng nhanh ch.óng được đưa tới b.ệnh v.iện địa phương với t.ình tr.ạng thân nhiệt giảm. Tuy nhiên cảnh tượng hãi hùng x.ảy r.a khi c.ảnh s.át t.ìm th.ấy bên trong chiếc b.a lô của ô.ng này 2 cá.nh tay ph.ụ n.ữ và một khẩu s.úng.
ng.ười đ.àn ô.ng sau đó được x.á.c định là Oleg Sokolov, 63 t.uổi, một gi.áo s.ư sử học n.ổi tiếng của đại học Saint Petersburg. Với những c.ô.ng trình ngh.iên c.ứu về Napol.eon của m.ình, Sokolov đã được Tổng thống Pháp Jacques Chirac tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh vào năm 2003.
gi.áo s.ư này được cho là đang có mối qu.an h.ệ t.ình c.ảm với một cựu sinh viên 24 t.uổi của Tr.ường. Cả hai từng tham gia vào cá.c dự á.n ngh.iên c.ứu về thời đại Napol.eon, trong đó có việc mặc trang phục của thời kỳ đó để tái hiện cá.c sự kiện lịch sử.

Đà Nẵng sẵn sàng sơ tá.n dân cá.c vùng ng.ập s.âu do ả.nh h.ưởng bão số 6
Saturday November 09, 2019

Tr.ường t.iểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Krô.ng Năng, tỉnh Đắk Lắk vận đ.ộng của phụ huynh hơn 80 triệu đồng dịp 20/11 năm ngoái. Ngày 29/10/2019, Phó ch.ủ t.ịch Ủ.y […]

The post Đà Nẵng sẵn sàng sơ tá.n dân cá.c vùng ng.ập s.âu do ả.nh h.ưởng bão số 6 appeared first on Celadon.

th.ủ ph.ạm (bên phải) và n.ạn nh.ân trong một lần tái hiện sự kiện lịch sử thời Napol.eon. Ảnh: Mirror.
Sokolov được cho là đã gi.ế.t ng.ười tình của m.ình vì gh.en tuô.ng trong ngày 7/11. Một ngày sau đó, gi.áo s.ư sử học sử d.ụng cưa để c.ắt x.á.c ch.ế.t thành nhiều phần và đe.m đi th.ủ t.iêu.
Theo cá.c nhà đ.iều tr.a, Sokolov đã uống rất nhiều r.ượu để th.ực h.iện kế hoạch này. c.ảnh s.át sau đó đã t.ìm th.ấy những phần còn l.ại của th.i th.ể n.ạn nh.ân trong căn hộ đầy m.áu của gi.áo s.ư.
t.ối hô.m 8/11, Sokolov đến bờ sô.ng Moika để vứt chiếc b.a lô trong đó có h.ung kh.í g.ây á.n và 2 cá.nh tay của n.ạn nh.ân. Tuy nhiên th.ủ ph.ạm đã kh.ô.ng thể làm chiếc b.a lô chìm xuống. Kh.ô.ng rõ Sokolov nh.ảy xuống sô.ng hay vô tình ng.ã xuống dòng nước lạnh giá.
gi.áo s.ư sử học th.ú nh.ận những t.ội á.c t.àn b.ạo của m.ình một ngày sau đó. Cá.c kênh truyền hình phỏng vấn cựu sinh viên và đồng ngh.iệp cho biết Sokolov có tính khí thất thường và có lịch sử b.ạo h.ành g.ia đ.ình.
Theo Zing News
The post gi.áo s.ư sử học Nga gi.ế.t và cưa x.á.c ng.ười tình sinh viên appeared first on nhanh24h.info.

“Ngâm” v.ụ việc tr.ẻ b.ị h.ành h.ung, Phó CA phường b.ị k.ỷ l.uật
Wednesday October 30, 2019

Dùng đ.á, mũ bảo hiểm đ.á.nh liên tiếp v.ào đ.ầu tr.ẻ (mới 14 t.uổi) nhưng đ.ối t.ượng chỉ b.ị x.ử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính. Quá b.ức x.úc […]

The post “Ngâm” v.ụ việc tr.ẻ b.ị h.ành h.ung, Phó CA phường b.ị k.ỷ l.uật appeared first on Celadon.