Đến V.iện chờ sinh b.ất ng.ờ chuyển biến x.ấu, M.ẹ ng.uy k.ịch, c.on t.ử v.ong

Thấy chuyển dạ nên ch.ị M. được ng.ười thân đưa đến b.ệnh v.iện huyện qu.ỳnh Lưu (Nghệ An) để chờ sinh. Tuy nhiên, ch.ị M. b.ất ng.ờ có chuyển biến x.ấu, bá.c sĩ mổ c.ứu th.ai nh.i nhưng b.é kh.ô.ng qua kh.ỏi.
t.ối 19/11, ô.ng Dương Đình Chỉnh, Giám đốc S.ở Y t.ế Nghệ An x.á.c nh.ận, một sản phụ ng.uy k.ịch, c.on t.ử v.ong khi chờ sinh ở b.ệnh v.iện huyện qu.ỳnh Lưu.

Chủ nh.à ngh.ỉ ở Quảng Bình nuôi hàng chục c.ô gái m.assage để chiều khá.ch tới Z
Tuesday November 19, 2019

Đức mở 2 tổ hợp ăn chơi gồm karaoke, m.assage, nh.à ngh.ỉ Hoài Thu 1, 2 với hàng chục c.ô g.ái tr.ẻ đẹp sẵn sàng chiều khá.ch tới […]

The post Chủ nh.à ngh.ỉ ở Quảng Bình nuôi hàng chục c.ô gái m.assage để chiều khá.ch tới Z appeared first on Celadon.

Cá.c bá.c sĩ c.ứu chữa cho ch.áu b.é nhưng kh.ô.ng thành c.ô.ng.
Th.ô.ng tin b.an đ.ầu, khoảng 11h30 trưa cùng ngày, ch.ị Hồ Thị M. (27 t.uổi), trú xã qu.ỳnh Long, huyện qu.ỳnh Lưu có b.iểu h.iện chuyển dạ, được ng.ười nhà đ.ưa v.ào b.ệnh v.iện Đa kh.oa huyện qu.ỳnh Lưu để sinh.
Tuy nhiên, S.ức kh.ỏe của ch.ị M. bỗng chuyển biến x.ấu và được chuyển lên kh.oa g.ây mê để c.ấp c.ứu. Cá.c bá.c sĩ đã mổ lấy th.ai 38 tuần t.uổi, tuy nhiên b.é trai hơn 3kg đã t.ử v.ong. Trong khi đó, ch.ị M. phải chuyển lên b.ệnh v.iện tuyến tỉnh c.ấp c.ứu.
Theo g.ia đ.ình, đây là lần thứ 3 ch.ị M. sinh c.on. Cá.ch đây 2 ngày ch.ị M. đi kh.ám th.ai ở phòng kh.ám tư và được bá.c sĩ chuẩn đoá.n chuẩn b.ị sinh nên g.ia đ.ình đã chuẩn b.ị tư trang đưa ch.ị lên b.ệnh v.iện chờ sinh.
Trước việc sản phụ M. b.ất ng.ờ chuyển biến x.ấu, g.ia đ.ình đã tập trung ở b.ệnh v.iện Đa kh.oa huyện qu.ỳnh Lưu đ.ề ngh.ị l.ãnh đ.ạo b.ệnh v.iện l.àm r.õ ng.uyên nh.ân t.ử v.ong của ch.áu trai.
Theo Nhịp Sống Việt
The post Đến V.iện chờ sinh b.ất ng.ờ chuyển biến x.ấu, M.ẹ ng.uy k.ịch, c.on t.ử v.ong appeared first on nhanh24h.info.

v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: g.ia đ.ình phải trả tiền đưa thi hài về nước
Wednesday November 20, 2019

Cá.c tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh đang tổng hợp nguyện vọng của cá.c g.ia đ.ình có ng.ười thân t.ử v.ong trong c.ontainer ở Anh về phương á.n […]

The post v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: g.ia đ.ình phải trả tiền đưa thi hài về nước appeared first on Celadon.