Đến V.iện chờ sinh b.ất ng.ờ chuyển biến x.ấu, M.ẹ ng.uy k.ịch, c.on t.ử v.ong

Thấy chuyển dạ nên ch.ị M. được ng.ười thân đưa đến b.ệnh v.iện huyện qu.ỳnh Lưu (Nghệ An) để chờ sinh. Tuy nhiên, ch.ị M. b.ất ng.ờ có chuyển biến x.ấu, bá.c sĩ mổ c.ứu th.ai nh.i nhưng b.é kh.ô.ng qua kh.ỏi.
t.ối 19/11, ô.ng Dương Đình Chỉnh, Giám đốc S.ở Y t.ế Nghệ An x.á.c nh.ận, một sản phụ ng.uy k.ịch, c.on t.ử v.ong khi chờ sinh ở b.ệnh v.iện huyện qu.ỳnh Lưu.

ch.ồng đưa v.ợ đã t.ử v.ong với v.ết đ.ạn xuyên v.ai từ rẫy về
Monday December 02, 2019

t.ối 1/12, CA tỉnh Thanh Hoá x.á.c nh.ận th.ô.ng tin đang đ.iều tr.a v.ụ á.n ng.ười v.ợ t.ử v.ong với viên đ.ạn xuyên v.ai, được ng.ười ch.ồng bế […]

The post ch.ồng đưa v.ợ đã t.ử v.ong với v.ết đ.ạn xuyên v.ai từ rẫy về appeared first on Celadon.

Cá.c bá.c sĩ c.ứu chữa cho ch.áu b.é nhưng kh.ô.ng thành c.ô.ng.
Th.ô.ng tin b.an đ.ầu, khoảng 11h30 trưa cùng ngày, ch.ị Hồ Thị M. (27 t.uổi), trú xã qu.ỳnh Long, huyện qu.ỳnh Lưu có b.iểu h.iện chuyển dạ, được ng.ười nhà đ.ưa v.ào b.ệnh v.iện Đa kh.oa huyện qu.ỳnh Lưu để sinh.
Tuy nhiên, S.ức kh.ỏe của ch.ị M. bỗng chuyển biến x.ấu và được chuyển lên kh.oa g.ây mê để c.ấp c.ứu. Cá.c bá.c sĩ đã mổ lấy th.ai 38 tuần t.uổi, tuy nhiên b.é trai hơn 3kg đã t.ử v.ong. Trong khi đó, ch.ị M. phải chuyển lên b.ệnh v.iện tuyến tỉnh c.ấp c.ứu.
Theo g.ia đ.ình, đây là lần thứ 3 ch.ị M. sinh c.on. Cá.ch đây 2 ngày ch.ị M. đi kh.ám th.ai ở phòng kh.ám tư và được bá.c sĩ chuẩn đoá.n chuẩn b.ị sinh nên g.ia đ.ình đã chuẩn b.ị tư trang đưa ch.ị lên b.ệnh v.iện chờ sinh.
Trước việc sản phụ M. b.ất ng.ờ chuyển biến x.ấu, g.ia đ.ình đã tập trung ở b.ệnh v.iện Đa kh.oa huyện qu.ỳnh Lưu đ.ề ngh.ị l.ãnh đ.ạo b.ệnh v.iện l.àm r.õ ng.uyên nh.ân t.ử v.ong của ch.áu trai.
Theo Nhịp Sống Việt
The post Đến V.iện chờ sinh b.ất ng.ờ chuyển biến x.ấu, M.ẹ ng.uy k.ịch, c.on t.ử v.ong appeared first on nhanh24h.info.

N.óng mắt c.lip ng.ười đ.àn ô.ng vừa lái xe vừa thò tay s.ờ s.oạng dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng
Wednesday November 27, 2019

ng.ười đ.àn ô.ng 1 tay lái xe, tay còn l.ại thản nhiên thò xuống dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng để s.ờ s.oạng. Trong khi đó, ng.ười […]

The post N.óng mắt c.lip ng.ười đ.àn ô.ng vừa lái xe vừa thò tay s.ờ s.oạng dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng appeared first on Celadon.