Đại úy Lê Thị Hiền giá.ng cấp tr.ung ú.y sau đ.ại n.áo sân b.ay… hợp lý?

Dự kiến n.ữ đại úy Lê Thị Hiền sẽ b.ị hạ cấp bậc h.àm do h.ành v.i lăng mạ, g.ây rối sân b.ay Tân Sơn Nhất. Có ý kiến cho rằng, mức k.ỷ l.uật trên là nhẹ, phải loại ra kh.ỏi ngành, ý kiến khá.c l.ại cho rằng, mức k.ỷ l.uật cũng nhằm để cá.n bộ này nhìn nh.ận sai lầm, có cơ hội sửa đổi…
Th.ô.ng tin mới nhất v.ụ n.ữ đại úy Lê Thị Hiền (cá.n bộ Đội CSGT-TT-CĐ thuộc CA quận Đống Đa, Hà Nội) lăng mạ nhân viên hàng kh.ô.ng, g.ây rối ở sân b.ay Tân Sơn Nhất kh.iến dư luận ph.ẫn n.ộ. Phó giám đốc CA Hà Nội – thiếu tướng Đào Thanh Hải cho biết, CA thành phố đang làm cá.c thủ tục giá.ng cấp Lê Thị Hiền từ đại úy xuống trung úy. Hiện, b.à Hiền đã được điều đ.ộng đến b.ộ ph.ận kh.ô.ng trực tiếp tiếp dân.

c.ô gái b.ị h.iếp d.âm b.ị th.iêu sống trên đường r.a t.òa làm chứng
Saturday December 07, 2019

Một c.ô gái ở Ấn Độ b.ị h.iếp d.âm, sau đó đến t.òa á.n để làm chứng thì b.ị chính những k.ẻ đã h.iếp d.âm th.iêu sống. c.ô […]

The post c.ô gái b.ị h.iếp d.âm b.ị th.iêu sống trên đường r.a t.òa làm chứng appeared first on Celadon.

Hình ảnh n.ữ đại úy Lê Thị Hiền tại sân b.ay Tân Sơn Nhất.
Mức x.ử l.ý k.ỷ l.uật giá.ng cấp đại úy Lê Thị Hiền mà CA Hà Nội th.ô.ng tin đang thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.
Nhiều đ.ộc giả b.ày tỏ mức á.n trên vẫn là quá nhẹ đối với h.ành v.i ch.ửi bới “chợ búa”, lăng mạ nhân viên hàng kh.ô.ng, g.ây rối sân b.ay Tân Sơn Nhất, làm ả.nh h.ưởng đến hình ảnh ch.iến sĩ CA nhân dân trong mắt ng.ười dân.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến khá.c l.ại cho rằng, mức k.ỷ l.uật trên là phù hợp đủ để n.ữ CA Lê Thị Hiền nhìn nh.ận những sai lầm, có cơ hội để rèn luyện bản thân, s.ửa ch.ữa những lỗi lầm.
Độc giả Nguyễn Văn Tường (quận Đồng Đa, Hà Nội) cho rằng, việc x.e.m x.ét giá.ng cấp bậc h.àm đối với n.ữ đại úy Lê Thị Hiền ch.o th.ấy, ngành CA kh.ô.ng b.ao che cho s.ai ph.ạm của n.ữ đại úy này. Tuy nhiên, mức k.ỷ l.uật trên vẫn còn quá nhẹ so với h.ành v.i mà n.ữ cá.n bộ CA đã g.ây ra khi đại náo sân b.ay Tân Sơn Nhất.
Theo anh Tường, cá.n bộ CA được tuyển chọn rất kỹ càng, quá trình học tập được rèn luyện, giáo d.ục đ.ạo đ.ức, bản lĩnh ch.ính tr.ị, th.ực h.iện ngh.iêm 6 lời Bá.c Hồ dạy CA nhân dân, 5 lời thề và 10 điều k.ỷ l.uật đối với CA nhân dân.
Khi tiếp xúc với ng.ười dân, cá.n bộ CA thường gương mẫu, có thái độ lịch sự, th.ể h.iện đ.ạo đ.ức, văn hóa và nhân cá.ch của một cá.n bộ CA đã qua rèn luyện.
Tuy nhiên, những gì n.ữ cá.n bộ này th.ể h.iện tại sân b.ay Tân Sơn Nhất l.ại kh.iến ng.ười dân th.ất v.ọng trước cá.ch hành x.ử của một cá.n bộ CA nhân dân.
“Một n.ữ cá.n bộ CA nhân dân dù hành x.ử nơi c.ô.ng cộng cũng phải tuân th.eo qu.y đ.ịnh, phải giữ gìn hình ảnh, phải th.ể h.iện đ.ạo đ.ức, bản lĩnh của ng.ười CA nhân dân. Tại sao một n.ữ hành khá.ch l.ại cho m.ình được quyền gửi thêm một kiện hàng khi làm thủ tục b.ay. Khi kh.ô.ng được đ.áp ứng l.ại l.ớn t.iếng, có lời lẽ th.ô b.ạo với nhân viên hàng kh.ô.ng. Thậm chí, sau đó l.ại t.iếp t.ục có h.ành v.i to tiếng, chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ, tay đ.á.nh vào ng.ười nhân viên a.n n.inh hàng kh.ô.ng, g.ây m.ất a.n n.inh tr.ật t.ự c.ô.ng cộng”, anh Tường nói và cho biết, với cá.ch hành x.ử vậy, thì kể có cả tước quân tịch, cho ra kh.ỏi ngành CA cũng là hợp lý.
Đồng quan điểm với anh Tường, ô.ng Trần Văn Hải, trú tại TP Hà Nội cho rằng, nếu theo những hình ảnh c.lip ghi l.ại và đăng tải lên m.ạng x.ã h.ội, cá.ch hành x.ử của đại úy Lê Thị Hiền ch.o th.ấy cá.n bộ này kh.ô.ng còn đủ tư cá.ch đứng trong hàng ngũ CA nhân dân.
“Tôi kh.ô.ng hiểu vì sao ngành CA l.ại tồn tại một cá.n bộ như vậy? Làm sao với tính cá.ch coi thường ph.áp l.uật, coi thường ng.ười dân như thế mà b.à Hiền có thể được thăng h.àm đến cấp đại úy? Cá.ch ứng x.ử như một ng.ười vô học ở nơi được coi là văn minh ấy đã làm ả.nh h.ưởng đến hình ảnh uy tín, danh dự của l.ực l.ượng CA. Để xây dựng lên hình ảnh cao đẹp của ng.ười ch.iến sĩ CA trong lòng nhân dân, b.ao nhiêu cá.n bộ ch.iến sĩ đã phải hi sinh thân m.ình để truy b.ắt t.ội ph.ạm, c.ứu hộ, c.ứu nạn, đ.ảm b.ảo cuộc sống yên bình cho ng.ười dân. n.ữ đại úy Hiền hành x.ử như vậy có cảm thấy có lỗi với những cá.n bộ ch.iến sĩ đó kh.ô.ng? Có cảm thấy m.ình còn xứng đ.á.ng đứng trong hàng ngũ, trong l.ực l.ượng CA hay kh.ô.ng? Nếu nh.ận thấy điều đó thì có lẽ n.ữ đại úy đã tự đ.ộng xin ra kh.ỏi ngành chứ kh.ô.ng đợi đến lúc k.ỷ l.uật”, ô.ng Hải cho hay.
Tuy nhiên, b.à Nguyễn Thị Lan (ng.ười dân quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho rằng, việc k.ỷ l.uật hạ cấp bậc h.àm từ đại úy xuống trung úy đối với b.à Lê Thị Hiền là hợp lý.
“ n.ữ đại úy hành x.ử s.ai tr.ái là h.ành v.i đ.á.ng lên á.n. Tuy nhiên, đ.á.nh k.ẻ ch.ạy đi chứ kh.ô.ng ai đ.á.nh ng.ười ch.ạy l.ại. v.ụ việc x.ảy r.a tại sân b.ay Tân Sơn Nhất cũng có lỗi của cả hai bên. Việc k.ỷ l.uật cũng nhằm giúp c.on ng.ười ta nh.ận ra sai lầm, cho c.on ng.ười ta cơ hội để rèn luyện s.ửa ch.ữa những sai lầm ấy. Theo tôi, n.ữ cá.n bộ CA đã nhìn nh.ận ra cái sai của bản thân trong cá.ch ứng x.ử vậy. Do vậy tôi đồng tình với mức k.ỷ l.uật đưa ra là giá.ng cấp 2 bậc h.àm, điều chuyển sang b.ộ ph.ận khá.c là hợp lý”, b.à Lan cho hay.
The post Đại úy Lê Thị Hiền giá.ng cấp tr.ung ú.y sau đ.ại n.áo sân b.ay… hợp lý? appeared first on nhanh24h.info.


Thursday January 01, 1970