Đà Nẵng mua l.ại lô ‘đất vàng’ của Vietn.am Airlines ở c.ô.ng viên 29-3

Ông Huỳnh Đức Thơ, ch.ủ t.ịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đang đàm phá.n mua l.ại lô đất số 27, đường Điện Biên Phủ để làm c.ô.ng viên.
Lô đất đất số 27 trước đây thành phố Đà Nẵng đã bá.n cho Tổng c.ô.ng ty hàng kh.ô.ng Việt n.am.
Trước đây, nhà và đất tại số 27 đường Điện Biên Phủ, nằm trong khuôn viên c.ô.ng viên 29/3 thành phố Đà Nẵng thuộc sở hữu nhà nước, do c.ô.ng ty c.ô.ng viên cây xanh quản lý. Thá.ng 6 năm 2009, UBND thành phố Đà Nẵng đồng ý bá.n nhà và đất này cho Tổng c.ô.ng ty Hàng kh.ô.ng Việt n.am diện tích khoảng 5.300m2 với giá hơn 51 tỷ đồng. c.ô.ng ty này được giảm 10% tiền sử d.ụng đất do nộp tiền một lần trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Khu đất này được sử d.ụng xây dựng tr.ụ s.ở văn phòng trung tâm d.ịch v.ụ hàng kh.ô.ng.

Thêm lái xe taxi t.ố n.ữ trung tá CA tỉnh Thái Bình ‘quỵt’ n.ợ
Tuesday December 03, 2019

Trong khi CA tỉnh Thái Bình đang x.á.c minh đ.ơn t.ố c.áo của một lái xe về h.ành v.i “bùng” tiền thuê xe của một n.ữ trung tá […]

The post Thêm lái xe taxi t.ố n.ữ trung tá CA tỉnh Thái Bình ‘quỵt’ n.ợ appeared first on Celadon.

Lô đất số 27 đường Điện Biên Phủ đã được UBND thành phố Đà Nẵng bá.n cho Tổng c.ô.ng ty hàng kh.ô.ng Việt n.am từ năm 2009.
Ông Huỳnh Đức Thơ, ch.ủ t.ịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố có chủ trương mua l.ại lô đất này bằng cá.ch hoá.n đổi một lô đất khá.c nhưng chủ đ.ầu tư kh.ô.ng đồng ý. Hiện tại, qua đàm phá.n, phía chủ đ.ầu tư đã thống nhất trả l.ại cho thành phố. Tuy nhiên, do đây là doanh ngh.iệp nhà nước, th.eo qu.y đ.ịnh quá trình x.ử l.ý th.u h.ồi đất đối với c.ơ qu.an nhà nước phải có ý kiến của c.ơ qu.an thầm quyền.
Theo ô.ng Huỳnh Đức Thơ thành phố lấy l.ại khu đất này để làm c.ô.ng viên: “Lô đất ở c.ô.ng viên 29-3 trước đây bá.n cho Tổng c.ô.ng ty hàng kh.ô.ng Việt n.am để làm tr.ụ s.ở của Tổng c.ô.ng ty hàng kh.ô.ng. Phía Tổng c.ô.ng ty hàng kh.ô.ng Việt n.am cũng thống nhất bá.n l.ại để thành phố làm c.ô.ng viên. Nhưng gi.ải qu.yết thế nào thì thành phố t.iếp t.ục làm. Bởi vì, trước đây giao đất kh.ô.ng đúng, quy trình định giá thủ tục kh.ô.ng đúng. x.ử l.ý những vấn đề l.iên qu.an đến đất đai của c.ô.ng ty Nhà nước phải có ý kiến của c.ơ qu.an chủ quản.”/.
Đình Thiệu/VOV-miền Trung
Theo b.aomoi.com
The post Đà Nẵng mua l.ại lô ‘đất vàng’ của Vietn.am Airlines ở c.ô.ng viên 29-3 appeared first on nhanh24h.info.

Bên trong SVĐ 10.000 chỗ ngồi, nơi x.ử v.ụ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại
Wednesday December 25, 2019

Sân vận đ.ộng Điện Biên Phủ với sức chứa 10.000 ng.ười đang được chuẩn b.ị để phục v.ụ cho ph.iên t.òa x.ét x.ử v.ụ á.n n.ữ s.inh giao […]

The post Bên trong SVĐ 10.000 chỗ ngồi, nơi x.ử v.ụ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại appeared first on Celadon.