Đ.iều tr.a ng.uyên nh.ân t.ử v.ong tại b.ệnh v.iện của một ngh.i c.an trong thời gian b.ị t.ạm gi.ữ

 – Trong lúc đang b.ị t.ạm gi.ữ để đều tra về h.ành v.i đe d.ọa gi.ế.t ng.ười, 1 ngh.i c.an được chuyển tới b.ệnh v.iện đ.iều tr.ị và t.ử v.ong sau đó.
Chiều 2-11, cơ qu.an ch.ức năng CA tỉnh Đắk Nô.ng đang tiến hành kh.ám ngh.iệm t.ử th.i để đ.iều tr.a l.àm r.õ ng.uyên nh.ân t.ử v.ong của ô.ng Đỗ Quang Hùng (26 t.uổi, ngụ xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nô.ng).

Đôi điều ấn triện
Wednesday January 08, 2020

Đôi điều ấn triện Châu Á nói chung cũng như Trung Hoa nói riêng đã sử dụng ấn triện từ những ngày xây dựng triều đại. Mục đích […]

The post Đôi điều ấn triện appeared first on Celadon.

Ông Đỗ Trung Dũng trao đổi với báo chí về v.ụ việc
Theo ô.ng Đỗ Quang Dũng (Ch.a ô.ng Hùng) vào khoảng 23 giờ đêm 31-10, ô.ng nh.ận được điện thoại của cá.n bộ nhà t.ạm gi.ữ CA huyện Krô.ng Nô, tỉnh Đắk Nô.ng th.ô.ng báo c.on ô.ng đã nhập b.ệnh v.iện Đa kh.oa Vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk). Khi ô.ng Dũng đến b.ệnh v.iện thì c.on ô.ng được chuyển vào kh.oa Hồi sức tích cực, chống đ.ộc nhưng t.ình tr.ạng S.ức kh.ỏe x.ấu hơn nên cá.c bá.c sĩ y.êu c.ầu chuyển xuống b.ệnh v.iện Chợ Rẫy TPHCM. Đến khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, trong lúc g.ia đ.ình đang chuẩn b.ị cá.c thủ tục để chuyển V.iện thì Hùng đã t.ử v.ong. “Trước khi b.ị CA huyện Krô.ng Nô b.ắt t.ạm gi.am, c.on tôi rất khỏe mạnh, kh.ô.ng có B.ệnh lý nào cả. Tôi đ.ề ngh.ị cơ qu.an ch.ức năng kh.ám ngh.iệm t.ử th.i, l.àm r.õ ng.uyên nh.ân t.ử v.ong của c.on tôi”- ô.ng Dũng nói.
Trong khi đó, theo một l.ãnh đ.ạo CA huyện Krô.ng Nô, trong thời t.ạm gi.ữ, ngh.i c.an Hùng b.ị B.ệnh nên c.ơ qu.an c.ô.ng đưa đến b.ệnh v.iện đ.iều tr.ị nhưng do B.ệnh n.ặng nên đã t.ử v.ong. ng.uyên nh.ân t.ử v.ong đang được cá.c cơ qu.an ch.ức năng kh.ám ngh.iệm t.ử th.i để l.àm r.õ.
Theo một l.ãnh đ.ạo b.ệnh v.iện Đa kh.oa vùng Tây Nguyên, đ.ơn v.ị tiếp nh.ận B.ệnh nh.ân Hùng trong t.ình tr.ạng b.ị s.ốc nh.iễm tr.ùng đường tiêu hóa, biến chứng suy đa tạng, t.ổn th.ương th.ận, t.ổn th.ương gan, viêm cơ t.im. “Sau khi tiếp nh.ận, b.ệnh v.iện đã tiến hành lọc m.áu cho B.ệnh nh.ân. Tuy nhiên, B.ệnh lý trở n.ặng nên B.ệnh nh.ân dừng t.im đột ngột d.ẫn đ.ến t.ử v.ong” – vị này cho biết thêm.
Trước đó, vào thá.ng 7-2019, c.ơ qu.an CSĐT CA huyện Krô.ng Nô đã kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an và b.ắt t.ạm gi.am Đỗ Quang Hùng để đ.iều tr.a l.àm r.õ về h.ành v.i đe d.ọa gi.ế.t ng.ười.
Theo NLĐO
The post Đ.iều tr.a ng.uyên nh.ân t.ử v.ong tại b.ệnh v.iện của một ngh.i c.an trong thời gian b.ị t.ạm gi.ữ appeared first on nhanh24h.info.

Hà Nội: Chơi cầu tr.ượt ở Tr.ường mầm non, b.é 34 thá.ng t.uổi тử vσหg
Thursday November 28, 2019

Trong lúc chơi cầu tr.ượt tại Tr.ường mầm non Phù Lỗ, b.é 34 thá.ng t.uổi, b.ị kẹt đ.ầu vào ô tròn của cầu tr.ượt d.ẫn đ.ến тử vσหg […]

The post Hà Nội: Chơi cầu tr.ượt ở Tr.ường mầm non, b.é 34 thá.ng t.uổi тử vσหg appeared first on Celadon.