Cà Mau x.á.c minh th.ô.ng tin “g.ạo kh.ô.ng nở, đ.ốt có mùi kh.ét, ngh.i g.ạo gi.ả”

Một ng.ười dùng tài khoản m.ạng x.ã h.ội Zalo đăng tải th.ô.ng tin g.ạo mua tại chợ Thới Bình (Cà Mau) khi nấu, hạt g.ạo kh.ô.ng nở ra bình thường và ngh.i ng.ờ g.ạo giả.
Chiều 13/11, Sở Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng (TT&TT) tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi nh.ận được th.ô.ng tin một tài khoản Zalo đăng th.ô.ng tin ngh.i ng.ờ mua phải g.ạo giả tại địa phương, Sở ph.ối h.ợp với cơ qu.an ch.ức năng v.ào c.uộc x.á.c minh, l.àm r.õ.
Th.ô.ng tin do tài khoản “Do Tinh” đăng tải ngày 3/11 có nội dung: Mua g.ạo tại chợ Thới Bình, khi nấu cơm hạt g.ạo kh.ô.ng nở ra bình thường và ngh.i ng.ờ g.ạo giả.

n.am th.anh n.iên đ.ấm vào mặt c.ảnh s.át cơ đ.ộng
Saturday November 30, 2019

Trong lúc tổ tuần tra c.ảnh s.át cơ đ.ộng CA Hải Phòng đang k.iểm tr.a xe máy chở 3 thì một ng.ười được cho là chủ xe đi […]

The post n.am th.anh n.iên đ.ấm vào mặt c.ảnh s.át cơ đ.ộng appeared first on Celadon.

Th.ô.ng tin ngh.i là g.ạo giả được tài khoản m.ạng x.ã h.ội Zalo “Do Tinh” đăng tải (Ảnh chụp màn hình).
Cơ qu.an ch.ức năng x.á.c định, chủ tài khoản “Do Tinh” là ô.ng Đ.T.T. (ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau). Sở TT&TT Cà Mau ph.ối h.ợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nô.ng lâm và Th.ủy sản tỉnh làm việc với ô.ng T.
Tổ c.ô.ng tá.c k.iểm tr.a cảm quan mẫu g.ạo do ô.ng T. c.ung c.ấp và x.á.c định mẫu g.ạo trên có mùi đặc trưng, kh.ô.ng có mùi lạ, có màu trắng tự nhiên. Hạt g.ạo có lớp cám bên ngoài, khi ngâm trong nước trương nở bình thường. Qua k.iểm tr.a cảm quan, kh.ô.ng có c.ăn c.ứ x.á.c định đây là g.ạo giả.
Tổ k.iểm tr.a đ.ề ngh.ị ô.ng T. gỡ b.ài viết, đăng đính chính th.ô.ng tin và cam kết kh.ô.ng đăng th.ô.ng tin khi chưa có c.ăn c.ứ hay k.ết l.uận của cơ qu.an ch.ức năng có th.ẩm qu.yền.
Sở TT&TT Cà Mau kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ qu.an ch.ức năng lấy mẫu g.ạo, kiểm định chất lượng g.ạo. Nếu là giả thì phải x.ử l.ý ngh.iêm v.i ph.ạm. Nếu kh.ô.ng phải g.ạo giả thì nhắc nhở chủ tài khoản c.ung c.ấp th.ô.ng tin và c.ô.ng b.ố c.ô.ng kh.ai trên cá.c phương tiện th.ô.ng tin đại chúng để tr.ấn a.n dư luận.
Theo VTC NEWS
The post Cà Mau x.á.c minh th.ô.ng tin “g.ạo kh.ô.ng nở, đ.ốt có mùi kh.ét, ngh.i g.ạo gi.ả” appeared first on nhanh24h.info.

Ly dị chỉ 2 tuần sau khi cưới vì ch.ồng làm ng.ười khá.c có b.ầu, c.ô v.ợ Hà Nội t.iết l.ộ tin nh.ắn g.ây b.ức x.úc
Thursday November 28, 2019

‘Suốt một tuần trời, e.m suy nghĩ và sống trong mệt mỏi, ch.ồng cũng lạnh nhạt, b.ố M.ẹ ch.ồng thì đay ngh.iến, thái độ ra mặt’, c.ô gái […]

The post Ly dị chỉ 2 tuần sau khi cưới vì ch.ồng làm ng.ười khá.c có b.ầu, c.ô v.ợ Hà Nội t.iết l.ộ tin nh.ắn g.ây b.ức x.úc appeared first on Celadon.