Bão số 6 gi.ật cấp 14-15: Chủ đ.ộng c.ấm biển, cho h.ọc s.inh nghỉ học

Trước khả năng bão số 6 rất mạnh trên biển, sẽ đổ bộ vào cá.c tỉnh n.am Trung bộ ngày 10/11 tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng y.êu c.ầu cá.c địa phương t.ùy thực tế để chủ đ.ộng c.ấm biển, cho h.ọc s.inh nghỉ học, sơ tá.n dân kh.ỏi khu vực ng.uy h.iểm.

ng.ười đ.àn ô.ng t.ử v.ong tại nhà chờ xe Phương Trang
Wednesday January 08, 2020

Chiều 7/1, th.ô.ng tin từ UBND phường 6, TP.Cà Mau (Cà Mau) cho hay cơ qu.an ch.ức năng đang đ.iều tr.a ng.uyên nh.ân t.ử v.ong của một ng.ười đ.àn […]

The post ng.ười đ.àn ô.ng t.ử v.ong tại nhà chờ xe Phương Trang appeared first on Celadon.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng y.êu c.ầu cá.c địa phương chủ đ.ộng c.ấm biển, sơ tá.n dân kh.ỏi khu vực ng.uy h.iểm, cho h.ọc s.inh nghỉ học để ứ.ng ph.ó với bão.
Sá.ng 8/11, tại cuộc họp ứ.ng ph.ó với bão số 6, ô.ng Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Th.ủy văn Quốc gia cho biết, cùng với c.ơn bão số 6 (bão Nakri) ở biển Đô.ng, hiện còn 3 c.ơn bão khá.c trên cá.c đại dương.
Do cá.c hình thái này tá.c đ.ộng nên bão số 6 rất ph.ức t.ạp, cường đội thay đổi liên tục, với xu thế mạnh lên.Cùng thời điểm nay, trùng với điểm tá.c đ.ộng của kh.ô.ng khí lạnh trước khi bão vào, và lúc bão gần bờ l.ại gặp kh.ô.ng khí lạnh tăng cường.
“Rất hiếm khi gặp c.ơn bão nào đi về hướng Đô.ng l.ại quặt sang Tây. Rạng sá.ng nay 8/11, bão số 6 đã quay đ.ầu, hướng về Tây, th.ắng tiến về miền Trung”, ô.ng Khiêm nói.
Theo ô.ng Khiêm, về cường độ, và thời điểm đổ bộ của Nhật, Mỹ, Hồng Kô.ng, T.Q đều phân tá.n, kh.ô.ng thống nhất. Ngoài ra, thời điểm độ bộ cũng khá.c, có sự chênh lệch 6-12 tiếng giữa cá.c đài dự báo.
Nhật Bản dự báo bão số 6 mạnh nhất là cấp 12, đổ bộ vào đất liền n.am Trung bộ vào chiều t.ối 10/11 với cường độ cấp 9. Đài Hồng Kô.ng cho rằng mạnh nhất cấp 12, đổ bộ vào đêm 10/11, cường độ cấp 10. Đài của T.Q dự báo mạnh nhất là cấp 12, đổ bộ sá.ng 11/11, với sức gi.ó m.ạnh cấp 8-9. Còn phía Mỹ bão mạnh nhất cấp 12, đổ bộ sá.ng 11/11, cường độ cấp 9
c.ơ qu.an dự báo khí tượng Việt n.am cho biết, khoảng 10 giờ sá.ng nay 8/11, bão cá.ch đảo Song t.ử Tây (quần đảo Tr.ường Sa) khoảng 270km về phía Đô.ng Bắc, sức gi.ó m.ạnh cấp 11, gi.ật cấp gi.ật cấp 14. Sau đó, bão t.iếp t.ục hướng về đất liền, t.ốc độ 5-10km/h và có khả năng mạnh lên cấp 12, gi.ật cấp 15.
Ông Khiêm cho biết, c.ơ qu.an dự báo của Việt n.am nh.ận định, bão khả năng mạnh nhất là cấp 12, gi.ật cấp 15 khi vào vùng biển phía Bắc Tr.ường Sa. Tuy nhiên, khi vào gần bờ, bão sẽ giảm khoảng 2-3 cấp, t.ùy theo theo sự tá.c tá.c với kh.ô.ng khí lạnh.
Theo dự báo, khoảng ngày 10-11/11, bão khả năng ả.nh h.ưởng trực tiếp đến đất liền cá.c tỉnh Quảng Ng.ãi đến Khá.nh Hòa, với sức gi.ó m.ạnh cấp 9-10, gi.ật cấp 12-13. Bão sẽ g.ây mưa từ Đà Nẵng đến Ninh Thuần và Tây Nguyên.
Đang lưu ý, ngoài khơi cá.c tỉnh n.am Trung bộ có sóng cao 7-8 mét, ven bờ miền Trung 4-6 mét, nước dâng bão kết hợp triều cường cao 2-3 mét.
“Khu vực ven biển Bình Định sóng cao 5-6 mét, Cảng Quy nhơn cao 3-4 mét, ven biển Phú Yên sóng cao 4-5 mét, nên đặc biệt lưu ý về neo đậu tàu thuyền”, ô.ng Khiêm nói.
Về lượng mưa,theo ô.ng Khiêm, hoàn lưu của bão kết hợp kh.ô.ng khí lạnh có thể g.ây mưa to dến rất to từ ngày 9-12/11 tới, lượng mưa 200-400 mm, đặc biệt trọng điểm mưa từ Đà Nẵng đến Khá.nh Hòa, Tây Nguyên. Lũ trên cá.c sô.ng ở khu vực trên ở b.áo đ.ộng 2-3. Cá.c sô.ng ở Thừa Thiên-Huế, Quảng n.am, Tây Nguyên, Ninh Thuận có thể xuất hiện lũ b.áo đ.ộng 1-2.
Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục tưởng ph.òng ch.ống th.iên t.ai cho biết, đến nay cá.c l.ực l.ượng đã th.ô.ng báo, hướng dẫn cho hơn 47.300 tàu, với trên 243.000 ng.ười biết vị trí, hướng d.i ch.uyển của bão để phòng trá.nh.
Tuy nhiên, vẫn còn 112 tàu/2.818 ng.ười đang hoạt đ.ộng, neo đậu tại khu vực ng.uy h.iểm, trong đó 108 tàu của Quảng n.am, Bình Định, Quảng Ng.ãi đang neo đậu tại cá.c đảo thuộc khu vực quần đảo Tr.ường Sa. Cùng đó, 4 tàu của Bình Định đang neo dù và một số d.i ch.uyển kh.ỏi khu vực ng.uy h.iểm.

Xuân Bắc, Bảo Thanh và đô.ng đảo nghệ sĩ tiễn đưa Trương Nhuận
Wednesday January 15, 2020

Cá.c nghệ sĩ như Chí Trung, Vân Dung, Xuân Bắc, Minh Vượng… đ.au b.uồn trước sự r.a đ.i của ng.ười anh, đồng ngh.iệp đ.á.ng kính. Kim Kardashian kh.oe […]

The post Xuân Bắc, Bảo Thanh và đô.ng đảo nghệ sĩ tiễn đưa Trương Nhuận appeared first on Celadon.

Dự báo đường đi của bão số 6
Tại cuộc họp, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, c.ơn bão số 6 là dị thường, và cấp độ lớn, g.ây sóng cao, gi.ó lớn, phạm vi ả.nh h.ưởng rộng, ở m.ức đ.ộ ngh.iêm trọng với tuyến biển n.am Trung bộ.
Ông Cường lưu ý, cá.c địa phương, l.ực l.ượng toàn bộ tuyến biển t.iếp t.ục keo gọi, th.ô.ng báo cho 112 tàu d.i ch.uyển ra kh.ỏi vùng ng.uy h.iểm. Toàn bộ tuyến lồng bè, rất gay, vì đây là trọng điểm vùng nuôi, vì sóng to gi.ó lớn, dễ g.ây m.ất a.n t.oàn t.ính m.ạng.
Bộ trưởng Cường cũng lưu ý cá.c địa phương lên kịch bản chi tiết, cụ thể, ứ.ng ph.ó với bão, trong đó tàu vận tải vãng lãi, và khá.ch du lịch hiếu kỳ xe.m bão, nhất là thời điểm đổ bộ của bão vào Chủ nhật, b.an đêm, thời gian lưu bão lâu…
Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng y.êu c.ầu kiểm đếm, hướng dẫn cá.c tàu thuyền trú trá.nh a.n t.oàn, đặc biệt là khi neo đậu r.ồi cũng phải hướng dẫn sắp xếp, neo đậu, trá.nh hiện tượng đắm, l.ật tại neo đậu, nhất là b.ài học ở cảng Quy Nhơn thời gian qua.
Phó Thủ tướng chỉ đạo cá.c địa phương, c.ăn c.ứ tình hình thực tế để chủ đ.ộng c.ấm biển, cho h.ọc s.inh nghỉ học. Chủ đ.ộng sơ tá.n kh.ẩn c.ấp ng.ười dân, khá.ch du lịch kh.ỏi khu vực ng.uy h.iểm, đặc biệt trên lòng bè, chòi canh nuôi trồng th.ủy sản, khu vực trũng, ng.ập s.âu, khu vực ng.uy c.ơ lũ quét, sạt lở… cần thiết phải c.ưỡng chế để đ.ảm b.ảo a.n t.oàn.
Với hệ thống hồ đ.ập th.ủy lợi, th.ủy điện, đặc biệt là c.ô.ng trình hư hỏng, đang thi c.ô.ng, hồ đã đầy nước, Phó Thủ tướng giao cho Bộ NN&PTNT, Bộ c.ô.ng Thương ph.ối h.ợp với địa phương để đôn đốc, chỉ đạo, trong đó lưu ý vấn đề xả lũ. “Đây là khu vực địa hình dốc, m.ưa l.ớn sẽ nước sẽ dễ g.ây lũ quét, ng.ập úng, nên rất ng.uy h.iểm”, Phó thủ tướng nói.
Riêng khu vực Khá.nh Hòa, Phó Thủ tướng lưu ý, kh.ô.ng được chủ quan, đặc biệt là b.ài học từ bão số 12 năm 2017, g.ây th.iệt h.ại rất lớn. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ TN&MT chỉ đạo sát c.ô.ng tá.c dự báo c.ơn bão, trá.nh việc dự báo vống th.ô.ng tin.
Phạm Anh
Theo b.aomoi.com
The post Bão số 6 gi.ật cấp 14-15: Chủ đ.ộng c.ấm biển, cho h.ọc s.inh nghỉ học appeared first on nhanh24h.info.