b.ức x.úc vì tiếng nhạc ồn, một đ.ối t.ượng cầm d.ao rựa ch.ém hàng xóm

CA huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đang t.ổ ch.ức truy b.ắt đ.ối t.ượng Phan Thanh Giàu (33 t.uổi, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) để đ.iều tr.a, l.àm r.õ h.ành v.i cố ý g.ây th.ương t.ích.

Nhà đ.ầu tư T.Q trúng thầu dự á.n x.ử l.ý rá.c thải gần 1.700 tỷ ở Huế
Wednesday November 27, 2019

Nhà đ.ầu tư T.Q trúng thầu và xây dựng Nhà máy x.ử l.ý rá.c Phú Sơn (xã Phú Sơn, thị xã Hương Th.ủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) […]

The post Nhà đ.ầu tư T.Q trúng thầu dự á.n x.ử l.ý rá.c thải gần 1.700 tỷ ở Huế appeared first on Celadon.

Kiệt đang được c.ấp c.ứu ở b.ệnh v.iện. (Ảnh: Đậu Tất Thành/Vietn.am+)
b.ức x.úc vì ng.ười bạn ở cùng dãy trọ thường xuyên mở nhạc c.ô.ng suất lớn, Giàu cầm d.ao rựa sang ph.òng tr.ọ ch.ém Kiệt b.ị th.ương n.ặng phải đưa c.ấp c.ứu.
Ngày 25/11, CA huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang t.ổ ch.ức truy b.ắt đ.ối t.ượng Phan Thanh Giàu (33 t.uổi, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) để đ.iều tr.a, l.àm r.õ h.ành v.i cố ý g.ây th.ương t.ích.
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, khoảng 20 giờ t.ối 24/11, do b.ức x.úc việc anh Nguyễn Tấn Kiệt (28 t.uổi, quê An Giang), đang trọ phòng số 8, ph.òng tr.ọ Sơn Vân (địa chỉ ấp Thuận Phú, xã Thuận Phú), thường xuyên mở nhạc c.ô.ng suất lớn, g.ây tiếng ồn nên Phan Thành Giàu (33 t.uổi), hàng xóm ở ph.òng tr.ọ số 4, kế bên sang phòng anh Kiệt nói chuyện đ.ề ngh.ị vặn nhỏ nhạc l.ại.
Trong lúc nói chuyện, giữa Kiệt và Giàu x.ảy r.a m.âu th.uẫn d.ẫn t.ới đ.á.nh nhau, Giàu lấy cây d.ao rựa x.ô.ng v.ào phòng ch.ém thẳng vào ng.ười Kiệt.
b.ị Giàu ch.ém, Kiệt b.ỏ ch.ạy ra ngoài thì Giàu t.iếp t.ục cầm rựa đ.uổi th.eo ch.ém thẳng vào ng.ười đối thủ nhưng Kiệt may mắn chụp được cây d.ao rựa, gi.ằng c.o l.ại với Giàu.
Trong lúc gi.ằng c.o cây d.ao, Giàu cũng b.ị chính c.on d.ao của m.ình làm b.ị th.ương ở tay.

Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên
Wednesday November 27, 2019

C.ô g.ái tr.ẻ làm đ.ơn t.ố c.áo b.ị 1 cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương h.iếp d.âm và x.âm h.ại t.ình d.ục suốt 2 […]

The post Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên appeared first on Celadon.

h.iện tr.ường v.ụ á.n. (Ảnh: Đậu Tất Thành/Vietn.am+)
Sự việc sau đó được ng.ười dân c.an ng.ăn. Do b.ị th.ương n.ặng nên Kiệt được ng.ười dân đưa đi cấp tại b.ệnh v.iện đa kh.oa tỉnh Bình Phước . Sau đó chuyển lên b.ệnh v.iện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh.
Riêng Giàu sau khi g.ây á.n đã nhanh chân b.ỏ tr.ốn kh.ỏi h.iện tr.ường.
Hiện CA huyện Đồng Phú đang t.iếp t.ục kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường, đồng thời huy đ.ộng l.ực l.ượng truy b.ắt đ.ối t.ượng Giàu để đ.iều tr.a, x.ử l.ý th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.
Theo Vietn.am+
The post b.ức x.úc vì tiếng nhạc ồn, một đ.ối t.ượng cầm d.ao rựa ch.ém hàng xóm appeared first on nhanh24h.info.