b.ị la rầy chuyện ă.n nh.ậu, th.anh n.iên ở Cần Thơ s.át h.ại M.ẹ

b.ị la rầy chuyện ă.n nh.ậu, 9X ở Cần Thơ dùng d.ao s.át h.ại M.ẹ r.uột t.ử v.ong tại chỗ.

Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên
Wednesday November 27, 2019

C.ô g.ái tr.ẻ làm đ.ơn t.ố c.áo b.ị 1 cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương h.iếp d.âm và x.âm h.ại t.ình d.ục suốt 2 […]

The post Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên appeared first on Celadon.

h.iện tr.ường v.ụ á.n m.ạng
VKSND TP Cần Thơ vừa ph.ê ch.uẩn lệnh kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt t.ạm gi.am Phạm Văn Tho e.m (28 t.uổi, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) để đ.iều tr.a về h.ành v.i “gi.ế.t ng.ười”.
Tho e.m là ngh.i ph.ạm dùng d.ao s.át h.ại M.ẹ r.uột là b.à Phạm Thị Thiểu (72 t.uổi).
Theo đ.iều tr.a b.an đ.ầu, khoảng 12h hô.m 29/10, Tho e.m đi Nh.ậu về thì xuống sô.ng Cái Sắn tắm và mò tô.m.
Đến khoảng 16h cùng ngày, th.anh n.iên này b.ắt được 4 c.on tô.m nên đe.m đi bá.n.
Trên đường đi, Tho e.m gặp bạn rủ Nh.ậu nên quay về nhà. Lúc này, b.à Thiểu gặp Tho e.m trá.ch c.on trai kh.ô.ng lo làm ăn, mà đi Nh.ậu suốt ngày.
Cả hai M.ẹ c.on sau đó c.ự c.ãi, Tho e.m bỏ ra ngoài đường. Tuy nhiên, th.anh n.iên này bực bội vì b.ị la rầy nên quay v.ào nh.à, đi thẳng xuống bếp lấy d.ao s.át h.ại M.ẹ kh.iến n.ạn nh.ân t.ử v.ong tại chỗ.
Nh.ận t.in b.áo, c.ơ qu.an CA huyện Vĩnh Thạnh ph.ối h.ợp cùng c.ơ qu.an CSĐT CA TP Cần Thơ kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường, kh.ám ngh.iệm t.ử th.i và b.ắt gi.ữ ngh.i ph.ạm Tho e.m để phục v.ụ c.ô.ng tá.c đ.iều tr.a.
 
The post b.ị la rầy chuyện ă.n nh.ậu, th.anh n.iên ở Cần Thơ s.át h.ại M.ẹ appeared first on nhanh24h.info.

9 điều cần biết để kh.ô.ng mắc B.ệnh viêm phổi lạ từ T.Q
Monday January 20, 2020

B.ệnh viêm phổi cấp do virus corona xuất phát từ T.Q đang lan rộng ra nhiều nước châu Á, ng.uy c.ơ lây nh.iễm sang Việt n.am trong dịp […]

The post 9 điều cần biết để kh.ô.ng mắc B.ệnh viêm phổi lạ từ T.Q appeared first on Celadon.