b.ị la rầy chuyện ă.n nh.ậu, th.anh n.iên ở Cần Thơ s.át h.ại M.ẹ

b.ị la rầy chuyện ă.n nh.ậu, 9X ở Cần Thơ dùng d.ao s.át h.ại M.ẹ r.uột t.ử v.ong tại chỗ.

Kh.ô.ng ghi nh.ận b.àn th.ắng của Bùi Tiến Dũng, nhiều fans Việt b.ức x.úc vào FB trọng tài Ahmed Alkaf thả ph.ẫn n.ộ
Tuesday November 19, 2019

Nhiều fans Việt b.ức x.úc, cho rằng ở một số tình huống vị trọng tài này b.ắt chưa chính x.á.c. t.ối nay, trận đấu giữa tuyển Việt n.am và Thái Lan đã […]

The post Kh.ô.ng ghi nh.ận b.àn th.ắng của Bùi Tiến Dũng, nhiều fans Việt b.ức x.úc vào FB trọng tài Ahmed Alkaf thả ph.ẫn n.ộ appeared first on Celadon.

h.iện tr.ường v.ụ á.n m.ạng
VKSND TP Cần Thơ vừa ph.ê ch.uẩn lệnh kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt t.ạm gi.am Phạm Văn Tho e.m (28 t.uổi, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) để đ.iều tr.a về h.ành v.i “gi.ế.t ng.ười”.
Tho e.m là ngh.i ph.ạm dùng d.ao s.át h.ại M.ẹ r.uột là b.à Phạm Thị Thiểu (72 t.uổi).
Theo đ.iều tr.a b.an đ.ầu, khoảng 12h hô.m 29/10, Tho e.m đi Nh.ậu về thì xuống sô.ng Cái Sắn tắm và mò tô.m.
Đến khoảng 16h cùng ngày, th.anh n.iên này b.ắt được 4 c.on tô.m nên đe.m đi bá.n.
Trên đường đi, Tho e.m gặp bạn rủ Nh.ậu nên quay về nhà. Lúc này, b.à Thiểu gặp Tho e.m trá.ch c.on trai kh.ô.ng lo làm ăn, mà đi Nh.ậu suốt ngày.
Cả hai M.ẹ c.on sau đó c.ự c.ãi, Tho e.m bỏ ra ngoài đường. Tuy nhiên, th.anh n.iên này bực bội vì b.ị la rầy nên quay v.ào nh.à, đi thẳng xuống bếp lấy d.ao s.át h.ại M.ẹ kh.iến n.ạn nh.ân t.ử v.ong tại chỗ.
Nh.ận t.in b.áo, c.ơ qu.an CA huyện Vĩnh Thạnh ph.ối h.ợp cùng c.ơ qu.an CSĐT CA TP Cần Thơ kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường, kh.ám ngh.iệm t.ử th.i và b.ắt gi.ữ ngh.i ph.ạm Tho e.m để phục v.ụ c.ô.ng tá.c đ.iều tr.a.
 
The post b.ị la rầy chuyện ă.n nh.ậu, th.anh n.iên ở Cần Thơ s.át h.ại M.ẹ appeared first on nhanh24h.info.

Triệu tập ng.ười ch.ồng x.ăm tr.ổ quay c.lip đ.á.nh đ.ập v.ợ d.ã m.an r.ồi t.ung lên MXH
Tuesday November 19, 2019

CA phường An Thạnh, thị xã Thuận An (Bình Dương) đã triệu tập ng.ười ch.ồng x.ăm tr.ổ quay c.lip đ.á.nh đ.ập v.ợ d.ã m.an r.ồi t.ung lên MXH. […]

The post Triệu tập ng.ười ch.ồng x.ăm tr.ổ quay c.lip đ.á.nh đ.ập v.ợ d.ã m.an r.ồi t.ung lên MXH appeared first on Celadon.