Ai bảo kê cho đại úy CA l.ấ.n chiếm ‘R.ừng tình’ xây nhà hàng ‘kh.ủ.ng’ ở Đà Lạt?

Khi th.ô.ng tin đại úy Nguyễn Minh Tiến, 36 t.uổi, c.ô.ng tá.c tại Phòng c.ảnh s.át quản lý hành chính về tr.ật t.ự x.ã h.ội (CA tỉnh Lâm Đồng) lấn chiếm đất rừng xây nhà hàng ‘Kh.ủng’ ở Đà Lạt b.ị ph.anh ph.ui, ô.ng này đã b.ị đình chỉ c.ô.ng tá.c…

n.am th.anh n.iên đ.ấm vào mặt c.ảnh s.át cơ đ.ộng
Saturday November 30, 2019

Trong lúc tổ tuần tra c.ảnh s.át cơ đ.ộng CA Hải Phòng đang k.iểm tr.a xe máy chở 3 thì một ng.ười được cho là chủ xe đi […]

The post n.am th.anh n.iên đ.ấm vào mặt c.ảnh s.át cơ đ.ộng appeared first on Celadon.

Khuôn viên nhà hàng Trên đỉnh Đồi Tr.ăng rộng hơn 6.300 m2, trong đó lấn chiếm đất rừng gần 1.900 m2, cá.c hạng mục xây dựng tổng diện tích 2.736 m2, nhưng kh.ô.ng có giấy phép lên tới 2.279 m2 MINH THÔNG
Tuy nhiên, dư luận vẫn b.ức x.úc trước “cơ ngơi Kh.ủng” nhà hàng Trên đỉnh Đồi Tr.ăng hình thành từ việc lấn chiếm đất rừng ngay ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) còn tồn tại; đồng thời đặt ra ngh.i vấn những ai đã bảo kê cho h.ành v.i v.i ph.ạm trắng trợn này, b.ất ch.ấp k.ỷ l.uật, kỷ cương của ph.áp l.uật?
Như th.anh n.iên vừa th.ô.ng tin, CA tỉnh Lâm Đồng đã đình chỉ c.ô.ng tá.c kh.ô.ng thời hạn đối với đại úy Nguyễn Minh Tiến (36 t.uổi), để k.iểm đ.iểm l.àm r.õ những nội dung ng.ười dân t.ố c.áo l.iên qu.an đến s.ai ph.ạm của ô.ng Tiến khi xây dựng nhà hàng Trên đỉnh Đồi Tr.ăng ở số 1 Triệu Việt Vương, P.4, TP. Đà Lạt, cạnh khu du lịch Dinh 3 – Bảo Đại.Ông Nguyễn Minh Tiến c.ô.ng tá.c tại Phòng c.ảnh s.át Quản lý hành chính về tr.ật t.ự x.ã h.ội – CA tỉnh Lâm Đồng; về sống ở số 1 Triệu Việt Vương (P.4, Đà Lạt) từ năm 2015, nhập hộ khẩu thường trú năm 2016.

b.í ẩ.n đường hầm trong ngôi đình c.ổ 200 năm ở Bình Dương
Monday November 25, 2019

Một ngôi đình có t.uổi đời gần 200 năm mang tên đình Dĩ An, ở tỉnh Bình Dương kh.ô.ng chỉ c.uốn hút bởi cảnh sắc thiên nhiên mà […]

The post b.í ẩ.n đường hầm trong ngôi đình c.ổ 200 năm ở Bình Dương appeared first on Celadon.

Văn bản b.áo c.áo của UBND TP.Đà Lạt ngày 4.11.2019 gởi UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ, do phía ô.ng Nguyễn Minh Tiến bất hợp tá.c, hệ thống chính quyền cấp cơ sở buô.ng lỏng quản lý, kh.ô.ng x.á.c định được thời hạn v.i ph.ạm theo luật định, nên cá.c h.ành v.i chiếm d.ụng đất rừng, xây dựng h.àng l.oạt c.ô.ng trình tr.ái ph.ép… kh.ô.ng thể áp d.ụng hình thức ph.ạt tiền, nên x.ử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính với ô.ng Nguyễn Minh Tiến bằng hình thức áp d.ụng b.iện ph.áp khắc phục h.ậu qu.ả, b.uộc tháo dỡ cá.c c.ô.ng trình xây dựng s.ai ph.ép, kh.ô.ng phép

k.ết l.uận của UBND TP. Đà Lạt nêu: “Ông Nguyễn Minh Tiến kh.ô.ng c.ung c.ấp được h.ồ s.ơ, tài liệu nào chứng minh việc g.ia đ.ình ô.ng Tiến là chủ sử d.ụng đất và sở hữu nhà ở th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật”. Theo qu.yết đ.ịnh của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP.Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì cá.c thửa đất này thuộc quy hoạch đất du lịch hỗn hợp và đất c.ô.ng viên cảnh quan.

l.iên qu.an đến những s.ai ph.ạm tại nhà hàng Trên đỉnh Đồi Tr.ăng, ch.ủ t.ịch UBND TP.Đà Lạt giao trá.ch nhiệm cá.c đ.ơn v.ị l.iên qu.an kh.ẩn tr.ương th.ực h.iện cá.c nội dung qu.yết đ.ịnh 3249 ngày 6.8.2019 của UBND TP.Đà Lạt, về việc áp d.ụng b.iện ph.áp khắc phục h.ậu qu.ả đối với chủ đ.ầu tư cá.c c.ô.ng trình tại khu vực nhà hàng Trên đỉnh Đồi Tr.ăng, b.áo c.áo kết quả th.ực h.iện trước ngày 25.11.2019

Dân m.ạng b.ức x.úc trọng tài ph.ạt thẻ vàng U23 Việt n.am như ‘phát lì xì’
Thursday January 16, 2020

Trên nhiều diễn đàn, dân m.ạng b.ày tỏ sự kh.ô.ng hài lòng trước qu.yết đ.ịnh của trọng tài Mohanad Qasim Eesee Sarray trong trận giữa U23 Việt n.am […]

The post Dân m.ạng b.ức x.úc trọng tài ph.ạt thẻ vàng U23 Việt n.am như ‘phát lì xì’ appeared first on Celadon.

Ngày 7.11, ô.ng Nguyễn Minh Thiện, ch.ủ t.ịch UBND P.4 (TP.Đà Lạt), cho biết sau khi tiến hành phúc tra, nhưng chủ đ.ầu tư nhà hàng Trên đỉnh Đồi Tr.ăng vẫn chưa chưa ch.ấp h.ành qu.yết đ.ịnh 3249 ngày 6.8.2019. Do đó, UBND P.4 vừa có tờ trình đề xuất UBND TP.Đà Lạt b.an h.ành qu.yết đ.ịnh c.ưỡng chế, b.uộc th.ực h.iện b.iện ph.áp khắc phục h.ậu qu.ả, tháo dỡ toàn bộ cá.c c.ô.ng trình xây dựng kh.ô.ng phép tại khu vực này

Tại đây có 13 hạng mục c.ô.ng trình với diện tích xây dựng trên 2.736 m2, thuộc 6 thửa đất; cá.c c.ô.ng trình này đều hoàn thiện và đ.ưa v.ào sử d.ụng từ trước năm 2019. Trong đó, 3 c.ô.ng trình có nguồn gốc nhà cũ, được cơi nới s.ửa ch.ữa c.ải t.ạo dựa trên cá.c căn nhà tạm của 3 chủ cũ, với diện tích hơn 300 m2. Cá.c c.ô.ng trình còn l.ại đều xây dựng kh.ô.ng có giấy phép với tổng diện tích lên đến 2.279 m2

Khu rừng th.ô.ng tuyệt đẹp rộng khoảng 10 ha vốn thuộc khuôn viên Dinh 3 – Bảo Đại, trước đây được ng.ười Pháp đặt tên là Bois d’amour (Rừng tình) đã b.ị ng.ười dân lấn chiếm để sản xuất, dựng nhà ở trong nhiều năm qua. Đoàn k.iểm tr.a liên ngành x.á.c định chủ nhà hàng Trên đỉnh Đồi Tr.ăng lấn chiếm đất rừng với diện tích 1.884 m2, để dựng nhà hàng rộng trên 410 m2, phần còn l.ại trồng mua tím

Đoàn k.iểm tr.a liên ngành TP.Đà Lạt nhiều lần đến nhà hàng Trên đỉnh Đồi Tr.ăng k.iểm tr.a, nhưng đại úy Nguyễn Minh Tiến và quản lý nhà hàng bất hợp tá.c. Mãi đến ngày 20.6.2019, với sự ch.ứng k.iến của Tổ dân phố 12 (P.4, Đà Lạt), Đoàn k.iểm tr.a liên ngành mới có thể k.iểm tr.a và lập biên bản v.i ph.ạm
Theo Báo th.anh n.iên
The post Ai bảo kê cho đại úy CA l.ấ.n chiếm ‘R.ừng tình’ xây nhà hàng ‘kh.ủ.ng’ ở Đà Lạt? appeared first on nhanh24h.info.