x.ử gian l.ận thi ở Hà Giang: Cựu GĐ S.ở G.iáo d.ục nói “thấy sự việc ngh.iêm tr.ọng nên kh.ô.ng ăn n.ổi cơm”

Ông Vũ Văn Sử đến t.òa với ta cá.ch ng.ười làm chứng.
Tại ph.iên x.ử sá.ng nay, ô.ng Vũ Văn Sử được triệu tập với tư cá.ch là ng.ười làm chứng, ô.ng th.ừa nh.ận đã đưa danh sá.ch 3 thí sinh cho b.ị c.áo Triệu Thị Chính.
Trưởng phòng Khảo thí khẳng định PGĐ Sở đưa danh sá.ch 13 thí sinh nhờ n.âng điểm
Sá.ng 16/10, TAND tỉnh Hà Giang t.iếp t.ục phiên s.ơ th.ẩm v.ụ á.n gi.an l.ận điểm thi tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với phần xét hỏi b.ị c.áo Nguyễn Thanh Hoài – nguyên Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở Giáo d.ục và Đào tạo.
Trước đó, buổi chiều 15/10, b.ị c.áo Triệu Thị Chính kh.ô.ng đồng ý vào c.áo tr.ạng tr.uy t.ố b.à này về t.ội “L.ợi d.ụng chức v.ụ, quyền hạn g.ây ả.nh h.ưởng đối với ng.ười khá.c để tr.ục l.ợi”, qu.y đ.ịnh tại điều 358 Bộ luật h.ình s.ự. b.ị c.áo Chính khẳng định l.ại, b.à chỉ nhờ b.ị c.áo Hoài xe.m giúp điểm môn Ngữ Văn và kh.ô.ng nhờ n.âng điểm cho bất kỳ một thí sinh nào.

v.ụ th.anh n.iên giả danh phụ huynh vào Tr.ường d.âm ô n.ữ s.inh lớp 9: Phê bình h.iệu tr.ưởng, tăng cường k.iểm s.oát ng.ười lạ
Saturday December 28, 2019

Để x.ảy r.a sự việc n.am th.anh n.iên giả danh phụ huynh vào Tr.ường d.âm ô n.ữ s.inh lớp 9, h.iệu tr.ưởng và b.an giám hiệu Tr.ường THCS […]

The post v.ụ th.anh n.iên giả danh phụ huynh vào Tr.ường d.âm ô n.ữ s.inh lớp 9: Phê bình h.iệu tr.ưởng, tăng cường k.iểm s.oát ng.ười lạ appeared first on Celadon.

Toàn cảnh ph.iên x.ử sá.ng nay. Ảnh: Hoàng Cư
Sá.ng hô.m nay trong phần kh.ai b.áo trước HĐXX, Nguyễn Thanh Hoài t.iếp t.ục khẳng định những l.ời kh.ai của m.ình với c.ơ qu.an đ.iều tr.a là đúng, ô.ng nói bản thân luôn tôn trọng sự thật.
l.iên qu.an đến việc b.ị c.áo Chính nói chỉ đưa danh sá.ch 13 thí sinh nhờ Hoài xe.m điểm chứ kh.ô.ng nhờ n.âng điểm, b.ị c.áo Hoài một lần n.ữa tái khẳng định bản thân được b.à Chính đưa danh sá.ch để nhờ n.âng điểm, kh.ô.ng phải xe.m điểm.
Sau phần trả lời của Nguyễn Thanh Hoài, HĐXX hỏi ô.ng Nguyễn Thế Bình – PGĐ Sở Giáo d.ục và Đào tạo tỉnh Hà Giang về những l.ời kh.ai của cá.c b.ị c.áo kể từ đ.ầu ph.iên t.òa đến nay có khá.ch quan và chính x.á.c kh.ô.ng? Ông Bình nói, về góc độ chuyên môn, quy trình làm việc ô.ng cho rằng cá.c b.ị c.áo đều trình b.ày thống nhất và chính sá.c.
Về góc độ là đồng ngh.iệp ô.ng kh.ô.ng đủ tại liệu dể đ.á.nh giá cá.c h.ành v.i cụ thể. Ông Bình nói, sau khi sự việc x.ảy r.a, c.ơ qu.an a.n n.inh đ.iều tr.a CA tỉnh Hà Giang đã thu toàn bộ cá.c tài liệu b.ài thi, thiết b.ị chấm thi về tr.ụ s.ở CA tỉnh. Ngoài ra còn một số thiết b.ị máy tính, vật d.ụng c.á nh.ân của cá.c b.ị c.áo.

ng.ười nhà kh.óc ngất khi nh.ận thi hài c.on m.ình được đ.ưa v.ề nước sau v.ụ việc trên c.ontainer
Wednesday November 27, 2019

Sá.ng nay 27-11, máy b.ay chở thi hài cá.c n.ạn nh.ân gặp n.ạn ở Anh đã hạ cá.nh xuống sân b.ay Nội b.ài, Hà Nội. Sau khi máy […]

The post ng.ười nhà kh.óc ngất khi nh.ận thi hài c.on m.ình được đ.ưa v.ề nước sau v.ụ việc trên c.ontainer appeared first on Celadon.

b.ị c.áo Triệu Thị Chính. Ảnh: Hoàng Cư.
Cũng trong phần xét hỏi, 5 ng.ười làm chứng tại t.òa, khi HĐXX hỏi họ đều trả lời rằng chỉ nhờ cá.c b.ị c.áo nhờ xe.m điểm, giúp đỡ, chứ kh.ô.ng nhờ n.âng điểm. Tuy nhiên, trong số những nhân chứng này có b.à Xuân Hương kh.ai trước c.ơ qu.an đ.iều tr.a rằng bản thân đã nhờ b.ị c.áo Triệu Thị Chính n.âng điểm cho c.on gái, nhưng hô.m nay trước t.òa b.à Hương l.ại khẳng định chỉ nhờ b.ị c.áo Chính xe.m điểm.
l.uật s.ư Hoàng Văn Hướng đặt câu hỏi với b.à Xuân Hương tại bục kh.ai b.áo: “b.à đã nhờ thân chủ tôi (tức b.à Chính – PV) nhờ xe.m điểm, nhưng tại c.ơ qu.an đ.iều tr.a là nhờ n.âng điểm?”
b.à Xuân Hương một lần n.ữa trả lời “đúng ạ”.
Nguyên GĐ Sở Giáo d.ục Hà Giang kh.ô.ng ăn n.ổi cơm
Tại ph.iên t.òa sá.ng này, ô.ng Vũ Văn Sử (nguyên Giám đốc Sở giáo d.ục và Đào Tạo tỉnh Hà Giang) có mặt với tư cá.ch là ng.ười làm chứng, ô.ng Sử th.ừa nh.ận đã chuyển danh sá.ch 3 thí sinh cho b.ị c.áo Triệu Thị Chính.
Trong số 3 thí sinh ô.ng Sử đưa có một n.ữ thí sinh có b.ố qu.a đ.ời trước ngày thi đ.ầu tiên nên khi đưa th.ô.ng tin thí sinh này cho b.à Chính, ô.ng Sử nh.ắn nhủ n.ữ n.ữ thuộc cấp x.e.m x.ét, để ý “nếu đỗ t.ốt ngh.iệp thì t.ốt, nếu kh.ô.ng thì ta nên đ.ưa v.ào danh sá.ch xét đặc cá.ch”. Với 2 thí sinh còn l.ại, ô.ng Sử cũng nh.ận th.ô.ng tin và chuyển cho b.à Chính nhưng với lời nh.ắn “xe.m hộ nhé”, ngoài ra kh.ô.ng còn gì thêm.

Ông Vũ Văn Sử trả lời HĐXX. Ảnh: Chụp qua màn hình tivi tại t.òa.
Khi chủ tọa truy vấn ô.ng ph.át h.iện s.ai ph.ạm gì trong kỳ thi năm 2018 và đã x.ử l.ý ra sao? Cựu Giám đốc Sở trả lời, sau khi ph.át h.iện một trong 2 ổ kh.óa phòng nơi chứa b.ài thi đã b.ị mở, ô.ng lập tức nhờ ng.ười đ.i t.ìm Nguyễn Thanh Hoài nhưng kh.ô.ng tìm được.
Sau đó, k.iểm tr.a camera a.n n.inh, ô.ng Sử ph.át h.iện Vũ Trọng Lương đã gi.ật tờ niêm phong và mở ổ kh.óa, bê cây máy tính ra ngoài.
“Tôi thấy sự việc ngh.iêm trọng nên kh.ô.ng ăn n.ổi cơm, tôi đ.i t.ìm Lương nhưng cũng kh.ô.ng t.ìm th.ấy”, cựu giám đốc nói và giãi b.ày đêm hô.m đó, ô.ng ta dùng cả thuốc an thần nhưng cũng kh.ô.ng ngủ được.
Ngày hô.m sau, tại cuộc họp trong Sở GD&ĐT, b.ị c.áo Vũ Trọng Lương b.an đ.ầu kh.ô.ng th.ừa nh.ận v.i ph.ạm. Tuy nhiên, sau khi được đích thân ô.ng Sử đưa quy chế thi, Lương mới th.ừa nh.ận đã v.ận ch.uyển cá.c tài liệu thi ra kh.ỏi phòng b.ảo m.ật mà chưa được sự cho phép của Hội đồng thi.
Trước HĐXX, ô.ng Vũ Văn Sử th.ừa nh.ận s.ai ph.ạm và khẳng định, bản thân đã nh.ận trá.ch nhiệm với c.ơ qu.an cao nhất là Ủ.y b.an k.iểm tr.a Trung ương. “Tôi đã kh.ô.ng hoàn thành nhiệm v.ụ, sẵn sàng nh.ận k.ỷ l.uật”, cựu Giám đốc Sở nói.
Chúng tôi sẽ t.iếp t.ục th.ô.ng tin d.iễn b.iến ph.iên t.òa trong buổi chiều nay!
Theo c.áo tr.ạng, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, Nguyễn Thanh Hoài đã b.àn bạc, thống nhất r.ồi đưa danh sá.ch 93 thí sinh cho Vũ Trọng Lương sửa kết quả b.ài thi để n.âng điểm. Ngoài ra, Lương còn trực tiếp nh.ận n.âng điểm cho 14 thí sinh khá.c. Sau đó, một m.ình vị Phó trưởng phòng Khảo thí đã sửa kết quả 309 b.ài thi cá.c môn để n.âng điểm cho 107 thí sinh.
b.ị c.an Phạm Văn Khuô.ng đã c.ung c.ấp th.ô.ng tin của c.on ô.ng này để nhờ Nguyễn Thanh Hoài n.âng thêm 13,3 điểm.
Cựu CA Lê Thị Dung có mối qu.an h.ệ quen biết nên nhờ b.ị c.an Hoài n.âng điểm cho 20 thí sinh. Sau đó, 20 e.m này đều được n.âng điểm.
Riêng b.ị c.an Triệu Thị Chính b.ị c.áo b.uộc kh.ô.ng th.ực h.iện đúng nhiệm v.ụ được giao và chuyển danh sá.ch 13 thí sinh cho Nguyễn Thanh Hoài nhờ n.âng và xe.m điểm thi.
c.ơ qu.an đ.iều tr.a kh.ô.ng th.u th.ập được ch.ứng c.ứ chứng minh có v.ụ l.ợi hay tiền bạc trong v.ụ á.n. CA cũng đ.ấu tr.anh với g.ia đ.ình cá.c thí sinh nhưng kh.ô.ng ai kh.ai nh.ận đưa tiền hay vật chất để nhờ n.âng điểm.
Bên cạnh đó, 2 b.ị c.an Hoài và Lương cũng kh.ô.ng th.ừa nh.ận mà chỉ giúp n.âng điểm do quen biết, bạn bè, ng.ười thân.
Trong v.ụ á.n này, c.ơ qu.an t.ố t.ụng x.á.c định được 210 ng.ười là b.ố, M.ẹ của 107 thí sinh được n.âng điểm. c.ăn c.ứ l.ời kh.ai, c.ơ qu.an đ.iều tr.a đã đề xuất th.ường tr.ực T.ỉnh ủ.y Hà Giang chỉ đạo x.ử l.ý những phụ huynh này th.eo qu.y đ.ịnh.
theo Trí Thức tr.ẻ
The post x.ử gian l.ận thi ở Hà Giang: Cựu GĐ S.ở G.iáo d.ục nói “thấy sự việc ngh.iêm tr.ọng nên kh.ô.ng ăn n.ổi cơm” appeared first on nhanh24h.info.