x.in l.ỗi vì nước bẩn và tin nh.ắn v.ợ ch.ủ t.ịch tỉnh

Cuối cùng sau rất nhiều ngày lảng trá.nh, hô.m qua, c.ô.ng ty nước sạch Sô.ng Đà mới đưa ra lời x.in l.ỗi ‘đãi bôi’ đến khá.ch hàng của m.ình.

Xuân Bắc, Bảo Thanh và đô.ng đảo nghệ sĩ tiễn đưa Trương Nhuận
Wednesday January 15, 2020

Cá.c nghệ sĩ như Chí Trung, Vân Dung, Xuân Bắc, Minh Vượng… đ.au b.uồn trước sự r.a đ.i của ng.ười anh, đồng ngh.iệp đ.á.ng kính. Kim Kardashian kh.oe […]

The post Xuân Bắc, Bảo Thanh và đô.ng đảo nghệ sĩ tiễn đưa Trương Nhuận appeared first on Celadon.

Bể nước ngầm của ng.ười dân đã được c.ô.ng ty nước sô.ng Đà c.ung c.ấp thứ nước ô nh.iễm, đen như mực. Ảnh: Zing
Nửa thá.ng sau s.ự c.ố nước sinh hoạt của 250.000 hộ dân Hà Nội b.ị ô nh.iễm do dầu bẩn, c.ô.ng ty nước sạch sô.ng Đà- nhà c.ung c.ấp nước mới chính thức đưa ra lời x.in l.ỗi và đi kèm với đó là “phần đền bù” miễn phí 1 thá.ng tiền nước cho ng.ười dân. Nhiều ng.ười bình luận, đây là lời x.in l.ỗi đãi bôi bởi khi đã b.ị d.ồn ép đến bước đường cùng, phía nước sạch mới đưa ra một lời x.in l.ỗi khi mà mọi chuyện đã đi đến đỉnh điểm sự b.ức x.úc của ng.ười dân.
ng.ười dân sử d.ụng nước sạch của sô.ng Đà trong Tr.ường hợp này dường như kh.ô.ng phải là khá.ch hàng, một kiểu “Thượng đế” mà cá.c c.ô.ng ty hay tuyên truyền như vậy, họ chỉ đóng v.ai là ng.ười được “b.an phát” dịch v.ụ dù phải m.ất tiền, thế nên khi gặp s.ự c.ố, những ng.ười được b.an phát dịch v.ụ này mới b.ị xe.m thường, rẻ rúng. ng.ười dân đã thực sự r.ơi vào cảnh “sống ch.ế.t mặc b.ay”, họ b.ị mặc khi phải dùng nước bẩn để ăn uống, họ b.ị b.ỏ m.ặc khi phải đi mua từng bình nước sạch và b.ị b.ỏ m.ặc khi phải thau chùi v.ệ s.inh bể nước chứa với thứ nước đen như bồ hóng, b.ốc mùi Kh.ủng kh.iếp.
Trong khi đó, l.ãnh đ.ạo nước sô.ng Đà nhất định kh.ô.ng x.in l.ỗi, và khẳng định họ là n.ạn nh.ân.
Đó là một căn B.ệnh t.âm l.ý kinh doanh kỳ quái nhất thế giới mà kh.ô.ng ở đâu chấp nh.ận được. Một khi đã thu tiền của khá.ch hàng, họ phải có trá.ch nhiệm c.ung c.ấp dịch v.ụ t.ốt với chất lượng đạt chuẩn, kh.ô.ng đ.ảm b.ảo được điều đó, họ có lỗi, và họ phải x.in l.ỗi, phải b.ồi th.ường cho khá.ch hàng. Thế nhưng câu chuyện giản đ.ơn đó vẫn kh.ô.ng được thực thi, bởi chỉ đ.ơn giản là c.ô.ng ty nước sô.ng Đà cho rằng m.ình cũng là n.ạn nh.ân nên kh.ô.ng thèm đưa ra lời x.in l.ỗi.
Một lời x.in l.ỗi có m.ất gì của họ bạc triệu bạc tỷ gì đâu? Đó chỉ là lương tâm t.ối thiểu của ng.ười kinh doanh, nhưng với những nhà kinh doanh này, họ xe.m điều đó chẳng đ.á.ng giá 1 xu mẻ.
Câu chuyện “chày cối” này cũng giống như v.ụ “nh.ắn tin nhờ xe.m điểm” của b.à Nguyễn Thị Nga- chuyên viên Sở Tài chính- v.ợ của ô.ng ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Hà Giang. b.à Nga đã lần lượt lọt qua 36 lần thanh k.iểm tr.a về v.ụ n.âng điểm thi Ch.ấn đ.ộng, kh.ô.ng hề có tên trong danh sá.ch cá.n bộ b.ị k.ỷ l.uật. Phải mãi đến gần đây, V.iện Kiểm s.át nh.ân dân tỉnh Hà Giang mới c.ô.ng b.ố cá.c tin nh.ắn do V.iện kh.oa học h.ình s.ự (Bộ CA) và Tập đoàn VNPT c.ung c.ấp. Trong đó nêu rõ, b.à Nga đã nh.ắn tin qua l.ại với b.ị c.áo Triệu Thị Chính nhiều lần để nhờ vả n.âng điểm thi chứ kh.ô.ng phải là “nhờ xe.m điểm thi cho ch.áu” như cá.c k.ết l.uận trước đây. Và kết quả là b.à Nga ch.ịu mức k.ỷ l.uật “khiển trá.ch”.
Để đi đến được mức k.ỷ l.uật khá là nhẹ nhàng này, cá.c c.ơ qu.an truyền th.ô.ng báo chí đã phải lên tiếng nhiều lần về việc có hay kh.ô.ng việc bỏ lọt t.ội của b.à v.ợ ô.ng ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Hà Giang và y.êu c.ầu phải làm đúng ng.ười, đúng t.ội. Chắc có lẽ cũng nhiều ng.ười hiểu rằng, nếu kh.ô.ng phải là quý phu nhân của một qu.an ch.ức hàng đ.ầu của địa phương, có lẽ b.à Nga kh.ô.ng dễ dàng lọt qua 36 lần cá.c đoàn k.iểm tr.a làm việc về v.ụ n.âng điểm thi như vậy. Trá.ch nhiệm nêu gương của g.ia đ.ình một cá.n bộ l.ãnh đ.ạo cấp cao như vậy ở đâu?
2 v.ụ việc cùng cho chúng ta thấy một mẫu số chung, đó là chỉ khi nào “cực chẳng đã”, “chẳng đặng đừng”, ng.ười ta mới đưa ra những hành đ.ộng, k.ết l.uận mà đ.á.ng lẽ họ phải làm từ đ.ầu, theo đúng lương tâm và ph.áp l.uật.
Sao l.ại có kiểu hành x.ử “coi trời bằng vung” thế nhỉ?
Theo Báo Đất Việt
The post x.in l.ỗi vì nước bẩn và tin nh.ắn v.ợ ch.ủ t.ịch tỉnh appeared first on nhanh24h.info.

Truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á ch.é.m 6 ng.ười t.ử v.ong ở Thái Nguyên
Thursday December 26, 2019

Sá.ng nay, 26-12, CA tỉnh Thái Nguyên cho biết đang đ.iều tr.a truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á dùng d.ao ch.ém 6 ng.ười t.ử v.ong. Khoảng 5h ngày […]

The post Truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á ch.é.m 6 ng.ười t.ử v.ong ở Thái Nguyên appeared first on Celadon.