VKS Tây Ninh x.in l.ỗi ng.ười đã m.ất và cụ b.à 94 t.uổi

‘Sau b.ao ngày chờ đợi, sống chui sống lủi, kh.ô.ng dám nhìn đời, nhìn ng.ười thì ngày chúng tôi được x.in l.ỗi, được lấy l.ại danh dự cũng đến’ – cụ Thương nói.

Ly dị chỉ 2 tuần sau khi cưới vì ch.ồng làm ng.ười khá.c có b.ầu, c.ô v.ợ Hà Nội t.iết l.ộ tin nh.ắn g.ây b.ức x.úc
Thursday November 28, 2019

‘Suốt một tuần trời, e.m suy nghĩ và sống trong mệt mỏi, ch.ồng cũng lạnh nhạt, b.ố M.ẹ ch.ồng thì đay ngh.iến, thái độ ra mặt’, c.ô gái […]

The post Ly dị chỉ 2 tuần sau khi cưới vì ch.ồng làm ng.ười khá.c có b.ầu, c.ô v.ợ Hà Nội t.iết l.ộ tin nh.ắn g.ây b.ức x.úc appeared first on Celadon.

Ngày 31-10, đúng như dự kiến, VKS tỉnh Tây Ninh đã t.ổ ch.ức buổi x.in l.ỗi c.ô.ng kh.ai bảy n.ạn nh.ân trong một g.ia đ.ình b.ị oan sai suốt 40 năm tại UBND xã Đôn Thuận, huyện Trảng b.àng là nơi v.ụ á.n x.ảy r.a.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải làm văn minh để SEA Games “kh.ô.ng còn là ao làng”
Sunday January 12, 2020

“SEA Games 31 phải làm mẫu mực, chu đ.áo, tận tình và văn minh. Kh.ô.ng đặt ra nhiều môn, kh.ô.ng nhu cầu ch.ạy theo huy chương để thế […]

The post Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải làm văn minh để SEA Games “kh.ô.ng còn là ao làng” appeared first on Celadon.

Đại diện VKS tỉnh chân thành x.in l.ỗi cá.c n.ạn nh.ân b.ị oan sai. Ảnh: Đ.L
Những ng.ười b.ị oan sai được x.in l.ỗi gồm: ô.ng Nguyễn Thành Nghị (sinh năm 1918, đã m.ất), b.à Võ Thị Thương (sinh năm 1925), ô.ng Hồ Long Chá.nh, b.à Nguyễn Thị Ngọc Lan, ô.ng Nguyễn Văn ch.iến, b.à Nguyễn Thị Lan và ô.ng Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1961, Dũng “nhỏ”).
Cá.c n.ạn nh.ân cùng g.ia đ.ình cũng đã có mặt từ sớm tại hội Tr.ường UBND xã Đôn Thuận. Đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh có mặt trước đó để chuẩn b.ị việc x.in l.ỗi c.ô.ng kh.ai. Ông Thân Văn Danh (Trưởng phòng 8 – VKS tỉnh) đích thân mời từng n.ạn nh.ân và đại diện ủy quyền của n.ạn nh.ân lên b.àn dành cho n.ạn nh.ân.
Tham dự buổi x.in l.ỗi có ô.ng Nguyễn Văn Dựa (Phó V.iện tr.ưởng VKS tỉnh) và thượng tá Lê Quốc Hưng (Phó thủ trưởng c.ơ qu.an CSĐT CA tỉnh).

Cá.c n.ạn nh.ân trong cùng một g.ia đ.ình tại buổi x.in l.ỗi. Ảnh Đ.L
Mở đ.ầu, ô.ng Nguyễn Văn Dựa (Phó V.iện tr.ưởng VKSND tỉnh Tây Ninh) phát biểu b.ài x.in l.ỗi cá.c n.ạn nh.ân b.ị oan. Ông Dựa trầm giọng nói về v.ụ á.n x.ảy r.a cá.ch đây 40 năm khi ô.ng chưa vào ngành Kiểm sát và thời điểm v.ụ á.n x.ảy r.a cá.c qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật còn chưa hoàn thiện nên để x.ảy r.a sự việc đ.á.ng t.iếc.
“Để x.ảy r.a v.ụ oan sai có phần lỗi của VKSND tỉnh Tây Ninh và VKSND huyện Trảng b.àng. Trong quá trình đ.iều tr.a, những ng.ười có l.iên qu.an kh.ô.ng thực thi đúng ph.áp l.uật, th.u th.ập ch.ứng c.ứ và để x.ảy r.a oan sai. Với trá.ch nhiệm là cá.n bộ – c.ô.ng chức kế thừa sự ngh.iệp ph.áp l.uật, hô.m nay, tôi tuyên b.ố với mọi ng.ười về việc làm của c.ơ qu.an nhà nước đã g.ây oan sai.
Thời gian gi.am gi.ữ gần b.ốn năm là quá dài, để l.ại n.ỗi đ.au dai dẳng cho cá.c n.ạn nh.ân. Đến nay đã gần 40 năm và đó là n.ỗi đ.au kh.ô.ng có gì có thể bù đắp được. Trong cá.c n.ạn nh.ân được x.in l.ỗi thì có ng.ười đã m.ất, đây chính là n.ỗi đ.au của cá.c n.ạn nh.ân và g.ia đ.ình đã phải ch.ịu đựng suốt thời gian qua.
Trá.ch nhiệm của c.ơ qu.an tiến hành t.ố t.ụng, hô.m nay trước mặt n.ạn nh.ân và ng.ười dân, đoàn thể, thay mặt l.ãnh đ.ạo VKS tỉnh Tây Ninh và c.ơ qu.an t.ố t.ụng trước đây, tôi gửi lời x.in l.ỗi chân thật nhất của ngành kiểm sát Tây Ninh đến với n.ạn nh.ân và ng.ười dân”, ô.ng Dựa x.in l.ỗi cá.c n.ạn nh.ân.
Ông Nguyễn c.ô.ng Trung (đại diện ủy quyền cho bảy n.ạn nh.ân) chấp nh.ận lời x.in l.ỗi muộn màng của VKS tỉnh Tây Ninh. Ông Trung cho rằng nếu buổi x.in l.ỗi này có mặt của ô.ng Nguyễn Thành Nghị (đã m.ất) thì sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.
Ngoài ra, ô.ng Trung cũng mong m.uốn đi cùng với lời x.in l.ỗi, VKS tỉnh Tây Ninh sẽ xúc tiến nhanh ch.óng việc tạm ứng b.ồi th.ường oan sai cho cá.c n.ạn nh.ân để h.ỗ tr.ợ đời sống đãng gặp nhiều kh.ó kh.ăn.
Có mặt tại buổi lễ, b.à Nguyễn Thị Cảm (e.m r.uột n.ạn nh.ân Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Lan) chia sẻ niềm vui. b.à cho biết nhiều năm trước g.ia đ.ình b.à thực sự suy sụp khi “mọi cá.nh cửa đều đóng sập”. b.à cũng cho biết suốt đêm qua kh.ô.ng thể nào ngủ được, chỉ mong đến sá.ng để dự buổi x.in l.ỗi.
b.à Cảm là ng.ười từng ng.ười ch.ứng k.iến anh trai m.ình b.ị b.ắt, b.ị c.òng lên xe giải đi. Và sau đó khi đi lấy ch.ồng, b.à b.ị g.ia đ.ình ch.ồng coi khinh vì cho rằng tôi là e.m của k.ẻ đi ăn c.ướp…
Sau buổi x.in l.ỗi, n.ạn nh.ân lớn t.uổi nhất cụ b.à Võ Thị Thương (SN 1925) cho biết, khi nh.ận được qu.yết đ.ịnh x.in l.ỗi thì S.ức kh.ỏe b.à đỡ hẳn lên. b.à và g.ia đ.ình từ nay đã có thể ngẩng cao đ.ầu mỗi khi đi ra đường.

Cụ b.à Võ Thị Thương lúc nào cũng tự an ủi về n.ỗi đ.au lớn đã trải qua. Ảnh: H.Y
“Đêm qua, tôi cùng cá.c c.on ch.áu kh.ô.ng thể ngủ được, g.ia đ.ình tôi quá vui mừng chỉ mong trời nhanh sá.ng để đi đến tham dự buổi x.in l.ỗi. Sau b.ao nhiêu ngày chờ đợi, sống chui, sống lủi, kh.ô.ng dám nhìn ng.ười, nhìn đời thì ngày chúng tôi được x.in l.ỗi, được lấy l.ại danh dự cũng đến.
Trước khi đi tôi cũng thắp nén nhang th.ô.ng báo với ô.ng ấy (ô.ng Nghị -PV) là hô.m nay ng.ười ta (VKS tỉnh Tây Ninh -PV) x.in l.ỗi”, b.à th.ương t.âm sự.
Cụ b.à cũng rưng rưng nói nay thứ tha tất cả bởi g.ia đ.ình b.à đã ch.ịu đựng n.ỗi đ.au quá lớn, kh.ô.ng có gì có thể bù đắp được. Và cụ kh.ô.ng m.uốn một g.ia đ.ình nào r.ơi vào vòng lao lý như những gì g.ia đ.ình b.à đã trải qua.
Đòi b.ồi th.ường 60 tỷ đồng
Theo h.ồ s.ơ, t.ối 26-7-1979, tại một nhà máy xay lúa ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận x.ảy r.a một v.ụ c.ướp. Chỉ 30 phút sau đó, CA đã b.ắt được một ng.ười đ.àn ô.ng tình ngh.i. r.ồi từ l.ời kh.ai nh.ận của ng.ười này, lần lượt bảy ng.ười trong g.ia đ.ình b.à Thương b.ị b.ắt đ.ưa v.ề CA huyện đ.iều tr.a.
Hơn b.ốn năm b.ị gi.am cầm nhưng CQĐT tỉnh Tây Ninh kh.ô.ng chứng minh được hành v.i ph.ạm t.ội của b.à Thương và g.ia đ.ình nên qu.yết đ.ịnh trả tự do cho họ. Tuy vậy, những qu.yết đ.ịnh về việc đình chỉ v.ụ á.n, dù đã có, vẫn kh.ô.ng được trao cho b.à và cá.c th.ành v.iên khá.c trong g.ia đ.ình.
Riêng ô.ng Nguyễn Văn Dũng (Dũng “lớn”) là ng.ười duy nhất nh.ận được qu.yết đ.ịnh đình chỉ. Sau đó, ô.ng Dũng đã được VKS tỉnh Tây Ninh c.ô.ng kh.ai x.in l.ỗi và b.ồi th.ường 615 triệu đồng.
Tới ngày 4-4, VKS tỉnh Tây Ninh mới trao qu.yết đ.ịnh đình chỉ đ.iều tr.a cho bảy ng.ười còn l.ại trong g.ia đ.ình b.à Thương. Sau khi nh.ận được qu.yết đ.ịnh đình chỉ, những ng.ười này y.êu c.ầu VKS b.ồi th.ường số tiền 60 tỉ đồng tổn thất tinh thất và tổn thất thực tế. Hiện, cá.c n.ạn nh.ân và VKS vẫn chưa thống nhất được số tiền b.ồi th.ường
Theo Plo.vn
The post VKS Tây Ninh x.in l.ỗi ng.ười đã m.ất và cụ b.à 94 t.uổi appeared first on nhanh24h.info.

Bộ CA th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm
Thursday January 09, 2020

Ngày 9/1, Bộ CA ra th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm, huyện […]

The post Bộ CA th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm appeared first on Celadon.