v.ụ ph.át h.iện 39 th.i th.ể ở Anh: Nhiều g.ia đ.ình ở Nghệ An kh.ô.ng l.iên l.ạc được với ng.ười thân

Nhiều g.ia đ.ình ở Nghệ An hiện kh.ô.ng l.iên l.ạc được với ng.ười thân trên đường sang Anh. Cá biệt có g.ia đ.ình sau khi nhờ ng.ười x.á.c minh đã lập b.àn thờ tạm thắp hương cho ng.ười thân.
Nhiều ngày nay, sau khi nghe th.ô.ng tin về v.ụ ph.át h.iện 39 th.i th.ể trong c.ontainer ở Anh, nhiều ng.ười dân xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An r.ơi vào t.ình tr.ạng h.oang m.ang khi kh.ô.ng thể l.iên l.ạc với ng.ười thân trên đường đi sang Anh.

n.am th.anh n.iên b.ị s.ốt vào b.ệnh V.iện, nằm bấm điện thoại r.ồi đ.ột t.ử
Friday November 08, 2019

ng.ười nhà k.éo đến b.ao v.ây b.ệnh v.iện vì b.ức x.úc trước việc, lúc B.ệnh nh.ân b.ị sốt 39 độ hoàn toàn t.ỉnh t.áo, nhưng sau khi nhập […]

The post n.am th.anh n.iên b.ị s.ốt vào b.ệnh V.iện, nằm bấm điện thoại r.ồi đ.ột t.ử appeared first on Celadon.

g.ia đ.ình đã lập bạn thờ tạm cho anh T. vì cho rằng anh đã t.ử v.ong ở Anh
b.à P.T.P. (M.ẹ của N.Đ.T., 26 t.uổi, hiện m.ất liện lạc với g.ia đ.ình nhiều ngày nay) chia sẻ: “Cá.c đây mấy ngày, khi đang ở trên đất Pháp, T. gọi điện về cho g.ia đ.ình bảo sắp lên đường sang Anh. Tuy nhiên, sau đó g.ia đ.ình m.ất l.iên l.ạc với T.. l.o l.ắng, g.ia đ.ình đã gửi hình ảnh anh T. sang nhờ ng.ười quen ở Anh k.iểm tr.a thì họ khẳng định T. là một trong số 39 ng.ười gặp n.ạn”.
Sau khi nh.ận được th.ô.ng tin x.á.c nh.ận từ ng.ười thân ở Anh, hiện ng.ười thân của anh T. đã lập b.àn thờ tạm r.ồi gửi cá.c giấy tờ cần thiết sang Anh để ng.ười thân lo cá.c thủ tục nh.ận d.ạng.
Cá.ch nhà b.à P. kh.ô.ng xa là nhà ô.ng L.M.T. (trú tại xóm Yên Hội, xã Đô Thành) có c.on trai là anh L.V.H. (30 t.uổi), m.ất l.iên l.ạc với g.ia đ.ình khi đang trên đường từ Pháp sang Anh. “Hiện g.ia đ.ình m.ất l.iên l.ạc với ch.áu mấy ngày nay r.ồi, giờ chỉ hi vọng ch.áu đang lưu lạc ở đâu đó, chứ kh.ô.ng phải là n.ạn nh.ân trong xe c.ontainer”- ô.ng T. hi vọng.

ng.ười dân ném b.om xăng phản đối c.ưỡng chế ở Vân Đồn, 3 cá.n bộ tr.ọng th.ương
Thursday November 14, 2019

Phản đối c.ưỡng chế, một số đ.ối t.ượng đã ném b.om xăng tự chế kh.iến 3 cá.n bộ của huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) b.ị b.ỏng n.ặng. […]

The post ng.ười dân ném b.om xăng phản đối c.ưỡng chế ở Vân Đồn, 3 cá.n bộ tr.ọng th.ương appeared first on Celadon.

Ông T. hiện rất l.o l.ắng vì m.ất l.iên l.ạc với c.on trai nhiều ngày nay
Một cá.n bộ xã Đô Thành cho hay ngoài 2 Tr.ường hợp trên, tại xã này còn có một Tr.ường hợp khá.c tên H.T.H.N. (18 t.uổi) hiện cũng đang m.ất l.iên l.ạc với g.ia đ.ình khi trên đường sang Anh.
Được biết, ngoài cá.c Tr.ường hợp trên, tại huyện Yên Thành, Nghệ An, hiện có nhiều g.ia đ.ình m.ất l.iên l.ạc với ng.ười thân nhiều ngày khi những ng.ười này đang trên đường sang Anh.
Ngày 26-10, trao đổi với ph.óng viên Báo ng.ười Lao Động , ô.ng Phan Văn Tuyên, ch.ủ t.ịch UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho hay đang y.êu c.ầu CA x.á.c minh th.ô.ng tin cho rằng có một số ng.ười ở địa phương này là n.ạn nh.ân trong v.ụ ph.át h.iện 39 th.i th.ể trong thùng c.ontainer ở Anh.
Theo ng.ười Lao Động
The post v.ụ ph.át h.iện 39 th.i th.ể ở Anh: Nhiều g.ia đ.ình ở Nghệ An kh.ô.ng l.iên l.ạc được với ng.ười thân appeared first on nhanh24h.info.