v.ụ nh.óm Hiếu Orion kh.ỏa th.ân ở Mã Pì Lèng: Kh.ô.ng có chế tài ph.á.p lu.ậ.t để x.ử lý?

Theo l.ãnh đ.ạo Sở TT-TT Hà Giang, cá.c c.ơ qu.an chuyên môn đã làm việc và đang t.iếp t.ục x.e.m x.ét trên nhiều khía cạnh để có hướng x.ử l.ý v.ụ nh.óm Hiếu Orion kh.ỏa th.ân ở đ.èo Mã Pì Lèng.

Khu x.ử lưu đ.ộng nh.óm b.ị c.áo gi.ế.t n.ữ s.inh giao gà trên sân vận đ.ộng rộng 4.000 m2
Wednesday December 25, 2019

TAND tỉnh Điện Biên đã thết kế khu x.ử á.n lưu đ.ộng tại sân vận đ.ộng thành phố Điện Biên Phủ để x.ét x.ử c.ô.ng kh.ai 9 b.ị […]

The post Khu x.ử lưu đ.ộng nh.óm b.ị c.áo gi.ế.t n.ữ s.inh giao gà trên sân vận đ.ộng rộng 4.000 m2 appeared first on Celadon.

Ảnh c.ắt từ c.lip.
t.ối 8/10, cộng đồng m.ạng x.ã h.ội FB đã dậy sóng trước hình ảnh 4 ng.ười đ.àn ô.ng, trong đó, có FBer Hiếu Orion (tên thật là Trần Chí Hiếu) có h.ành v.i kh.ỏa th.ân đi trên đ.èo Mã Pì Lèng, đứng tạo dá.ng, livestream trước cửa t.òa nhà Mã Pì Lèng Panorama xây tr.ái ph.ép.
Trao đổi với PV vào sá.ng 10/10, l.ãnh đ.ạo Sở Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng Hà Giang cho biết, hiện tại cá.c c.ơ qu.an chuyên môn đã làm việc và đang t.iếp t.ục x.e.m x.ét trên nhiều khía cạnh để có hướng x.ử l.ý sự việc trên phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại.
Theo l.ãnh đ.ạo Sở, cá.c th.ô.ng tin cụ thể về sự việc này, vấn đề x.ử l.ý của tỉnh sẽ được th.ô.ng tin cụ thể sau.
Một l.ãnh đ.ạo Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cũng cho hay, cá.c đ.ơn v.ị ch.ức n.ăng của Sở đang t.iếp t.ục ph.ối h.ợp với cá.c cơ qu.an ch.ức năng cùa tỉnh để gi.ải qu.yết, x.ử l.ý sự việc trên.
Vị này cũng nhìn nh.ận, đ.oạn c.lip và những hình ảnh của nh.óm ng.ười trên kh.ỏa th.ân ở khu vực Mã Pì Lèng rất x.ấu xí và kh.ô.ng thể chấp nh.ận được.
Cũng trao đổi với PV, l.uật s.ư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng LS Chính Pháp (Hà Nội) cho hay, trước đây, h.ành v.i kh.ô.ng mặc áo quần khi ra đường, nơi c.ô.ng cộng sẽ b.ị x.ử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính do vi nếp sống văn minh th.eo qu.y đ.ịnh tại Nghị định 73 với hình thức c.ảnh c.áo hoặc ph.ạt tiền từ 60.000 – 100.000 đồng.
“Tuy nhiên khi Nghị định 167 thay thế Nghị định 73 nêu trên đã bãi bỏ qu.y đ.ịnh x.ử ph.ạt này. Như vậy h.ành v.i khoả thân khi ra đường, nơi c.ô.ng cộng kh.ô.ng còn b.ị ph.áp l.uật hiện hành x.ử l.ý”, l.uật s.ư Cường nói.
n.am l.uật s.ư dẫn chứng thêm, tại Nghị định 72/2016/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt đ.ộng nh.iếp ảnh nhấn mạnh những ảnh được lưu hành phải bảo đảm:
“Kh.ô.ng v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục, a.n n.inh tr.ật t.ự, kh.ô.ng tuyên truyền b.ạo l.ực, cá.c h.ành v.i t.ội á.c, t.ệ n.ạn x.ã h.ội g.ây h.ại cho S.ức kh.ỏe, h.ủy hoại môi Tr.ường sinh thái và v.i ph.ạm cá.c qu.y đ.ịnh khá.c của ph.áp l.uật”.
Do đó, hiện nay, chưa có qu.y đ.ịnh chi tiết c.ấm chụp ảnh kh.ỏa th.ân ở nơi c.ô.ng cộng hay danh lam th.ắng cảnh.
“Còn nếu chụp ảnh kh.ỏa th.ân của m.ình r.ồi đăng lên m.ạng mà kh.ô.ng đến mức x.á.c định là “văn hoá phẩm đồi trụy” thì hiện nay kh.ô.ng có chế tài cụ thể để x.ử l.ý”, l.uật s.ư Cường nêu rõ.
Lý giải thêm về việc chưa có qu.y đ.ịnh cụ thể x.ử ph.ạt về vấn đề kh.ỏa th.ân trên, n.am l.uật s.ư cho rằng, có thể tư duy nhà soạn thảo Nghị định thấy rằng, việc ă.n m.ặc h.ở h.ang, kh.ỏa th.ân nơi c.ô.ng cộng là hành đ.ộng thiếu ch.uẩn m.ực, kh.ô.ng phù hợp với văn hóa x.ã h.ội nên sẽ b.ị ng.ười đời c.ười ch.ê.
“Tư duy của cá.c nhà làm luật có thể thấy rằng, ng.ười bình thường, văn minh sẽ thấy x.ấu hổ còn chỉ có những ng.ười b.ị t.âm th.ần, mắc B.ệnh, ngáo… mới kh.ỏa th.ân nơi đô.ng ng.ười, c.ô.ng cộng… nên kh.ô.ng cần phải có sự điều chỉnh của ph.áp l.uật về h.ành v.i này.
Với h.ành v.i của 4 ng.ười đ.àn ô.ng kh.ỏa th.ân ở khu vực đ.èo Mã Pì Lèng kh.ô.ng rõ mục đích gì nhưng hiện nay, kh.ô.ng có chế tài ph.áp l.uật để x.ử l.ý”, l.uật s.ư Cường nói thêm.
Cùng quan điểm đó, l.uật s.ư Nguyễn Đức Long (Hà Nội) cho hay, hiện vẫn chưa có cá.c văn bản dưới luật hướng dẫn rõ ràng về cá.c h.ành v.i cụ thể. Vì thế, v.ụ việc 4 ng.ười đ.àn ô.ng kh.ỏa th.ân trên đ.èo Mã Pì Lèng kh.ó để x.ử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính, bởi chưa có chế tài, qu.y đ.ịnh cụ thể.
Theo Soha
The post v.ụ nh.óm Hiếu Orion kh.ỏa th.ân ở Mã Pì Lèng: Kh.ô.ng có chế tài ph.á.p lu.ậ.t để x.ử lý? appeared first on nhanh24h.info.

9 điều cần biết để kh.ô.ng mắc B.ệnh viêm phổi lạ từ T.Q
Monday January 20, 2020

B.ệnh viêm phổi cấp do virus corona xuất phát từ T.Q đang lan rộng ra nhiều nước châu Á, ng.uy c.ơ lây nh.iễm sang Việt n.am trong dịp […]

The post 9 điều cần biết để kh.ô.ng mắc B.ệnh viêm phổi lạ từ T.Q appeared first on Celadon.