v.ụ n.am sinh ch.ạy Grab b.ị s.át h.ại: 2 ngh.i ph.ạm bình thản, qu.anh c.o chối t.ội khi b.ị b.ắt

Sau khi b.ị cơ qu.an ch.ức năng b.ắt gi.ữ trong quá trình lấy l.ời kh.ai b.an đ.ầu, 2 ngh.i ph.ạm đã tỏ ra bình thản và qu.anh c.o tìm cá.ch chối t.ội. Qua quá trình đ.ấu tr.anh kh.ai thá.c, cá.c đối t.ội đã phải th.ừa nh.ận h.ành v.i gi.ế.t ng.ười c.ướp t.ài s.ản của m.ình.
l.iên qu.an đến v.ụ á.n m.ạng s.át h.ại n.am sinh năm nhất ch.ạy Grab là Nguyễn Cao S. (SN 2001, trú tại Thanh Hoá), hiện cơ qu.an ch.ức năng vẫn đang tích cực l.àm r.õ v.ụ việc.

Hà Nội: c.ô.ng b.ố kết quả đ.iều tr.a v.ụ 3 ch.ị e.m r.uột тử vσหg trong vòng 7 thá.ng
Tuesday November 26, 2019

Trung tâm k.iểm s.oát dịch B.ệnh Hà Nội vừa th.ô.ng báo kết quả đ.iều tr.a 3 v.ụ ch.ị e.m r.uột тử vσหg trong cùng một g.ia đ.ình tại […]

The post Hà Nội: c.ô.ng b.ố kết quả đ.iều tr.a v.ụ 3 ch.ị e.m r.uột тử vσหg trong vòng 7 thá.ng appeared first on Celadon.

Khu vực x.ảy r.a v.ụ việc là một bãi đất hoang vắng, ít ng.ười qua l.ại.
Sau khi ph.át h.iện th.i th.ể n.ạn nh.ân, CA quận Bắc Từ Liêm đã ph.ối h.ợp với phòng c.ảnh s.át h.ình s.ự CA TP Hà Nội b.ắt gi.ữ thành c.ô.ng 2 ngh.i ph.ạm s.át h.ại n.am sinh S. là Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Tr.ường (SN 2001, trú tại xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn).
Nhớ l.ại quá trình vây b.ắt 2 ngh.i ph.ạm, Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng CA quận Bắc Từ Liêm cho biết, chiều 28/9, CA phường Thuỵ Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nh.ận được t.in b.áo n.am sinh Nguyễn Cao S. b.ị m.ất t.ích từ ngày 26/9.
Trước khi m.ất t.ích, anh S. có gửi cho bạn gái và ng.ười bạn ở cùng phòng 2 hình ảnh. Cụ thể, 1 là hình ảnh có 2 th.anh n.iên ngồi bên vệ đường kèm tin nh.ắn “có gì thì báo CA”và hình ảnh tiếp theo là hình ảnh 1 bãi cát, có 1 nắp cống.

th.ủng lưới phút 88, tuyển n.ữ Việt n.am b.ị Thái Lan cầm hòa đ.á.ng t.iếc
Tuesday November 26, 2019

Đội tuyển Việt n.am đ.á.nh r.ơi ch.iến th.ắng vì b.àn thua ở những phút cuối trong trận gặp Thái Lan. Cuộc so tài giữa tuyển Việt n.am và […]

The post th.ủng lưới phút 88, tuyển n.ữ Việt n.am b.ị Thái Lan cầm hòa đ.á.ng t.iếc appeared first on Celadon.

Hình ảnh mà n.ạn nh.ân chụp 2 vị khá.ch r.ồi gửi cho bạn trước khi đi chuyến xe đ.ịnh m.ệnh.
Dựa vào 2 bức hình trên cùng tin nh.ắn, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đã t.ổ ch.ức t.ìm k.iếm n.ạn nh.ân ở nhiều nơi trên địa b.àn khu vực c.ổ Nhuế.
Trong lúc t.ìm k.iếm tại khu vực giáp ranh giữa phường c.ổ Nhuế và phường Thuỵ Phương g.ia đ.ình t.ìm th.ấy 1 chiếc dép của n.ạn nh.ân. Sau khi tích cực t.ìm k.iếm tại khu vực này, đến 18h ngày 28/9, th.i th.ể anh S. được t.ìm th.ấy với nhiều v.ết đ.âm, vị trí ph.át h.iện th.i th.ể nằm cá.ch chiếc dép của n.ạn nh.ân khoảng 20m.
Theo vị l.ãnh đ.ạo CA quận Bắc Từ Liêm, khu vực n.ạn nh.ân b.ị s.át h.ại là đoạn đ.ường v.ắng, đi l.ại kh.ó kh.ăn, xung quanh kh.ô.ng có camera, kh.ô.ng có ng.ười làm chứng nên b.an ch.uyên á.n đã rà soát rất nhiều đ.ối t.ượng ngh.i vấn từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến bãi đất tr.ống phường Thuỵ Phương giáp ranh c.ổ Nhuế.

Hình ảnh n.ạn nh.ân trước khi b.ị s.át h.ại.
Sau quá trình rà soát, b.an ch.uyên á.n đã qu.yết đ.ịnh c.ô.ng kh.ai hình ảnh 2 vị khá.ch đi cuốc xe ô.m cuối cùng mà anh S. chụp gửi về cho bạn để kêu gọi ng.ười dân c.ung c.ấp th.ô.ng tin. Sau đ.ộng thái này, cơ qu.an ch.ức năng đã nh.ận được rất nhiều th.ô.ng tin do ng.ười dân c.ung c.ấp qua trang FB CA Hà Nội.
Khi x.á.c định được 2 ngh.i ph.ạm là Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Tr.ường, cơ qu.an ch.ức năng đã lên kế hoạch vây b.ắt 2 đ.ối t.ượng tuy nhiên thời điểm này, cộng đồng m.ạng đã đưa hết danh tính và t.iếp c.ận FB 2 đ.ối t.ượng này. Chính vì vậy, trong sá.ng ngày 30/9, 2 ngh.i ph.ạm đã khoá FB và tìm cá.ch ch.ạy tr.ốn.

2 ngh.i ph.ạm b.ị cơ qu.an ch.ức năng b.ắt gi.ữ.
Quá trình đ.iều tr.a cơ qu.an ch.ức năng x.á.c định, b.ố của Giáp và M.ẹ của Tr.ường đều đang lao đ.ộng phổ th.ô.ng ở T.Q. Đ.ối t.ượng Giáp cũng th.ô.ng thạo địa b.àn vùng biên để sang T.Q do ng.ười này đã có thời gian dài làm nghề nhô.m kính ở tỉnh Lào Cai sát biên giới.
Nắm được tình hình trên, b.an ch.uyên á.n đã tức t.ốc đeo bám và Tr.uy t.ìm 2 ngh.i ph.ạm trá.nh việc bọn chúng b.ỏ tr.ốn sang T.Q g.ây kh.ó kh.ăn trong việc truy b.ắt.

Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên
Wednesday November 27, 2019

C.ô g.ái tr.ẻ làm đ.ơn t.ố c.áo b.ị 1 cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương h.iếp d.âm và x.âm h.ại t.ình d.ục suốt 2 […]

The post Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên appeared first on Celadon.

l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đưa 2 ngh.i ph.ạm ra h.iện tr.ường thực ngh.iệm v.ụ á.n.
Đến 18h ngày 30/9, khi Giáp và Tr.ường đang chở nhau d.i ch.uyển trên chiếc xe máy của n.ạn nh.ân ở huyện Văn Chấn, thì b.ị l.ực l.ượng CA ập đến b.ắt gi.ữ. Ngay trong đêm, 2 đ.ối t.ượng được di lí về Hà Nội. Bước đ.ầu tại c.ơ qu.an CA, 2 ngh.i ph.ạm tỏ ra bình thản và tìm cá.ch chối t.ội.
kh.ai nh.ận b.an đ.ầu tại c.ơ qu.an CA, Giáp và Tr.ường cho rằng, chỉ xin anh S. cho n.ợ tiền xe ô.m nhưng tài xế kh.ô.ng đồng ý, d.ẫn t.ới hai bên x.ô x.át và Giáp đ.âm n.ạn nh.ân vì bột phát t.ức gi.ận.Tuy nhiên, khi tiến hành thực ngh.iệm h.iện tr.ường, l.ời kh.ai b.an đ.ầu của Giáp và Tr.ường trở nên m.âu th.uẫn.
Qua quá trình đ.ấu tr.anh, 2 đ.ối t.ượng đã phải th.ành kh.ẩn kh.ai nh.ận trước đó đã lên kế hoạch gi.ế.t ng.ười, c.ướp t.ài s.ản.
Hiện cơ qu.an ch.ức năng vẫn đang tích cực l.àm r.õ v.ụ việc.
THEO TRÍ THỨC TRẺ
The post v.ụ n.am sinh ch.ạy Grab b.ị s.át h.ại: 2 ngh.i ph.ạm bình thản, qu.anh c.o chối t.ội khi b.ị b.ắt appeared first on nhanh24h.info.