V.ụ giành đất, 8 ng.ười thương v.o.ng: l.ực l.ượng ch.ức n.ăng ch.ậ.m ch.ạp?

 – ph.át h.iện nh.óm ng.ười mang s.úng đi giành đất, ng.ười ph.ụ n.ữ đang canh tá.c trên khu đất này đã gọi điện báo cho những ng.ười có th.ẩm qu.yền, nhưng khi l.ực l.ượng ch.ức n.ăng vào thì v.ụ hỗn ch.iến đã kết th.úc với 1 ng.ười ch.ế.t, 7 ng.ười khá.c tr.ọng th.ương.
Chiều 28-10, TAND tỉnh Đắk Lắk t.iếp t.ục phiên x.ét x.ử v.ụ á.n gi.ế.t ng.ười, cố ý g.ây th.ương t.ích x.ảy r.a trong lúc tr.anh ch.ấp đất lâm ngh.iệp, từng g.ây xôn xao dư luận Đắk Lắk.

Bên trong SVĐ 10.000 chỗ ngồi, nơi x.ử v.ụ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại
Wednesday December 25, 2019

Sân vận đ.ộng Điện Biên Phủ với sức chứa 10.000 ng.ười đang được chuẩn b.ị để phục v.ụ cho ph.iên t.òa x.ét x.ử v.ụ á.n n.ữ s.inh giao […]

The post Bên trong SVĐ 10.000 chỗ ngồi, nơi x.ử v.ụ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại appeared first on Celadon.

Cá.c b.ị c.áo tại ph.iên t.òa
Như Báo ng.ười Lao Động đã phản á.nh, theo c.áo tr.ạng, năm 2010, ô.ng Nguyễn Duy Điển (SN 1977, ngụ tỉnh Bình Phước) mua 9,5 ha đất lâm ngh.iệp thuộc t.iểu khu 263 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) của ô.ng Trương Quang Tuấn (ngụ huyện Ea Súp) với giá 314 triệu đồng bằng giấy viết tay. Từ khi mua đất đến năm 2015 kh.ô.ng x.ảy r.a tr.anh ch.ấp. Tuy nhiên, năm 2016 thì x.ảy r.a tr.anh ch.ấp giữa ô.ng Điển và ô.ng Đặng Văn Hà (tức Hà đen, SN 1971, ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) và một số ng.ười khá.c. Ông Điển đã viết giấy tay giao đất cho b.à Phạm Thị Phượng (SN 1973, ngụ xã Ea Bung, huyện Ea Súp) để trồng cây và nhờ b.à Phượng trô.ng giữ đất.
Ngày 5-12-2017, ô.ng Nguyễn Văn Hoàng (SN 1989, c.on trai b.à Phượng) đang san ủi đất thì ô.ng Đặng Văn Sơn (SN 1997, c.on trai Hà đen) dùng d.ao ch.ém g.ây th.ương t.ích 5%.
Đến sá.ng ngày 16-12-2017, nh.óm của Hà đen vào cày xới trên diện tích 9,5ha mà b.à Phượng đang canh tá.c. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khoảng 30 đến 40 ng.ười mang theo cuốc xẻng, g.ậy gộc đến khu đất. Khi nh.óm b.à Phượng cá.ch khoảng 2-3m thì Đặng c.ô.ng Hải (nh.óm Hà Đen) cầm s.úng tự chế b.ắn 1 phát lên trời. Ngay lập tức, nh.óm b.à Phượng l.ao v.ào t.ấn c.ô.ng nh.óm Hà đen kh.iến 1 ng.ười ch.ế.t, 7 ng.ười b.ị th.ương. V.iện KSND tỉnh Đắk Lắk đã tr.uy t.ố tổng cộng 8 b.ị c.an trong nh.óm b.à Phượng cùng về t.ội gi.ế.t ng.ười và cố ý g.ây th.ương t.ích.
Trong c.áo tr.ạng cũng ch.o th.ấy trong ngày 16-12-2017, nh.óm ng.ười của Hà Đen đi ngang qua giơ tay có ý kh.iêu kh.ích và t.iếp t.ục cày trên đất m.ình đang canh tá.c, b.à Phượng đã gọi điện cho cá.c ô.ng Phạm Duy Tân (Trưởng CA xã Ea Bung), Nguyễn Văn Phú (Phó trưởng CA xã Ea Bung), Nguyễn Ngọc Luật (Phó ch.ủ t.ịch UBND xã Ea Bung) và Lê Tiến Đạt (Trực b.an CA huyện Ea Súp) tr.ình b.áo sự việc g.ia đ.ình b.à b.ị nh.óm Hà đen đến cày đất của m.ình và đ.ề ngh.ị gi.ải qu.yết. Sau khi tiếp nh.ận t.in b.áo, ô.ng Luật và ô.ng Đạt đã chỉ đạo c.ô.ng xã Ea Bung k.iểm tr.a, x.á.c minh t.in b.áo, b.áo c.áo để cho ý kiến chỉ đạo gi.ải qu.yết. Do ô.ng Tân đang bận đi c.ô.ng tá.c nên gọi điện chỉ đạo ô.ng Phú phân c.ô.ng CA viên đến k.iểm tr.a x.á.c minh t.in b.áo, b.áo c.áo l.ãnh đ.ạo cho ý kiến gi.ải qu.yết. Khi ô.ng Phú cùng một số CA viên tới thì sự việc đ.á.nh nhau đã xong.

Nh.ậu s.ay, ch.áu c.ắn r.ồi n.uốt luôn m.ũi của bá.c
Monday December 09, 2019

Sau chầu Nh.ậu s.ay bí tỉ, ô.ng M. và một ng.ười ch.áu x.ảy r.a m.âu th.uẫn. ng.ười ch.áu này b.ất ng.ờ đ.è ô.ng xuống, c.ắn vào vùng m.ũi […]

The post Nh.ậu s.ay, ch.áu c.ắn r.ồi n.uốt luôn m.ũi của bá.c appeared first on Celadon.

ng.ười dân th.eo d.õi ph.iên t.òa qua màn hình
Tại ph.iên t.òa, b.ị c.áo Phượng cho rằng khoảng 10 giờ cùng ngày, khi thấy nh.óm của Hà đen vào giành đất thì b.à đã điện thoại báo cho l.ực l.ượng ch.ức n.ăng nhưng kh.ô.ng thấy ai vào. Khi ng.ười dân tập trung tại nhà b.à để giúp b.à b.ảo v.ệ t.ài s.ản, b.à cũng đã khuyên mọi ng.ười bình tĩnh, ưu tiên gi.ải qu.yết bằng lời, chỉ đ.á.nh l.ại khi b.ị đ.á.nh trước. “b.ị c.áo tuân thủ ph.áp l.uật khi th.ô.ng báo cho l.ực l.ượng ch.ức n.ăng. b.ị c.áo kh.ô.ng đ.á.nh 1 ai, kh.ô.ng k.ích đ.ộng ng.ười dân đ.á.nh ng.ười nên tr.uy t.ố b.ị c.áo t.ội gi.ế.t ng.ười và cố ý g.ây th.ương t.ích là oan cho b.ị c.áo” – b.ị c.áo Phượng nói sau khi b.ị đ.ề ngh.ị tuyên ph.ạt tổng hình ph.ạt từ 25 đến 27 năm t.ù.
l.uật s.ư Nguyễn Văn Năm, Đoàn l.uật s.ư tỉnh Đắk Lắk (b.ào ch.ữa cho một số b.ị c.áo trong v.ụ á.n), cho rằng trước sự l.ộng hành của b.ăng nh.óm Hà đen, ng.ười dân chỉ biết trô.ng chờ vào chính quyền nhằm b.ảo v.ệ t.ài s.ản của m.ình. Sự tắc trá.ch, thiếu trá.ch nhiệm của c.ơ qu.an c.ô.ng quyền tại địa phương đã kh.ô.ng triển kh.ai ngay l.ực l.ượng ứ.ng ph.ó kịp thời khi nh.ận t.in b.áo của b.à Phượng. “Có thể thấy rằng ng.uyên nh.ân s.âu xa của v.ụ á.n này chính là sự l.ộng hành của b.ăng nh.óm Hà đen, cộng với việc buô.ng lỏng quản lý đất đai, việc tiếp nh.ận t.in b.áo t.ội ph.ạm của c.ơ qu.an c.ô.ng quyền hết sức chậm chạp và thiếu t.inh th.ần trá.ch nhiệm nên mới x.ảy r.a v.ụ á.n” – l.uật s.ư Năm nêu quan điểm tại t.òa.

Những l.o l.ắng bên ngoài ph.iên t.òa
ph.iên t.òa đang t.iếp t.ục với phần nghị á.n.
THEO NLĐO
The post V.ụ giành đất, 8 ng.ười thương v.o.ng: l.ực l.ượng ch.ức n.ăng ch.ậ.m ch.ạp? appeared first on nhanh24h.info.