v.a ch.ạm giao th.ô.ng, tài xế xe buýt dùng h.ung kh.í đâм b.ị th.ương tài xế GrabBike ở Sài Gòn

Sau v.a ch.ạm giao th.ô.ng, giữa tài xế xe buýt và n.am th.anh n.iên đi xe máy x.ảy r.a c.ự c.ãi. Lúc này tài xế xe buýt b.ất ng.ờ dùng h.ung kh.í t.ấn c.ô.ng kh.iến n.am th.anh n.iên b.ị th.ương, nhập V.iện.
Sá.ng ngày 8/10, Trung tâm Quản lý giao th.ô.ng c.ô.ng cộng TP. HCM cho biết đang ph.ối h.ợp với cơ qu.an ch.ức năng quận 5 l.àm r.õ v.ụ x.ô x.át giữa tài xế xe buýt và 1 tài xế mặc áo GrabBike.
Trước đó, sá.ng cùng ngày xe buýt tuyến số 150 (BKS 51B – 217.71, tuyến Bến xe Chợ Lớn – Ng.ã 3 Tân Vạn) lưu th.ô.ng từ trong bến xe Chợ Lớn để d.i ch.uyển theo l.ộ trình.

th.ủng lưới phút 88, tuyển n.ữ Việt n.am b.ị Thái Lan cầm hòa đ.á.ng t.iếc
Tuesday November 26, 2019

Đội tuyển Việt n.am đ.á.nh r.ơi ch.iến th.ắng vì b.àn thua ở những phút cuối trong trận gặp Thái Lan. Cuộc so tài giữa tuyển Việt n.am và […]

The post th.ủng lưới phút 88, tuyển n.ữ Việt n.am b.ị Thái Lan cầm hòa đ.á.ng t.iếc appeared first on Celadon.

Tài xế xe buýt b.ị l.ực l.ượng ch.ức n.ăng kh.ống ch.ế đ.ưa v.ề phường.
Khi xe buýt vừa ra đến c.ổng thì có v.a ch.ạm với xe máy do n.am th.anh n.iên mặc áo GrabBike điều khiển. Sau đó tài xế xe buýt và n.am th.anh n.iên đứng c.ự c.ãi và có x.ảy r.a x.ô x.át.
Lúc này tài xế xe buýt đã dùng h.ung kh.í để trong xe t.ấn c.ô.ng kh.iến n.am tài xế mặc áo GrabBike b.ị th.ương. ng.ười dân gần đó thấy vậy vào c.an ng.ăn và đưa n.am th.anh n.iên đi b.ệnh v.iện để c.ấp c.ứu.

‘x.ử’ xe quá tải, CSGT Đồng Nai b.ị gọi: ‘Xe này gửi một thá.ng mấy triệu, cho đi đi’
Saturday November 23, 2019

– ‘Xe đã gửi đội’, ‘Xe của sếp lớn đó’, ‘Xe này gửi một thá.ng mấy triệu đó mà’, ‘Thôi cho đi đi’… Sau những cuộc gọi như […]

The post ‘x.ử’ xe quá tải, CSGT Đồng Nai b.ị gọi: ‘Xe này gửi một thá.ng mấy triệu, cho đi đi’ appeared first on Celadon.

Tài xế mặc áo GrabBike b.ị đ.âm tr.ọng th.ương, phải đi b.ệnh v.iện.

Chiếc xe buýt x.ảy r.a v.a ch.ạm với tài xế GrabBike. v.ụ việc g.ây xôn xao khu vực bến xe Chợ Lớn.
Ngay sau đó l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đã có mặt để đ.ảm b.ảo a.n n.inh tr.ật t.ự, đưa tài xế xe buýt về tr.ụ s.ở làm việc.
Theo Trung tâm Quản lý giao th.ô.ng c.ô.ng cộng TP. HCM, hiện đ.ơn v.ị này đã đến thăm hỏi th.anh n.iên b.ị đ.âm tr.ọng th.ương. “Tài xế sai đến đâu chúng tôi sẽ x.ử l.ý ngh.iêm, kh.ô.ng b.ao che. Hiện tại chúng tôi đang ph.ối h.ợp với cơ qu.an ch.ức năng để gi.ải qu.yết v.ụ việc”, đại diện Trung tâm nói.

Nguồn http://kenh14.vn/va-cham-giao-thong-tai-xe-xe-buyt-dung-hung-khi-dam-bi-thuong-tai-xe-mac-ao-grabbike-o-sai-gon-20191008121515155.chn
The post v.a ch.ạm giao th.ô.ng, tài xế xe buýt dùng h.ung kh.í đâм b.ị th.ương tài xế GrabBike ở Sài Gòn appeared first on nhanh24h.info.