Thủ tướng Anh ch.ia b.uồn với g.ia đ.ình 39 n.ạn nh.ân th.iệt m.ạng trong xe tải

 Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gửi lời ch.ia b.uồn tới g.ia đ.ình 39 n.ạn nh.ân th.iệt m.ạng trong xe tải tại Ess.ex tuần trước.
Thủ tướng Anh ch.ia b.uồn với g.ia đ.ình 39 n.ạn nh.ân th.iệt m.ạng trong xe tải

Từ v.ụ n.ữ tài xế Mercedes g.ây t.ai n.ạn k.inh h.oàng kh.iến 1 ng.ười ch.ế.t: ch.ị e.m ph.ụ n.ữ nói về “gót giày t.ử thần” khi lái xe
Thursday November 21, 2019

v.ụ t.ai n.ạn ngh.iêm trọng sá.ng 20/11 kh.iến 1 c.ô gái t.ử v.ong đang làm nhiều ng.ười l.o l.ắng. Điều đ.á.ng nói, ng.ười ph.ụ n.ữ điều khiển xe […]

The post Từ v.ụ n.ữ tài xế Mercedes g.ây t.ai n.ạn k.inh h.oàng kh.iến 1 ng.ười ch.ế.t: ch.ị e.m ph.ụ n.ữ nói về “gót giày t.ử thần” khi lái xe appeared first on Celadon.

Thủ tướng Anh Boris Johnson viết trong sổ t.ang ch.ia b.uồn (Ảnh: PA)
“Cả đất nước, thậm chí cả thế giới, đều s.ốc trước thảm kịch này và sự T.àn nh.ẫn của số ph.ận mà những c.on ng.ười vô t.ội, những ng.ười hy vọng có một cuộc sống t.ốt đẹp hơn tại đất nước này, phải ch.ịu đựng. Chúng tôi b.ày tỏ sự t.iếc thương trước những ng.ười đã th.iệt m.ạng và xin ch.ia b.uồn với g.ia đ.ình của họ”, Thủ tướng Boris Johnson viết trong c.uốn sổ t.ang dành cho 39 n.ạn nh.ân th.iệt m.ạng trong thùng xe tải tuần trước.
“Chúng tôi lên á.n sự T.àn nh.ẫn của những k.ẻ phải ch.ịu trá.ch nhiệm về t.ội á.c này. Chính phủ Anh quyết tâm làm tất cả mọi điều trong quyền hạn của chúng tôi để đưa th.ủ ph.ạm ra trước c.ô.ng lý”, ô.ng Johnson tuyên b.ố.

Nh.ậu về vá.c s.úng b.ắn v.ợ và M.ẹ v.ợ r.ồi t.ự s.át
Monday November 25, 2019

m.âu th.uẫn g.ia đ.ình, đ.ối t.ượng đã dùng s.úng b.ắn 1 phát và đ.ầu v.ợ, 2 phát vào vùng c.ổ của M.ẹ v.ợ r.ồi tự b.ắn v.ào c.ổ […]

The post Nh.ậu về vá.c s.úng b.ắn v.ợ và M.ẹ v.ợ r.ồi t.ự s.át appeared first on Celadon.

Những dòng ch.ia b.uồn của Thủ tướng Anh (Ảnh: Getty)
Thủ tướng Johnson và Bộ trưởng Nội v.ụ Priti Patel cũng đặt vòng hoa để tưởng niệm cá.c n.ạn nh.ân th.iệt m.ạng trong thảm kịch ở Ess.ex. Trước đó, nhiều nghị sĩ và qu.an ch.ức Anh cũng đã b.ày tỏ sự ph.ẫn n.ộ và cam kết sẽ đưa những k.ẻ ph.ạm t.ội ra x.ét x.ử.
t.òa s.ơ th.ẩm Chelmsford hô.m nay đã mở phiên x.ét x.ử đ.ầu tiên đối với Mo Robinson, tài xế điều khiển xe tải chở 39 n.ạn nh.ân b.ị ph.át h.iện ở Ess.ex hô.m 23/10. Robinson đối mặt với cáo b.uộc ngộ sát, âm mưu b.uôn ng.ười, âm mưu h.ỗ tr.ợ nhập cư b.ất h.ợp ph.áp và rửa tiền.

Thủ tướng Anh đặt vòng hoa tưởng niệm cá.c n.ạn nh.ân (Ảnh: PA)
Ngoài Robinson, c.ảnh s.át Anh đã b.ắt thêm 3 ngh.i ph.ạm khá.c có l.iên qu.an tới cái ch.ế.t của 39 n.ạn nh.ân trong xe tải. Tuy nhiên, cả 3 ngh.i ph.ạm này đều đã nộp tiền bảo lãnh để t.ại ng.oại.
c.ảnh s.át Ess.ex b.an đ.ầu nói rằng toàn bộ n.ạn nh.ân là ng.ười T.Q, tuy nhiên phía T.Q cho biết hiện vẫn chưa thể khẳng định 39 ng.ười trong thùng xe tải đều là c.ô.ng dân nước này. Hiện cá.c nhà chức trá.ch Anh cũng đang ph.ối h.ợp chặt chẽ với c.ơ qu.an ngoại giao của Việt n.am để l.àm r.õ v.ụ việc và x.á.c định danh tính cá.c n.ạn nh.ân.
THEO DÂN TRÍ
The post Thủ tướng Anh ch.ia b.uồn với g.ia đ.ình 39 n.ạn nh.ân th.iệt m.ạng trong xe tải appeared first on nhanh24h.info.